( จิ้มที่ข้อความเพื่ออ่าน)
ด้านเศรษฐกิจต้องพัฒนาเร็วขึ้น
เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
อยากให้ผู้คนใช้ชีวิตเหมือนตอน covid-19
มีความร่วมมือร่วมใจที่จะทำสิ่งดีๆ​ ด้วยกัน​ ช่วยกัน​ ใครเก่งด้านไหนก็ทำด้านนั้นโดยมีคนอื่นที่คอยสนับสนุนกัน​ ยึดหลักพึ่งพาตนเองกันมากขึ้น​
อยากรู้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงบ้าง ควรเปลี่ยนนายกได้แล้วนะคะ ไม่มีอะไรดีขึ้น
เศรษฐกิจฟื้นฟู
นโยบายที่ช่วยให้คนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดำเนินตามหลักปรัชญาพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ค่ะ
อยากให้รัฐบาลโปรโมทให้คนไทยช่วยกันเที่ยวทั่วไทย
เปลี่ยนรัฐบาลได้แล้วค่ะ อยากให้คนท้องถิ่นดูแลแต่ละพื้นที่โดยตรง อยากให้ประเทศไทยก้าวหน้าทันไต้หวัน ตอนนี้ริบหรี่กับประเทศไทยทุกอย่างเหลือเกินค่ะ
มีผู้นำทางการเมืองที่ดีกว่านี้ บุคคลที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น สามารถทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้
เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีการเตรียมรับมือที่ดีกว่านี้กับวิกฤตลักษณะเดียวกันในอนาคต
Kill the ghost in a past then start again, Light of hope still waiting for all of us.
ความเหลื่อมล้ำลดลง
มีนโยบายรองรับคนที่มีผลกระทบจากภาวะโรคระบาด ทางด้านปัจจัยสำคัญ
ทบทวนผลงาน เรียนรู้จากความผิดพลาด และความสำเร็จ ให้ความรู้กับประชาชนด้านการเงินมากขึ้นเพราะเกิดสดใหม่ คนคงสนใจมาก อยากเห็นรัฐบาลจริงจังกับคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชน เช่น การมีอากาศบริสุทธิ์หายใจและน้ำสะอาดดื่ม ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการสุขภาพ ให้เข้าถึง และใช้งานได้จริง เพิ่มรายได้ประเทศ ไม่พึ่งพารายได้หลักจากแค่การท่องเที่ยวและส่งออก เป็นต้นค่ะ
ฉลาดขึ้น
อยากให้ทุกฝ่ายประสานงานกัน ทำงานร่วมกัน ช่วยกันทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า เลิกแบ่งแยก แบ่งฝ่าย เลิกตีกันซะที
ดีขึ้นทุกด้าน
เรียนรู้จากบทเรียนและพัฒนา
อยากให้คนไทยตระหนักถึงสุขอนามัยส่วนตัวมากขึ้น หลังโควิท คนไทยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักการล้างมือให้สะอาด ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอรที่ต้องใช้มือจับบ่อยๆ รวมถึงการทำความสะอาดส่วนตัว และการทำตัวเองไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่ ทางด้านเศรษฐกิจ คิดว่าหลายๆ SME จะรู้จักช่องทางหาเงินจากโลกออนไลน์มากขึ้น รู้จักเครื่องมือต่างๆบน Online เพื่อเรียนรู้แล้วพัฒนาเสริมศักยภาพให้ธุรกิจของตัวเอง เป็นที่รู้จัก แล้วได้ลูกค้าจากโลกออนไลน์กันมากขึ้น นับจากนี้
more inclusive smarter government more transparent
- การศึกษา: มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย นำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น วิเคราะห์การเรียนบางอย่างหรือการบ้านบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็น สามารถตัดออกไปได้ เพื่อเปิดให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมตามความสนใจ - เศรษฐกิจ: จัดกิจกรรมรณรงค์ ระดมทุน ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบผลกระทบจากโควิด หรือจัดหารูปแบบหรืองานที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะคนในชนชั้นแรงงาน หรือคนที่ถูกเลิกจ้าง - สังคม: อยากเห็นคนไทยรักและช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น อยากเห็นคนไทยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น ที่สำคัญเรียนรู้การมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามในครั้งหน้า เราจะได้เรียนรุ้ที่จะรับมือไดอย่างถูกต้อง - อยากเห็นคนไทยใช้ชีวิตไม่ประมาท และเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น - กิจกรรมเอนเตอร์เทน หรือคืนความสุขให้กับคนไทย อาจเป็นแคมเปญ เป็นอีเวนท์ ที่ทำให้ประเทศไทยกลับมามีชีวิตชีวา ยิ้มแย้มอีกครั้ง - การท่องเที่ยว: รณรงค์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพร้อมเปิดประเทศต้อนรับทุกคนอีกครั้ง :)
อยากเห็นสังคมที่มีเสรีภาพมากขึ้นทั้งในด้านการแสดงออกทางการเมืองและเสรีภาพในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเห็นความสำคัญของประชาชนระดับรากหญ้าให้มากขึ้นอย่างแท้จริง เพราะโรคระบาดครั้งนี้กระทบต่อคนธรรมดาที่อยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปทางระดับล่างและคนจนอีกมาก เมื่อมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จะส่งผลให้มีเสรีภาพในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และสังคมที่ดี เพราะรัฐฯ รับฟัง ไม่ปิดกั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแก้ปัญหาแผนหลายในหลายๆ ด้านของสังคมและประเทศ
รัฐให้ความใส่ใจกับระบบสุขภาพอย่างแท้จริง
เศรษฐกิจดีขึ้น ถ้าไม่ดี ขออย่าแย่แบบที่เป็น
Certified online education courses
อยากเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยพัฒนาขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนาขึ้นจริงๆ สักที
เปลี่ยนคนบริหารประเทศ
ปรับการพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจ จากด้วยการวัด GDP เป็นการวัด well being ของคนไทยแทน
ใส่ใจและมีความรู้ด้านสุขภาพ และโรคต่าง ๆ ในด้านที่มีผลต่อตนเอง คนในครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
มีระบบป้องกันสาธารณสุขที่พร้อมและทันสมัยมากกว่าเดิม และอยากเห็นวินัยของคนไทยมากขึ้น
มีมาตรการที่ชัดเจนรวดเร็ว และมีแผนป้องกัน effect ของมาตราการต่างๆ เช่น ก่อนประกาศ lock down ควรคิดถึงผลกระทบของอาชีพต่างๆ และการดำรงค์ชีวิตของประชาชน เช่นการแจกเงิน 5000 บาท บางอาชีพแต่บางอาชีพไม่ได้รับ แต่เปลี่ยนเป็นการแจกอาหารยังชีพ รวมกับองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือ ณ จุดบริการของรัฐ สำหรับคนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารจริงๆ อย่างน้อยก็อิ่มท้อง จะเห็นได้ว่าการแจกเงิน 5000 บาทใช้งบประมาณมาก และบางคนที่ได้รับก็ไม่ได้ลำบากจริง และที่สำคัญต้องลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐฯหรือผู้เกี่ยวข้อง องค์กร บริษัท กลุ่มบุคคล ที่หาผลประโยชน์จากวิกฤตการณ์ ให้ได้รับโทษอย่างสูงสุด
Address inequality. Also spatial inequality. Address industry structure.
อยากเห็นรัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ช่วยประชาชนได้จริ อยากเห็นรัฐบาลมีแผนการรองรับให้กับประชาชนที่ตกงาน อยากเห็นรัฐบาลมีแผยการช่วยเหลือสำหรับงานวิจัยและดูแลเครื่องมือแพทย์ในรพ.รัฐที่มากขึ้ อยากเห็นคนในสังคมมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อจะเข้าใจและรับมือต่อสิ่งต่างๆ ได อยากเห็นสื่อเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวที่เป็น fake news และต้องให้ผู้เสพไปเช็คเอง มาเป็นผู้นำเสนอข่าวที่กรองแล้ว ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิ อยากเห็นประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมกัน รพ.เอกชนที่จะช่วยเหลือรพ.รั อยากเห็นการจัดการขยะที่ดีขึ้น มีการแยกขยะที่ชัดเจน และยกเลิกนโยบายการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพราะตอนนี้ขยะล้นมาก และคนขายของเก่าก็ทำรายได้ได้น้อยมาก เพราะปัจจัยเหล่านี้ อยากเห็นอีกหลายอย่าง แต่เอาเท่านี้ก่อนค่ะ
การพัฒนาประเทศ
การเป็นประเทศรัฐสวัสดิการ รัฐบาลดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ผู้นำฉลาด ลงมือจริง
เศรษฐกิจดีขึ้น
I dream of Thailand being a just and effective country with a merit-driven society a democracy with a monarchy within the democratic system an economy with better income redistribution and economic upgrading for 21st century growth and development a society more at peace and reconciled with itself where differences of opinion are constructive.
government should become more transparent regarding their work to the citizen.
ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และเศรษฐกิจดีขึ้น
ลงทุนกับระบบสาธารณสุขและการวิจัยให้มากกว่านี้
ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ภาพอนาคต หลังจากนี้ 1ปี 3ปี 5ปี 10ปี ต้องชัดเจน เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้
เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและเมตตาต่อกันและกัน
กลับมาดูแลทรัพยากร และ ใช้มันอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุด ออกห่างจากวัตถุนิยม กลับมาเห็นคุณค่าในความเป็นรากเหง้าของเราให้มากที่สุด มีความสามารถอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมที่จะทำให้คนไทยมีความชื่นชมและภาคภูมิ ร่วมทั้ง นำเอารากเหง้าที่ภาคภูมิมาสรรสร้างเศรษฐกิจที่รุ่มรวย แต่ไม่เอาเปรียบกัน และมุ่งเป้าการลดช่องว่างความห่างของความเหลื่อมล้ำทั้งเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด โดยให้ความสุขง่ายๆ เป็นตัวนำ
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่ดีกว่านี้ ที่สามารถจัดการปัญหาต่างๆในประเทศได้ดีกว่านี้ และคิดว่าถ้าตรงนี้ดี จะตอบโจทย์ทุกข้อข้างบนให้ดีตามไปด้วยได้
good
เปลี่ยนรัฐบาล
ครมลาออกยกทีมเพราะบริหารงานและจัดการล่าช้า ไม่มีความเด็ดขาด ขาดคุณสมบัติภาวะผู้นำที่ดี
everything that is good for others is good for me. one thing i look forward to see the most is no prayuth as a prime minister. give chances to other decent folks that ready to build a real good thailand. them slims (สลิ่ม) should be rid of. people need to be aware that this government cant do shits.after all this mess people should be realized by now that we need one real nice goverment to lead our country. to sum it all up everything from A to Z needs to be changed otherwise we move backward instead of to the real modern civilized country.
1.มีการวางแผนการบริหารยามวิกฤตที่มีประสิทธิภา 2.มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีบูรณาการ โดยคำนึงถึงผลกระทบทุกด้าน อย่างรอบคอ 3.บริหารด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สื่อสารด้วยความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาช 4.ควรจัดลำดับความสำคัญจำเป็นก่อนหลังให้ดี เพราะทุกอย่างมีผลกระทบตามมาเสม 5.มาตรการต่างๆ ควรเน้นความร่วมมือร่วมใจ มากกว่าการบังคับใช้ จะบังคับใข้ด้วยความจำเป็นจริงๆ
Better economy better society better government
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
มีความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจดีขึ้น ภาคธุรกิจเจริญเติบโตและสังคมก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานของภาคการเมืองที่น่าเบื่อถือในประชาคมโลก
ขอราคายางแพงกว่านี้คับ
ใช้ชีวิตปกติ
อยากให้เศรษฐกิจกลับมาให้ดีโดยเร็วทีสุด
เศรษฐกิจดี มีรายได้มากขึ้น
พัฒนาทุกด้านด้วยคุณธรรม
การเมืองเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ
อยากให้ทุกคนร่วมมือกันรักสามัคคีกันช่วยเหลือกันเหมือนตอนที่เราทุกคนต่อสู้กับโรคร้ายCOVID-19
เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น
อยากมีการในความสำคัญกับทุกอาชีพจัดการบริหารคนในประเทศให้มีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนยากไร้ยากคนจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องจัดการให้เค้ามีงานทำเข้าไปช่วยเหลือและคนตกงานต้องมอบงานหรือหางานให้ทำที่สำคัญอยากให้ผู้นำประเทศรับฟังเสียงประชาชนบ้างและอยากมีให้ความเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดต่อให้เป็นคนรู้จักหรือพวกเดียวกันก้ต้องทำให้เด็ดขาด
นายกและรัฐบาลลาออกยกเซต
อยากเห็นถึงการพัฒนาของประเทศ...ที่ประชาชนสามารถมีอาชีพมีรายไดเลี้ยงครอบครัว การศึกษาที่ดีขึ้นนักศึกษาที่จบใหม่ควรมีงานรองรับมากกว่าการว่างงาน
อยากเห็นการวางเเผนการรับมือกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ไม่เพียงเเต่เเก้ปัญหาให้จบไปเเต่ยังต้องคำนึงถึงผลของการเเก้ไขนั้นว่าจะมีความเสียหายตามมามากน้อยเเค่ไหนเเละวางเเผนการรับมือได้อย่างถูกต้อง นำผู้คนที่มีประสิทธิภาพใช้ให้ถูกที่เเละหวังว่าหากผ่านวิกฤตนี้ไปรัฐจะสามารถควบคุมเศรษฐกิจไม่ให้ย้ำแย่ลงไปกว่าเดิม วางเเผนรับมือกับปัญหาความเลื่อมล้ำทางชนชั้นที่สามารถเห็นได้ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน(โควิท-19) ไม่เพียงเเค่ออกมาพูดผ่านทางโทรทัศน์หรือสื่อมีเดียเเต่ลงมือกระทำจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม หลังจากสถานการณ์นี้ผ่านไปหวังว่าจะไม่ได้เห็นภาพคนไทยบางคนอดอยากไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเเต่บางคนกลับมีเงินมากพอจะซื้อปัจจัย4ให้กับอีกหลายครัวเรือน
เปลี่ยนนายก
อยากให้เลือกตั้งใหม่
ร่วมมือกันเพื่ออนาคตของประเทศโดยมิได้แบ่งเป็นฝักใฝ่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดจะมาเป็นรัฐบาลขอให้มีวิสัยทัศน์มองไปที่คนรุ่นต่อไป
เจริญก้าวไกลเทียบเท่าประเทศอื่นๆในทุกๆด้าน
เศรษฐกิจที่มีการวางแผน
รายได้ดีราคาข้าวตันละ 15000
ราคายางพาราเพิ่มขึ้น
ราคายางดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
หลังโควิด#19 ต้องการรัฐบาลใหม่ที่จะมานำพาให้ประเทศพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ ให้พัฒนารากหญ้าเกษตรกรอย่างพวกเราบ้าง 5-6 ปีที่ผ่านมามีแต่หนี้. ปลูกอะไรก้อไม่มีราคา อะไรๆ ก็แจกเงิน เลิกได้แล้วคิดอะไรไม่ออกก็แจกเงิน
คุณภาพชีวิตทุกๆ ด้านดี ผู้นำประเทศบริหารงานภายใต้ความต้องการของประชาชน ความต้องการมันต้องมาจากฐานล่างสุด สำรวจความคิดเห็นจากหมู่บ้านไปหาผู้มีส่วนตัดสินใจด้านบนสุด และเป็นกลางไม่ใช่ผลประโยชน์เป็นบางกลุ่มบางคน
เลิกเอาทุกเรื่องไปผูกโยงกับการเมือง เลิกการแบ่งแยกในสังคมทุกมิติ ให้คนไทยมีวินัยมากขึ้น มีสามัญสำนึกมากขึ้น ลดการเห็นแก่ตัว เคารพกฎหมาย เคารพผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศีลธรรมมากกว่าด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ประชาธิปไตยของประชาชน/เพื่อประชาชน/โดยประชาชน (ที่แท้จริง)
นักธุรกิจหันมาใคร่ครวญเรื่องผลกำไรที่ต้องเผื่อไว้ช่วยเหลือสังคมยามฉุกเฉินไม่ว่าเกิดจากการเจ็บป่วย ตกงาน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะยาว หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนในชาติ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่แสวงหาความร่ำรวยจนลืมคิดถึงคนรอบข้างและสรรพสิ่งรายรอบ
ทุกคนสามัคคี
เศรษฐกิจดี​ เกษตรกรมีตลาดรองรับสินค้า​ การเมืองไม่นำมาซึ่งความแตกแยกในบ้านเมือง​
พัฒนาองค์ความรู้ การป้องกัน การดูแลที่พัก อาหาร
อยากให้ประชาชนมีสุขภาพดี และราคาพืชไร่สูงขึ้น
ให้สิ่งแวดล้อมดีกว่านี้ ไม่เกิดฝุ่นpm 2.5
อยากให้รัฐช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ ให้เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากให้มีการพัฒนาด้านการบริการของสาธารณสุข
อยากให้ดีขึ้นทุกด้านเลย เพราะจะทำให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
ความสามัคคีของคนไทย
เศรษฐกิจดีกว่านี้
คนเปลี่ยนพฤติกรรม
รัฐช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ราคาข้าวเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น การค้าขายคล่อง การเมืองปรองดองไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งแย่งชิงกัน
รัฐบาลและคนไทยเห็นถึงปัญหาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
การเมืองไม่มีคอรัปชั่น
นักการเมืองเป็นคนดีขึ้น มีความคิดดีขึ้นไม่คดไม่โกง
การศึกษาทางไกลเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา สังคมเอื้ออาทรเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รัฐส่งเสริมลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
มีการพัฒนาเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลย์ โดยให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับการลดการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระจายรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
สังคมที่เกื้อกูลเพื่อสุขภาพและพัฒนาการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม
สุขภาพสำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างถูกต้อง การให้ความรู้ต่อประชาชนจึงจำเป็นในทุกเพศทุกวัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดทุกคนพึงตระหนัก
เน้นด้านสาธารณสุข การออกกำลังกายสวนสาธารณะ
คนไทยรัก สามัคคี ข้าราชการและนักการเมืองซื่อสัตย์ ไม่โกงกิน ผู้นำ ข้าราชการ นักการเมืองเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทุจริต และเด็ดขาด
อยากให้ฟืนฟูเรื่องปากท้องของประชาชน
เปลี่ยนการมุ่งเน้นที่ หารายได้จากการท่องเที่ยวมาเป็นการผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพของโลกในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับปัจจัยสี่ ลดการบริโภคลดการบริโภคที่เกินจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำลายสุขภาพ มีมีรัฐบาลที่ฉับไวและสนใจสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าตัวเลขรายได้ของประเทศ
ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนง่ายเหมือนเช่นเคย
การศึกษาพัฒนารูปแบบและเป้าหมายให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม. ด้านสุขภาพมีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่คนทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน ด้ายเศรษฐกิจ ปชช มีความสามารถ และเข้าถึงการประกอบอาชีพได้อย่างทั่วถึงจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น ปชช กินดีอยู่ดีจะส่งผลต่อการเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นตามมา
ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นฟู
1. สุขภาพ เกิดการตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำของหลักประกัน และคนที่อยู่นอกเหนือระบบการคุ้มครองทางสังคม ในแง่ทางปฏิบัติควรมีการยุบรวมกองทุนสุขภาพทั้งสามกองทุนเข้าด้วยกันและขยายการคุ้มครองไปยังบุคคลที่อาศัยในประเทศไทยโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ 2. การเมือง เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 วางกติกาในการปฏิรูปการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อร่างกติกาของสังคมใหม่ผ่านทางกลไก สสร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ล้มล้างแผนการแนวทางของคสช. ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเมืองเรื้อรัง และสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบ 3. เกิดการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมและแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คิดคำนึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นต้นทุนภายนอกและภายใน การพัฒนากลไกภาษีสิ่งแวกล้อม กฎหมายอากาศสะอาด เพิ่มเติมจากข้อเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกๆ บ้านจะได้มีตังใช้จ่ายในครัวเรือนครับ
ต้องการให้คนไทยรู้จักช่วยเหลือตนเองก่อนให้รัฐช่วย
ช่วยเยี่ยวยาทุกด้านที่มีผลกระทบ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
มีมาตรการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ค้าขายดี
มีความพัฒนาทางการเมืองให้ดีกว่านี้
สงบ
เศรษฐกิจดีขึ้นสุขภาพคนไทยดีขึ้นทุกคนทุกอาชีพได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล
เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ
การศึกษาที่สร้างความคิดใหม่ๆ ที่คู่ด้วยคุณธรรม
อยากเห็นสภาวะการเมืองที่มั่นคง ครม.ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน (มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและพรรคพวก) รัฐบาลจัดการระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายจากสถานการณ์ของโรคโควิด19 ให้กลับคืนสภาพมาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามสมควร จัดระเบียบให้สภาพแวดล้อมในสังคมทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีสุขลักษณะที่ดี มีความเจริญทันสมัย ให้มีมลภาวะน้อยที่สุด
ข้อมูลชัดเจนจากแหล่งเดียว ฟังเสียงประชาชนแล้วปรับมาตรการให้เหมาะสม
1.อยากเห็นสังคมตระหนักถึงเรื่องความร่วมมือเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญเร็ว ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก ก็อาจจะควบคุมได้เร็ว จบเร็ว เสียหายน้อย ทั้งนี้รัฐจะออกมาตรการอะไรต้องคิดให้ครบทุกด้าน ถึงผลกระทบต่างๆ อย่าให้เหมือนการปิด กทม แล้วคนก็แห่กลับบ้าน กลายเป็นการระบาดกระจายพื้นที่ออกไปอีก คำสั่งยกเลิกสงกรานต์ไม่มีความหมาย 2. อยากเห็นว่าจบ covid แล้ว เราก็ยังดูแลสุขภาพ เช่น ใครป่วยก็รับผิดชอบต่อสังคม ต้องใส่หน้ากากเป็นนิสัย เรายังคงมั่นล้างมือกันอยู่ ถึงแม้จะไม่ถี่เหมือนตอนระบาด แต่ก็ยังควรทำ การใช้ช้อนกลางรณรงค์ให้เป็นนิสัย เป็นต้น ถ้า ปชช ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ในอนาคตไม่ว่าจะมีการระบาดจะอะไร การแพร่กระจายก็จะน้อยลง 3 อยากเห็นรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศแบบใหม่ๆ ปัจจุบันขายของที่มีอยู่ไม่ต้องลงทุนอะไรใหม่ พึ่งพาการท่องเที่ยว พึ่งพาต่างชาติ พอ นทท ไม่มี เศรษฐกิจล่ม ต้องวางระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองในประเทศไว้บ้าง 4. อยากเห็นการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วมในระบบการศึกษา ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ไม่ยอมกักตัว ปกปิดข้อมูลหมอ ให้หยุดอยู่บ้านกักตัว 14 วัน ก็ถือโอกาสออกไปเที่ยว เป็นต้น 5. อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเมื่อเราหยุดกิจกรรมของมนุษย์ช่วงโรคระบาด จะเห็นว่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสพัก และฟื้นตัว ดังนั้นเราควรลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลงบ้าง เพื่อรักษาสมดุลย์ การะบาดของโรคครั้งนี้ อาจมาจากโลกพยายามรักษาสมดุลย์ก็เป็นได้
ประชาชนตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการมีอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตตนเอง มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และโปร่งใส
มีความสามัคคี ปลอดคอรัปชั่น
ตื่นตัวกับปัญหาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
- มีการให้การศึกษาอย่างเป็นระบบพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง​ - มีนโยบายที่ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่เหลื่อมล้ำ มีอาชีพ​ และรายได้ที่ยั่งยืน - สังคมดี​ มีน้ำใจ​ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่​เคารพหน้าที่ของตนเองแะเคารพสิทธิของผู้อื่น - คนในสังคมรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง​ รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ​
สังคมที่มีความน่าเชื่อถือได้ข่าวสาร ประชาชนมี digital literacy
สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เศรษฐกิจดี ทุกคนมีสุขภาพที่ดี การเมืองที่เป็นความต้องการของ ปชช.จริงๆ ไม่ใช่เรื่องการแข่งขันเรื่องอำนาจ และมีสังคมที่เป็นมิตร ไม่เหลื่อมล้ำกัน และสังคมที่เป็นธรรม
มีคนไทยที่มีคุณภาพ รักชาติ กตัญญู มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง การเมืองเพื่อประชาชน สภาพแวดล้อมที่งดงาม รัฐบาลอย่างนี้ดีแล้ว
ทุกคนมีสิทธิ์ตรวจและรักษาอย่างเท่าเทียม
มีทิศทาง แก้ปัญหาชัดเจน ฉับไว
อยากเห็นการบริหารงานของภาครัฐที่เข้มแข็ง เข้มงวดและเด็ดขาด สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และมีมาตรการที่สามารถรองรับกับสถานการณ์ได้อย่างครบครันและทั่วถึง
1. อยากเห็นประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่พึงพากันเองภายในประเทศมากขึ้น ไม่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก 2. คนไทยมีวิถีชีวิตที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้น
รัฐต้องพยายามมาสนใจเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบและจริงจังมากขึ้น ลดช่องว่างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องขจัดปัญหาทุจริตไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงโครงสร้างหรือปัจเจกบุคคลอย่างจริงจังเสียที
ทุกหัวข้อที่เลือก มีระบบ มีการวางแผน มีการตรวจสอบ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ปฏิรูปการศึกษาแบบพลิกโฉม เป็นออนไลน์ให้เข้าถึงได้มากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้สอดคล้องและทันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แข่งขันกับต่างประเทศได้ พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว ปรับสัดส่วนการค้าในประเทศและการส่งออก เร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความสมดุลด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน ให้หน่วยงานต่างๆทำงานร่วมกัน ใช้ big data และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจในการทำนโยบาย ฯลฯ
สันติสุข
รู้จักคำว่า "ให้" กับส่วนรวมก่อน แล้วคนทั้งประเทศรวมทั้งตัวเราเองก็จะได้เป็นผู้รับ มีความสุขไปพร้อมๆ กัน
สังคมที่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นต่ำลง เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนมีฐานะแก่คนที่ไม่มี รัฐดูแลประชาชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับความเท่าเทียมในสังคม ได้การดูแลครบทุกด้านทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อที่จะให้โอกาสในการสร้างประชาชนที่มีโอกาส มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม
เปลี่ยนผู้นำ
อยากให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าเทียมกัน
อยากให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้คืนกลับมาโดยเร็ว
อยากเห็นการยกระดับสุขอนามัย การศึกษา ดูแลสิ่งเเวดล้อม เศรษฐกิจพึ่งพาตัวเองได้ สังคมสงบเรียบร้อย นักการเมืองทีด้อยคุณภาพทุจริตหายไปเพราะโควิต
การเมืองพัฒนา เศรษฐกิจก้าวหน้า สุขภาพดี การศึกษาก้าวไกล มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว
รัฐยุติบทบาทในการควบคุมและติดตามพฤติกรรมของคนเท่าที่จำเป็น ให้ข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ที่จะเป็นไป และตัดสินใจรับมือเป็นรายปัจเจก/กลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อการดำรงชีวิตของคนในประเทศมีรายได้ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาด้านต่างๆ สู้ประเทศเพื่อนบ้าน ได้ นึกถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ในทุกๆด้าน
ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การเมืองน้ำดีเลิกแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้อง สังคมสงบสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าใจศาสนานำมาปฏิบัติ รักษาสุขภาพด้วยการกินดีมีประโยชน์ ออกกำลังกายให้เหมาะสมไม่ใช่ไปโรงพยาบาลเป็นหลัก ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องเน้นกินเที่ยวโชว์เพื่อน แต่เป็นหนี้สิน
ทั่วถึง เท่าเทียม
ปรับลดโครงสร้างและภาระงานที่ไม่จำเป็น เน้นภาระงานที่จำเป็นต่อผู้เรียน
- อยากเห็นรัฐบาลที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ เคารพประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ - อยากเห็นสังคมที่เปิดกว้าง มองคนให้เท่ากัน - อยากเห็นคนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่าย - อยากเห็นเศรษฐกิจลงไปถึงฐานราก ไม่โตแต่หัว
คนไทยสามัคคีกัน
เร่งฟื้นเศรษฐกิจ
รู้จัก สามัคคี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล
มีนโยบายสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ ให้ประชากรทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ เพื่อจะได้ไม่มีอากาศเป็นพิษ
ไม่แตกแยก มีเหตุผล
เป็นสังคมที่แบ่งปัน ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและบุคคลอื่น
ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ คนไทยช่วยเหลือกัน ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโรคติดต่อและโรคร้ายแรง
เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว ประชาชนกลับมามีอาชีพมั่นคงหาเลี้ยงตนและครอบครัวได้ การศึกษามีแบบแผนที่ดี ระบบที่เข้าถึงได้ง่าย ปรับลดกฎระเบียบที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อผลการเรียนของลูกหลาน เปลี่ยนรัฐบาลให้นักการเมืองมาแข่งกันเองเสียที
ประชาธิปไตยแท้ๆ
ธรรมชาติมากกว่าเดิม
คนในชาติมีวินัยมากขึ้น
การศึกษาทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยผลิตวัคซีนต้าน covid -19 ได้ และเพียงพอกับจำนวนประชากร
ทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันและเอาสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคต
เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองมีความโปร่งใส
ร่วมมือ พัฒนา
คนไทยทุกคนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ความปลอดภัยด้านสุขภาพต่อการใช้ชีวิตในสังคม การฟื้นฟูและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เยียวยา ดูแลประชาชนเรื่องเศรษฐกิจ การว่างงาน ปัจจุบันคนฆ่าตัวตายมากกว่าเป็นโรคโควิด-19 ตาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม
ความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจคร่องตัว ดีขึ้น
พัฒนาทุกด้านทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
อยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดี สงสารคนจนไม่มีจะกิน
กินดีอยู่ดีมีสุขภาพดี
ทั้ง 3 ด้านดีขึ้น
อยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นทุกด้าน
อยากเห็นเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
มีการปรับการศึกษาโดยใช้ระบบ online การเมืองมีเสถียรภาพ คนในสังคมมีความเท่าเทียม ได้บริการจากรัฐอย่างทั่วถึง มีระบบสาธารณสุขที่พร้อม ทั้งเครื่องมือ ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บริการประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเน้นรากหญ้าก่อน
การเมืองที่มีความสงบ และเศรษฐกิจ ที่พัฒนาประเทศเพื่อประชาชนโดยแท้จริง
ลุงตู่ลาออก
เศรษฐกิจดี
คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าเดิม
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
คนในสังคมไม่ทะเลาะกัน
มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การกำหนดนโยบายของประเทศควรเน้นมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญ และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันไป ทุกภาคีการพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกมิติ รัฐบาลไม่เร่งฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนที่ผ่านมา ผู้คนในสังคมมีจิตสำนึกและร่วมกันในการช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมดุลตามระยบนิเวศธรรมชาติ เนื่องจากบทเรียนจากการเกิด COVID-19 เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการทำให้สภาพธรรมชาติเสียสมดุลได้ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจอย่างไร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อเตรียมการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากผลกระทบจากโลกภายนอก
พัฒนาอย่างรอบด้าน. พร้อมทุกสถานะการณ์
มีการบริการจัดการสังคม และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน พลเมืองให้สามารถรับมือสถานการณ์กรณีฉุกเฉินในทุกๆ ด้านให้ดีกว่านี้การจัดระเบียบสังคมให้เป็นระเบียบ การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน
ข่วยเหลือคนตกงาน
การศึกษาพัฒนาขึ้น ไม่เน้นในห้องเรียน นักการเมืองไม่คอรัปชัน สังคมเอื้ออาทร
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อมกลับมาเหมือนปกติ
ทุกข้อที่กล้าวข้างบน
ผู้คนมีระบบประกันสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจดี
ประชาชนสุขภาพ​แข็งแรงนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง
ผู้คนระวังตัวด้านสุขภาพ หมั่นดูแลสุขภาพตัวเอง
มีเศรษฐกิจมี่ดีขี้น บ้านเมืองสงบ
อยากให้ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโควิดคะ
มีการใช้ดิจิทัลมากขึ้น เกือบทุกๆด้าน เช่น การทำงาน การศึกษา การประชุม การอุปโภคบริโภค เป็นต้น
อยากเห็นการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติไปในแนวทางที่ดี สงบ งามและมีความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ
อยากให้ทุกครั้งที่มีปัญหา รัฐบาลเยียวยาประชาชนที่มีเลข 13 หลักทุกคน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชน
- การช่วยเหลือกันมากขึ้น - การเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากขึ้น - เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม - คนในประเทศมีงานทำ หากเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น - ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการศึกษาการศึกษา (เน้นเรียนรู้ตามสภาพจริงๆ)
มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าปัจจุบัน
มีความพัฒนาในด้านต่างมากกว่านี้
คนไทยไม่ทะเลาะกัน
ยึดเศษฐกิจพอเพียง
เป็นสังคมที่สมัครสมานสามัคคี
ด้านสังคม เกิดความร่วมมือ แบบจิตอาสา ในวงกว้าง ทุกระดับสังคม ด้านสุขภาพ ส่งเสริม ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เป็นบุคคลมากยิ่งขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้ จะได้ไม่เดือดร้อนลูกหลาน
มี ร.พ. เครื่องมือ และบุคคลากร ให้พอเพียง
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการแก่ท้องถิ่น ประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริง
หาคนดี เก่ง บริหารประเทศชาติ ครับ
อยากให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่สะอาดสวยงามปลอดเชื้อโรคคะ
มีการเปลี่ยนแปลงสู่มิติการยอมรับเชิงวิชาการในทุกๆ ด้านเช่นเดียวกับ อารยประเทศที่เจริญและมีผู้นำที่มีความสามารถด้านการบริหาร
การศึกษา ควรเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้และการพัฒนาจิตใจเยาวชน พร้อมกัน ให้น้ำหนักเท่าเทียมกัน เพราะเวลาคับขัน มนุษย์จะอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติ รักสามัคคี ช่วยเหลือกัน การเมือง เห็นว่า การเมืองมีบทบาทน้อยมากในการแก้ไขวิกฤตของประเทศ การเมืองยุคใหม่ ควรเน้นความร่วมมือ ให้มากกว่าการสร้างความขัดแย้ง แบ่งปันหน้าที่ และภารกิจดูแลประชาชน รวมถึงผลประโยชน์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม คนรุ่นใหม่ จะคิดถึงภาพแห่งอนาคตมากขึ้น สิ่งที่ทำโดยไม่มีแผนนองรับล่วงหน้า จะทำให้โลกเดินเข้าไปสู่จุดวิกฤต ได้ออก การปฏิบัติเพื่อส่วนรวม การป้องกันตนเองด้านสุขภาพ และการไม่ทำลายสภาพแวดล้อมที่ดี จะเป็นหัวข้อสำคัญ จะเป็นหัวข้อสำคัญ เศรษฐกิจ จะเห็นว่า เมื่อโลกเดินเช้าสู่จุด zero การเกษตรกรรมจะสำคัญต่อมนุษย์ที่สุด ทำอย่างไร สังคม จะมีต้นทุนด้านอาหารเพียงพอ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ต้องมีแผนอาจต่างกัน แต่ต้องทำเกษตรกรรม กสิกรรม เลี้ยงประชาชนในยามวิกฤตได้ ตามปกติ ค้าขาย ยามมีเหตุการณ์ เลี้ยงประชาชนได้ ขอบคุณครับ
1 ด้านการศึกษา ควรสอนวิธีการใช้ชีวิตให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีความตระหนักเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิตสำนึกด้านคุณธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองคือการพึ่งพาตนเองได้ 2 ด้านสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกความรักชาติ ความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้มีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
ปรับระบบการบริหารงานทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพกว่านี้
อยากเห็นเศรษฐกิจกลับมาดัอย่างเดิม คนมีงานทำ มีสุขภาพที่ดี เร่งหาวิธีป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อกลับขึ้นมาอีก อยากเห็นสังคมกลับมามีคุณภาพดังเดิม
อยากเห็นคนไทยมีคุณภาพ ฉลาด คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
คนไทยไม่แบ่งฝ่าย ลดการขัดแย้งของอารมณ์มีน้ำใจให้กันและกัน เคารพในกติกาของสังคม ลดการเห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียว ชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนดูแลสุขภาพของทุกทุกคน สนับสนุนการศึกษาทุกภาคส่วน ตั้งชมรมให้ความรู้ด้านต่างๆในเชิงบวกให้กับชุมชน นักการเมืองมีความจริงใจที่จะนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุขมากกว่าที่จะแย่งชิงตำแหน่งและอำนาจอย่างบ้าคลั่งเพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเอง ประเทศไทยบอบช้ำกับการเห็นแก่ตัวของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวและคนบางคนเพียงเพื่อจะเอาชนะกันโดยไม่นึกถึงว่าความเสียหายจะเกิดแก่ผู้ใดไม่อยากเห็นคนไทยมาทะเลาะกันเองอีกแล้ว.
สุขสงบ มีนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังเข้มงวด ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อกันมากขึ้น ยอมรับความคิดต่างกันด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรู
พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมทุกด้าน
เศรษฐกิจดีขึ้น..สังคมสงบเรียบร้อยวัฒนธรรมไทยถูกส่งเสริมทุกด้าน..การศึกษาเรียนเฉพาะที่เป็นพื้นฐานชีวิต...นอกนั้นเรียนจากสังคมและประสบการณ์จริง...
ทุกคนมีความเป็นหนึ่ง ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รักษาสุขภาพอนามัยของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมนานาอารยประเทศในทุกๆ ด้าน
มีสภาพแวดล้อมดีๆ คนในสังคมเอื้ออาทรกัน การทำมาหากินดีขึ้น มีความอดทน มีวินัย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวมสูงขึ้น
การเป็นอยู่เกี่ยวกับสุขภาพและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
คนมีงานทำ ไม่ตกงานอีก
เน้นสุขภาพแข็งแรง ประชาชนมีความรู้สามารถเข้าใจ นำไปใช้ได้ถูกต้อง ประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้ สร้างอาชีพในชุมชนตนเอง
ให้ทุกคนมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
สิ่งแวดล้อม_สุขภาพ_สังคม
ประชาชนมีสุขภาพดีและแข็งแรง บ้านเมืองสะอาด เศรษฐกิจดีขึ้น
สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติเหมือนก่อนเกิดโควิค19
เศรษกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
ความเจริญของประเทศเรา
กลับไปเป็นเหมือนเดิม
ประชาชนมีวินัยในตัวเอง ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปลอดจากโควิด มียารักษา
ด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข การเมืองพัฒนานำพา ให้บ้านเมืองพบความสุขมากกว่านี้
ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดี
ปลอดจากโควิด 100 เปอร์เชนต์
รักสามัคดีกัน
ทุกคนรัก สามัครคีกัน เหมือนตอน covid19 มาค่ะ
พัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน
พัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกัน การเมืองเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง การสาธารณสุขพื้นฐานดี ประชาชนในชาติสุขภาพดีถ้วนหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สังคมปลอดภัย จัดการศึกษาให้รู้จักแก้ปัญหา มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง กฎหมายเข้มงวดปลอดยาเสพติด
ความสามัคคีในหมู่ชนในชาติของเมืองไทยเหมือนในปัจจุบัน การแบ่งปัน ความมีน้ำใจ
ปฏิรูปประเทศไทยทั้ง การเมืองการปกครอง ที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น(รัฐบาลท้องถิ่น) ให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งเพื่อให้โครงสร้างอำนาจของประชาชนมีความเข้มแข็งสารมารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นทุนชีวิตในเขตการปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความยุติธรรม สาธารณสุข ฯ การแก้ปัญหาและการพัฒนา ปฏิรูประบบการบริหาร รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ ระบบราชการ กฏหมาย ระบบงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ โดยเอาบทเรียนและผลกระทบจาก COVID-19 เป็นหนึ่งในตัวอย่างการศึกษา
เศรษฐกิจ ดีขึ้นมากๆ กว่านี้
จิตใจผู้คนทุกระดับดีขึ้นทุกด้าน เห็นแก่ส่วนรวม เน้นป้องกันมากกว่าแก้ไข หันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มองความยั่งยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาไปวันๆ
1.ประชาชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การแก้ปัญหาจะได้ง่าย 2. มีระบบตรวจสอบ ความโปร่งใส 3.มีการปฏิติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4.ระบบสุขภาพ เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ สำรองไว้กรณีฉุกเฉิน มีโรงงานของรัฐ ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคติดต่อ
ปชช.มีระเบีนบวินัย เคารพกฎหมาย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ไม่เห็นแก่ตัว
มีวัคซีนฉีดโรคนี้ให้หายถาวร
ทุกคนปลอดภัยไร้โควิด มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็น
ผู้คนมีวินัย กลมเกลียว เกื้อกูล ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ อยู่ในสังคมที่มีสภาพแวกล้อมที่ดี และมีสุขภาวที่ดี
ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้ระบบการเมืองเกิดสัญญาประชาคม(Social Contract)ใช้ภาคประชาสังคมแทนรัฐราชการ. จึงจะโต้กระแสโลกาภิวัตน์เช่นCovid 19/Great Depression
มีความเป็นประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม
อยากให้สุขภาพดีกันทั้งประเทศ และเศรษฐกิจต้องฟื้นฟูให้เร็วที่สุด
รวยๆ
มีการปฏิรูปการเมือง ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ก.สาธารณสุข รมต.ก. ควรเป็นผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข เพื่อสามารถใช้องค์ความรู้ บริหารจัดการกับงานได้อยู่ถูกต้อง เข้าใจ เหมาะสม
เศรษฐกิจฟื้นฟู ผู้คนใช้ชีวิตปกติสุข
คนในสังคมหันมาให้ความสนใจเรื่องโรคติดต่อ ดูแลสุขภาพและสุขอนามัยเหมือนตอนมีโรคโควิด ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
การเมืองที่เป็นประชาธิปไตย จริงๆ
ให้ความสำคัญสุขภาพของคนไทย
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างเต็มที่
เศรษฐกิจทุกภาคส่วนดีขึ้น
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น
กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นแบบตอนนี้ ที่ให้อำนาจผู้ว่าและหน่วยงานแต่ละท้องถิ่นออกนโยบายและจัดการในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง หากรูปแบบการบริหารงานนี้ยังต่อเนื่อง การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นก็จะมีความเป็นไปไม่ได้มากขึ้น ลดการกระจุกตัวของกรุงเทพฯและปริมณฑล รัฐบาลปัจจุบันนี้ ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งหมด เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า แนวทางการรับมือ-ป้องกันปัญหา รวมไปถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาในหลายเรื่อง ขาดความรอบคอบ ไร้มาตรการรองรับ ทำให้เกิดความสับสนและปัญหาตามมาอยู่เรื่อย จึงไม่ควรบริหารราชการแผ่นดินต่อ เพราะหากเกิดวิกฤตที่รุนแรงในระดับนี้หรือมากกว่านี้ขึ้นมาอีก เราอยากได้รัฐบาลที่ทำงานมืออาชีพ มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการ และคำนึงถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก ด้านการศึกษา เราสามารถถอดบทเรียนเรื่องวิกฤตโควิด-19 เป็นแกนหลักในการบูรณาการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ เช่น การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด(สุขศึกษา) การสื่อสารที่ดี(ภาษา) ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น(หน้าที่พลเมือง) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ(คณิตศาสตร์) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางหากวันหนึ่งเขาต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อีกในวันข้างหน้า
อยากให้รัฐบาลใส่ใจกับคุณภาพของประชากรในประเทศในทุกด้านๆ เพราะจากเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการของรัฐบาลว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และไม่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้น ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1. อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองคืออยากให้ รมว. แต่ละกระทรวงมาจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นๆ จริงๆ และนายกรัฐมนตรีควรมาจากประชาชนเลือก ไม่ใช่แค่ สส หรือ สว 2. สุขภาพ อยากให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ให้เหมือนช่วงที่โควิดระบาด 3. สิ่งแวดล้อม คืออยากให้มีการหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 4. เศรษฐกิจ คืออยากให้มีการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนที่ว่างงานให้มากที่สุด และกระตุ้นเศรษฐกิจไทย หันกลับมาดูแลคนจนมากกว่าให้อภิสิทธิ์กับคนรวยมากจนเกินไป
เศรษฐกิจดีขึ้นและระบบการจัดการที่ดีขึ้น
การเมืองไม่มี สส. เพราะมักเป็นคนเอาเปรียบ สร้างปัญหาให้ สังคม มากกว่าช่วยสังคม //// สิ่งแวดล้อมดีแบบช่วงโควิด เพราะคนไม่ออกไปทำลายทรัพยากร หรือทำลายสภาพแวดล้อมน้อยลง /// การศึกษามีความเป็นอิสระไม่ยึดกับการได้คะแนนสูงตำ /// แก้ปัญหาคนไร้บ้านให้ หมดไป
คนไทยรักษาสุขภาพและใส่ใจเรื่องสุขอนามัยต่อตนเองและส่วนรวมมากขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น การใส่ใจสุขภาพของประชาชน
พัฒนาขึ้นในทางบวกทุกๆด้าน
มีการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจ สังคมให้ดีขึ้น
พัฒนาระบบ ทุกด้าน เพื่อรับมือกับทุกสภาวการณ์
ดีขึ้นทุกๆด้าน
พัฒนาในทุกๆด้านให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
อยากให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เศรษฐกิจและการศึกษา​ ไม่ถดถอย
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน การศึกษาที่เข้าถึงผู้เรียนมากกว่างานเอกสารให้ครู
เปลี่ยนรัฐบาลที่มีศักยภาพเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในห้วงเวลาที่แย่นี้ให้กลับมามีสภาพคล่องได้ทันท่วงที
สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เลี้ยงชีพ และสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ อย่างสงบสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน นักเรียนจะได้กลับมาเรียนหนังสือตามปกติเศรษฐกิจดี
เป็นแบบเดิม
ประเทศมีการพัฒนามากขึ้นในทุกๆ ด้าน
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นประชาชนมีรายได้สูงขึ้นการศึกษาที่พัฒนา
ใส่ใจเรื่องสุขภาพมาก ๆ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนำไปใช้จริงได้
เราทุกคนได้รับบทเรียนจากสถานการณ์โควิดแล้ว จากนี้เราควรเตรียมตัวเสมอในการรับมือกับเหตุไม่คาดคิด อย่างน้อยคนไทยก็รักและเสียสละแก่กันและกัน แม้นจะอยู่ภายใต้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ความมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบของคนไทย
มีการจัดการศึกษาชดเชยช่วงเวลาที่หายไป โดยไม่กระทบต่อ class load ของครูและนักเรียน เศรษฐกิจและสังคมฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น คลายความตึงเครียด คลายปัญหาความยากจน อาชญากรรมลดลง และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับโมเมนตัมที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสให้ถูกจุด การเมืองกลับไปสู่ยุคที่ต้องทบทวนการดำเนินงานของรัฐบาล และสร้างความตระหนักเรื่องประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น
การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และความต่อเนื่องอย่างราบรื่นทางการศึกษา
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
การรักษาสุขภาพควรให้ความสำคัญตลอดเวลาไม่ใช่มีโรคระบาดค่อยระมัดระวังค่ะ
อยากให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบ น่าอยู่เหมือนแต่ก่อน ไม่อยากให้มีการเมืองแบบนี้เลย เพราะมีแต่ความวุ่นวาย เศรษฐกิจก็ไม่ดี ข้าวของเครื่องใช้ก็แพง ถ้าการเมืองดี อะไรๆ ก็จะดีตามเป็นขั้นเป็นตอน
ประชาชนฉลาดไม่ตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ฉลาดเลือก ฉลาดคิด ฉลาดทำ มีความคิดเป็นของตนเอง เคารพความแตกต่าง สงวนจุดร่วมของชาติ มีจิตสาธารณะ พาชาติเจริญ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
คนไทยรักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้เห็นน้ำใจคนไทยด้วยกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน
มีการรับมือและเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ดีขึ้น
พัฒนาทุกอย่างให้ดียิ่งๆขึ้น
อยากเห็นเศรษฐกิจทุกๆด้านดีขึ้น
ประชาชนได้รับการดูแลด้วยระบบรัฐสวัสดิการ
อยากเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดี มีการศึกษาดี สังคมดีไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
การศึกษาดี. เศรษฐกิจดี. มีความยุติธรรม
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความฟื้นฟูของเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น
ทุกคนให้ความสำคัญวนเรื่องการดูแลตนเองมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการศึกษาที่อาจได้เรียนบ้าง ไม่ได้เรียนบ้างให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน สามารถกลับมาเริ่มต้นเรียนได้อย่างเท่าๆกัน
อยากจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาง การอยู่ เศรษฐกิจ
การปกครองหรือการดูแลประชาชนที่ดีกว่านี้
คนจนดีขึ้น
มีมาตรการที่รองรับเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นล่วงหน้า
ให้รู้จักรักสุขภาพ ให้เศรษฐกิจดีขึ้นของไม่แพงเข้าใจประชาชน
อยากให้แก้ไขเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น
มีคุณธรรม​จริยธรรมดีขึ้น​
เศรษฐกิจดีและดำเนินชีวิตตามปกติ
ประเด็นแรก การศึกษา เห็นควรแก่การให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นการจัดการบริหารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรชุมชนมีส่วนร่วม โดยอิงประเด็นบ้านเป็นฐาน Home Based Learning และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ด้วยได้ตัวเอง ประเด็นที่สอง สิ่งแวดล้อม แค่มนุษย์อยู่เฉย ๆ ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างไร คำตอบคือ มนุษย์ผู้บ่อนทำลายนี่เอง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะบริหารอย่างไรเพื่อลดกิจกรรมที่จะส่งผลธรรมชาติให้น้อยที่สุด
อยากให้ประเทศไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
ปฏิรูปการเมือง และให้รัฐบาลทำให้สังคมอยู่ดีกินดี
เศรษฐกิจดีขึ้นฟื้นฟู ประชาชนที่ลำบาก ได้รับผลกระทบได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การศึกษาให้แน่นอนสามารถต่อยอดได้ อะไรที่ควรโละอะไรที่ควรเสริม เศรษกิจให้แข็งแรง
อยากให้สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ อยากให้ทุกคนไม่ว่าอยู่ในระดับไหนสามารถรับฟังปัญหาและช่วยกันแกัไขปัญหาต่างๆ
ทุกประเทศควบคุมไวรัสนี้ได้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลกในทุกๆด้าน
อยากให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ
กลับมาเป็นเมืองไทยที่สงบและน่าอยู่เหมือนเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น
มีนโยบายพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนทุกด้าน
อยากให้เศรษฐกิจดีกว่านี้
สุขภาพที่แข็งแรง
กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น
ถ้าการเมืองบริหารดีอย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วย
ดีกว่าทีปัจุบัน
เหมือนเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองโปร่งใส ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น
อยากให้เปลี่ยนรัฐบาลที่บริหารประเทศ อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ให้รัฐออกมาตรการช่วยเหลือ Sme และฐานราก ของปทท ให้มาก เพราะเมืองไทยเ ศก แข็งแกร่ง มาจาก SMES และรากหญ้า เงินในระบบหมุนเวียน มาก และนำมามช้ได้หลายรอบ แต่ถ้า ข่วย แต่เจ้าสัว เจ้าสัวรวยก็เก็บขึ้นไม่ได้นำ มาหมุนเวียนในระบบ
สุขภาพของคนไทยแช็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ บริโภคแต่อาหารจากธรรมชาติ ใส่ใจสุขภาพเป็นส่วนใหญ่
การใส่ใจสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน
คนไทยรักกันมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น
ขอให้เศรษฐกิจดีกว่านี้
ดูแลสังคมและเศรษฐกิจ
ลดมลพิษจำนวนมาก การจราจรคล่องตัว
สังคมทั่วโลกไม่โทษกันควรช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกัน สาธารณสุขต้องเตรียมพร้อมกับโรคอุบัติใหม่ เศรษฐกิจตกต่ำ ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบวิกฤตินี้
เศรษฐกิจดีขึ้น
ประชาชนมีอยู่มีกิน สุขภาพแข็งแรง
อยากเห็นหลักการของภาครัฐในการวางแผนในการฟื้นฟูในทุกๆด้าน สรุปอยากเห็นประเทศดีขึ้นในทุกๆด้าน
สามัคคีกันมากขึ้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทุจริตน้อยลง
ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ทีดีครับ
บ้านเมืองปลอดเชื้อ เศรษฐกิจดีขึ้น
1.มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบ และวางมาตรการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. วิจัยและผลิตเซรุ่มป้องกันโควิดแก่ประชาชน 3.รัฐบาลต้องตัดงบประมาณที่ไม่เร่งด่วนมาใช้ในการแก้ไขผลกระทบจากโควิด
พัฒนาขึ้น ฟื้นตัวเร็ว และมุ่งหาทางเลือกแบบใหม่ในการดำรงชีวิต
ไล่นายก
บ้านเมืองรุ่งเรือง สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนสามัคคีกัน
สนับสนุนการศึกษา ให้มีการเรียนฟรีและมีมาตรฐาน เช่น ยกระดับและมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกทม.
ควรศึกษา​การรับมือ​วิกฤติ​
ความต้องการ. อยุในยุคที่ไม่ใช่สังคมนิยม อยู่ในแนวทางศาสนา.. 1.เรื่องการศึกษา ต้องมีการศึกษาศาสนาและเปลี่ยนทัศนคติกันในกิจกรรมครั้งใหญ่ประจำปี 2.เรื่องการเมือง..ไม่ต้องการมีคอรัปชันกัน ไม่กดขี่เพื่อนมนุษย์ มีกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย 3.ในเวทีโลก..ต้องผููกมิตรกับ อิหร่าน รัสเซีย และจีนไวให้ดี และเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอิหร่านให้มากๆๆ ภายในอนาคตข้างหน้าที่จะมาถึง หวังว่าถ้าไทย ทำได้แบบนี้จิงๆ คนไทยเราคงมีหวังที่จะเข้าใจ โลกที่สมบูรณ์แบบ
ถอดบทเรียนการป้องกันมาเรียนรู้
มีความรักสามัคคีอยู่ในกฎกติกาของสังคมมีระเบียบวินัยที่ดีอย่างเคร่งครัด
ความเสมอภาคของประชากร
ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจ​ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
เร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนผู้นำ
ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้น
คนมีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิ และหน้าที่ของตน
รัฐบาลช่วยเหลือรากหญ้าก่อน
อยากให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้มากขึ้น อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
คนสนใจสุขภาพมากขึ้น และอยากให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น
ใช้ประชาธิปไตยแก้ไข สังคม เศรษกเจ และ การเมือง
พัฒนา4เสาหลัก จากคำถามด้านบนคือ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สุขภาพของสังคมกลับมาสู่ความเป็นปรกติจนนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเราต่อไป
สภาพคล้องทางเศรษฐกิจดีขึ้น
อยากเห็นคนในประเทศมีความรักความสามัคคีกันให้มากๆเหมือนตอนช่วงโควิดเราก็ไม่ทิ้งกันอยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการใช้บัตรทองสำหรับคนจนอย่ายกเลิกอยากให้ใช้ต่อไปและช่วยกระตุ้นเศรษกิฐในบ้านเราให้ช่วยสนันสนุนผลผลิตทางการเกษตรในบ้านเราหาวิธีแปลรูปให้มีคุณภาพและราคาที่เกษตรกรอยู่ได้คะ
ขอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น
-ให้เศรษฐกิจ​ฟื้นตัวโดยเร็ว -คนจะเอาใจใส่ต่อสุขภาพ​มากขึ้น -คนจะรักษ์สิ่งแวดล้อม​ มากขึ้น​ -คนในสังคม​ จะปฏิบั​ติตัว​ ต่อกัน​ โดยมีระดับ​ความสัมพันธ์​ที่ระมัดระวัง​ตัว​กันมากขึ้น
ค้าขายดี มียารักษา
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองปลอดภัยจากโรคและอาชญากรรม
ทุกคนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีวินัย และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และ ส่วนรวมได้มากขึ้น
เปลี่ยนผู้นำและพื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วที่สุด
เลิกหาผลประโยชน์และเลิกทะเลาะกัน โควิด19 ทำให้เห็นว่าคนไทยมีดีหลายด้าน ยกเว้นการเมืองเถียงกันได้ตลอด
ต้องปรับตัวในทุกด้าน ทหารเลิกยุ่งการเมือง ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ตนเอง ผู้นำต้องรู้ว่าทำยังไงจะพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น พึ่งพาต่างชาติให้น้อยลง ผู้นำควรเป็นนักคิดนักบริหารที่ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจจะไม่ใช่คำตอบตรงๆ คำถามกว้างเกินไป ถ้าตอบตามคำถามก็คงจะตอบว่า อยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นทุกด้าน ปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์รอบตัว
ให้เศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลหยุดคอรัปชั่น
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจดี การเมืองท้องถิ่นมีการเลือกตั้ง
อยากเห็นเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีงานทําค้าขายได้ประชาชนมีกําลังจับจ่ายใช้สอยได้ตามกําลังถ้ามีงานทํารายได้ก็จะตามมาเราก็จะอยู่กันได้
เศรษฐกิจดีขึ้น เรื่องสุขภาพให้มีวัคซีนป้องกันโควิด
พวกเผด็จการสืบทอดอำนาจถูกล้างบาง กฏหมายที่เอื้อประโยชน์แก่นายทุนที่ใกล้ชิดเผด็จการทั้งหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญ​สืบทอดอำนาจ 60 ถูกยกเลิกและะแก้ไข ยุบเลิกและมีกฎหมายที่จะสืบสวนเอาผิดทางอาญากับคณะรัฐประหารและองค์กร​อิสระที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและปฎิบัติ​หน้าที่มิชอบรับใช้เผด็จการเป็นที่ตั้ง แก้ไขกฎหมายที่มีปัญหาโดยเน้นด้านมนุษยธรรมที่เป็นสากล เร่งฟื้นฟูประชาธิปไตย​ที่ล้มหายอย่างเร่งด่วนที่สุดให้มั่นคงสถาพร เริ่มต้นด้วยการร่างรัฐธรรมนูญ​ใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย​เป็น​ที่ตั้ง พัฒนาการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและเป็นรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา เลิกกฎระเบียบ​ที่ทำให้ผู้เรียนเป็นทาสไม่กล้าถกเถียง นโยบายรัฐต้องเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับอุตสาหกรรม​และบุคคลให้ใช้พลังงาน​สะอาด​และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคยนา​กฏหมายป่าไม้ไทยเสียใหม่โดยรอบคอบให้คนอยู่กับป่าได้ วางรากฐานระบอบเศรษฐกิจ​ใหม่หลังจากพังทลางหลังโควิด เน้นการกระจายโอกาสและความมั่งคั่งไม่ให้เกิดการผูกขาดจากรายใหญ่ กระจายการแข่งขันโดยรัฐต้องสนับสนุนรายย่อยและยูนิคอร์น​ทั้งหลายให้เติบโต ด้านการแพทย์​ต้องเพิ่มสิทธิรักษาให้ถ้วนหน้า แก้ไขข้อบกพร่องที่มีโดยยึดหลักรัฐสวัสดิการ​ด้านการพยาบาลเป็นที่ตั้ง มีปัญหาก็แก้ไป แต่ต้องเป็นหลักประกัน​ให้ชีวิตประชาชนเป็นที่ตั้ง
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะได้ขายของดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
อยากให้ตระหนักเหตุการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้
อยากให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่านี้
เพิ่มค่าครองชีพ
การบริหารประเทศมิติใหม่
อยากให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง เพื่อให้คนมีงานทำจะได้มีคนมาซื้อของเยอะขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น ค้าขายดีขึ้น
มีเศรษฐกิจดีขึ้น
การบริหารประเทศมิติใหม่
อยากให้ประยุทธ์ออกจากการเป็นผู้นำของประเทศ
กลับมาขายดีเหมือนเดิม
สิ่งของเครื่องใช้ราคาลดลง
คนจนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ​เพราะคนตกงานเยอะมาก
เศรษฐกิจดีขึ้น คนจนมีอยู่มีกิน
เศรษฐกิจดีมีเงินใช้
ค้าขายดีขึ้น เศรษฐกิจเกื้อหนุนให้ทุกคนได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
การเมืองและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้
อยากให้เศรษฐกิจไทยดีกว่าเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น
มีมาตราการช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้มากขึ้น
รัฐบาลให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
มีเศรษฐกิจดี
รัฐบาลรับฟังความเดือดร้อนประชาชน
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้
อยากให้เศรษฐกิจไทยดีกว่าเดิม
ขายของดีๆๆ
เศรษฐกิจของประชาชนมีการกินดีอยู่ดี ขยันทำมาหากิน มากกว่าการมั่วสุมกันทำเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อน
ขอให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว การศึกษาของเด็กๆที่ต้องชะลอการเรียนเมื่อตอนหยุดขอให้ค่อยๆปรับตัวกันเพราะหยุดนานเด็กอาจรับไม่ทันถ้าเร่งสอนเร็วเกินไป อยากเห็นการเมืองดีขึ้น นักการเมืองปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่มุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขอให้สุขภาพของคน กลับมาดีฟื้นตัวโดยเร็ว สิ่งแวดล้อม อาจจะไม่ได้มาจากโควิดโดยตรงแต่ ตอนที่พักอยู่บ้านกันเราใช้พลาสติกกันมากขึ้นไม่ทานที่ร้านทางร้านก็ต้องใส่บรรจุภัณฑ์มากขยะเยอะ หลังจากโควิดก็อยากให้รณรงค์ลดใช้พลาสติกให้น้อยลงค่ะ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะ
คนทุกภาคของประเทศไทย รักสามัคดีกัน
ให้เศรษฐกิจภาพรวมทุกระดับฟื้นตัวและ ให้เด็กได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเร็ว
มีจิตสำนึกมากขึ้นในการรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว สังคม มีความเอื้อเฟื้อคิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีกัน
มองเห็นประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งมิใช่เพื่อพวกพ้องตนเอง และควรใช้สัดส่วนของคนหลากวัยมิใช่เอาคนมีอายุมากๆหรือหละงเกษียณมาทำงานต่อควรจะไปเป็นที่ปรึกษามากกว่า เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วจะเห็นได้จากภาวะนี้การมองมุมมองของประชาชนเป็นตัวตั้งทำไม่เป็น ได้ รมต. หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติมิใช่ผู้เสนอแนวคิดเพื่อประเทศแบบภาพรวมได้...การเน้นความสำคัญของนักนิติกร มากกว่านักรัฐศาสตร์ ทำให้ประเทศไม่สามารถบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นจริงได้ และไม่เห็นความสำคัญของชีวิตคนมากกว่าเศรษฐกิจ เพราะเชื่อศักดิศรีความเป็นมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน. การตั้งทีมทำงานในยามวิกฤต เกิดการฉ้อฮลทั้งๆ ที่เห็น อาทิเช่นหน้ากากอนามัย. ที่ขาดตลาดและโรคระบาดมากมายคนในประเทศกลับไม่มีใช้บอกติดสัญญา BOI ซึ่งผมเชื่อว่านักรัฐศาสตร์จะมองมุมมิติละเอียดลึกซึ่งกว่า นิติศาสตร์ การนำนักการเมืองที่มีปัญหาคอรัปชั่นมาบริหารบ้านเมืองโดยมีเงื่อนไขว่าต้องถึงที่สุดก่อนจึงจะมีผล. ผมว่านักการเมืองคือตัวแทนต้องมีความขาวสะอาดมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่า..สว.ก็มีแต่คนอายุมาก สว.สูงวัย มากกว่าที่จะเป็นตัวแทน ปชช. วิกฤตระดับโลกส่อให้เห็นถึงความเป็นนักบริหารประเทศตัวจริงหรือตัวปลอม เห็นได้ชัดในยุคนี้ การแจกเงินต่างอะไรๆ ก็อิงฐานเสียงตนเองมากกว่า ปชช. สอดใส้การพิจารณาเช่น จัดซื้อแทปเล็ต แจกเงินเพิ่มจาก 3 เป็น 6 เอาเงินอุดหนุนตลาดหุ้น. SME แทนที่จะมุ่งเน้นความเร่งด่วนคือบุคคลากรด้านสาณารณสุข ต้องให้ระดมเงินบริจาค ภาวะการขาดหน้ากาก เครื่องมือ การรองรับ การประสานงาน การสื่อสาร ล้วนสอบตก ในภาวะวิกฤตCOVID19
สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ อยากเห็นคนแต่ละคนกลับมามีสุขภาพจิตดีกว่าเดิม หลังจากการเรียนรู้ในช่วงนี้ สุขภาพจิตแต่ละคนอาจจะดีกว่าก่อนเริ่มมาโควิท
ความสามัคคีและการคิดถึงส่วมรวมเป็นหลัก
มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและการเมือง
การเมือง : อยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ มากกว่านี้ เพราะเวลาที่มีปัญหา คนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนก็คือประชาชน สุขภาพ : อยากเห็นคนไทยใส่ใจเรื่องสุขภาพมากกว่านี้ ขณะที่การเข้าถึงการรักษาหรือการดูแลสุขภาพที่ดี ก็ควรจะมีกำแพงน้อยกว่านี้ ทั่วถึงมากกว่านี้ ส่วนบุคคลากรทางการแพทย์ ก็ควรได้รับการยกย่อง ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ที่สมเหตุสมผล
เศรษฐกิจดี ไม่มีการโกง
เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยไม่ต้องพึ่งพากลไกลการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากนัก
ดีขึ้น
มียาและอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและผลักดันสังคม การเมือง และการพัฒนาเมือง และเกิดความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา การทำธุรกิจ และการบังคับใช้กฏหมาย
เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ซบเซา
อยากให้ประเทศไทยพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ
อยากเห็นผู้คนเปลี่ยนวิถีการบริโภค พึ่งพาผู้ระบบการผูกค้า ชุมชนสามารถดูแลและจัดสรรทรัพยากรได้เอง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนอาหาร
ประชาชนมีการเรียนรู้จากสถานการณ์ COVID 19 ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ล้วนมีผลกระทบโดยตรงทั้งสิ้น อยากให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบคครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สังคมแบ่งปัน มีน้ำใจ เอื้ออาทร แลกเปลี่ยนผลผลิตกันบนฐานวัฒนธรรมของไทยเดิม
ด้านความสุขภาพที่ดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากให้ประเทศไทย ลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ ยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะการพึงพิงต่างประเทศมากเกินไป ทำให้เกิดการขาดแคลน ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยในประเทศมีคณะที่สอนเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทน์ เทคโนโลยีการแพทย์ biotech เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีอุตสาหกรรมในประเทศรองรับ
มีรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหาร จัดการประเทศให้ก้าวหน้าในทุกด้าน
1.ด้านสุขภาพ ผู้คนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มีพฤติกรรมที่ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีขึ้น เกิดเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการรักษาโรค 2.เกิดการสร้าง Norms ใหม่ของสังคม เดิมคนไทยรักสนุกเฮฮาสังสรรค์ การระบาดของโควิด19 จะเป็นโอกาสในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ในการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 3.Digital Transformation ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และระบบการศึกษา ที่กระทบและส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ในการเรียนรู้และระบบการศึกษา ผ่าน Digital Platform เด็กรุ่นใหม่เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน DQ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เศรษฐกิจเดินต่อได้ปดติ ประชาชนมีรายได้มีกิน
อยากให้มีสิทธิที่เชื่อถือได้ในทุกๆด้าน
เป็นประชาธิปไตย
อยากให้คนสนใจมองว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุด การยอมจำนนต่อกติกาที่ไม่เป็นธรรมหรือแม้เพียงแต่การถูกครอบงำด้วยวาทะกรรมใส่ร้ายบางอย่างส่งผลให้เราได้รัฐบาลที่ขาดความสามารถและความรับผิดชอบในการบริหารประเทศ ซึ่งส่งผลให้การตอบสนองต่อปัญหาและประชาชนไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วภายหลัง COVID-19 การออกแบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและการเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลควรจะถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสาธารณะ การขยายการเจริญเติบโตไปหัวเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละภาคมากกว่าการกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ จะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ให้สามารถดูแลคนในจังหวัดได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ไม่มี PM2.5
เศรษฐกิจ
ช่วยเหลือด้านเกษตร
ขายข้าวได้เงินมากขึ้น
รัฐบาลให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม
อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไมก็ทำให้ระบบของประเทศดีขึ้น
ผู้คนกลับมาสุขภาพแข็งแรง
ดีขึ้น
เปลียนนายก
คนไทยตระหนักถึงเรื่องสุขภาพอนามัย
อยากเห็นประเทศไทยมีความมั่งคง มีเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่หลากหลาย
มีนโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฏที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนและเตรียมการทุกด้านอย่างรัดกุม
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้น
กลับมามีเศรษฐกิจทีดีขึ้น
เศรษฐกิจดี
อยากเห็นคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เฉพาะช่วงโรคระบาด มองทุกคนเท่าเทียมกัน เด็กๆที่อยู่ที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมเด็กในเมือง คุณภาพชีวิตคนที่ชนบทได้รับการดูแลมากกว่านี้ มีการให้ความเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการขยะแทนการเผาฯ และติดตามผลแกประชาชน (ให้ความรู้จริงๆไม่ใช่แบบจัดสรรงบมาพูดๆไปงั้นเพื่อใช้เงินงบปีนั้นให้หมด)
ช่วยเหลือกัน
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ตามคำนิยามของสากล และมีระบบเศรษฐกิจที่ไม่ผูกขาดกับทุนใหญ่
การเมืองมีความโปร่งใสมากกว่านี้ ทำงานกันอย่างจริงจัง
ดีขึ้น
ร่วมมือกัน
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเป็นธรรมของสังคม ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนลดลง เปิดโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
อยากให้รัฐบาลมีการบริหารประเทศอย่างโปร่งใสและฉับไวเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและควรทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรในทุกๆด้านได้อย่างเท่าเทียมกัน (เช่น เข้าถึงการตรวจและรักษา รวมถึงรับวัคซีนCOVID-19ได้ หาซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อได้ง่ายในราคาสมเหตุสมผล ฯลฯ)
ยุบสภา ตรวจสอบพวกคอรัปชั่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ระบบสาธารณสุขควรให้ประชาชนตระหนักกว่านี้ ดูแลสุขภาพมากขึ้น พัฒนาระบบ 30 บาท ผู้ป่วยจะได้ตระหนักดูแลตัวเองมากขึ้น
เจริญ
เศรษฐกิจไทยดีขึ่น
เปลียนรัฐบาลใหม่
อยากให้คนอื่นเป็นนายก
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม
ไม่มีเลื่อมล้ำทางสังคม
ให้เหตุการณ์ปกติ ทำงานปกติ เหมือนเเต่ก่อน เเต่ให้เน้นด้านสุขภาพไห้ปลอดภัย
เศรษฐกิจ สังคม
ให้ความสำคัญกับการศึกษา ต้นตอของปัญหาอยู่ที่นี่
อยากให้ประเทศไทยดีขึ้น
สภาพเศษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ดี ปัญหาด้านอื่นๆก็จะดีตาม
อยากให้เร่งปรับปรุงเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
สงบเรียบร้อยไร้การขัดแย้งของทุกๆฝ่าย
การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพจิตดี ไม่อดตาย บ้านเมืองอยู่อย่างสงบ สังคมมีความเท่าเทียมกัน
ประชาธิปไตยเต็มร้อย​ ความยุติธรรม​
ราคาข้าวคันละ 15000 ตลอดไป
อยากมีรายได้เพิ่ม
รัฐบาลช่วยเหลือมากขึ้น
เศษฐกิจดีขึ้น
ศึกษาฟรีจนจบปริญญาตรี
เศรษฐกิจต้องดีขึ้น และราคาพืชผลต้องดี ต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำประเทศ ไม่อุ้มเจ้าสัว
การแก้ปัญญาปากท้องของชาวบ้าน
อยากให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ และดูแลประชาชนให้ทั่วถึงด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่
อยากให้ประเทศไทย มันคงยั่งยืนดูแลประชาชนทั่วถึงทุกคนไม่ว่าคนจนหรือคนรวย และไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของเล่นอย่างเช่นรถถัง เรือดำน้ำ ผมไม่เอา
มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ดี
ปลอดภัยน่าอยู่
นายกลาออก เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่
การศึกษาระดับ พื้นฐาน มีครบเป็น ส่วน ใหญ่ นักการเมืองมีจรยธรรม สังคม ที่ไม่เน้น วัตถุนิยม
มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
อยู่กับธรรมชาติ คืนสู่พื้นฐานเดิม
Transformation ประเทศสู่เศรษฐกิจสมดุล
อยากให้ ภาครัฐบาล ใส่ใจ ในระบบสาธารณสุข มากขึ้น กว่านี้
สามารถฟื้นตัว เปลี่ยนแปลงปรับตัวให้สามารถอยู่กับสถานการณ์ใหม่ได้ดีที่สุด และเร็ว อยากให้รัฐบาลดูแลกลุ่มที่มีปัญหา ทำคนที่มีความสามารถมาใช้จริง และใช้งบประมาณที่เหมาะสม
มีการทำมาหากินกลับมา ภายใต้มีมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีขึ้น ส่งออก ท่องเที่ยว ดีขึ้น
เรียนรู้จากความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงปรับปรุงและผสมผสาน เอาความสามารถมาใช้เพื่อสร้างอะไรใหม่ๆให้โลก สร้างทีม 3 ทีม ทีมแก้ปัญหา ทีมจัดการเรื่องปัจจุบัน และทีมสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต อย่าเอาทุกเรื่องมาปนกัน อย่ารออะไรเสร็จก่อนค่อยทำอีกอย่าง อยากเห็นรัฐบาลที่ทำทุกอย่างแบบเห็นผลชัดเจน ประเทศไทยต้องเลิกมองภาพเล็กแล้วมาจับภาพใหญ่ รอบนี้เหมือนดูแลเรื่องโควิดดีที่สุดในโลก คนตายน้อย ทำแบบนี้ในทุกๆเรื่อง
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม และธรรมชาติกลับมาสวยงามยิ่งกว่าเดิม
อยากเห็นมาตรการของภาพรัฐสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจังและยั่งยืน มีการเยียวยาประชาชนทุกคนกับผลกระทบของ Covid-19 ในครั้งนี้
ฟื้นฟูและพัฒนาทุกด้าน
ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นมีการเปลี่ยนเเปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เศรษฐกิจ ดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง
มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่
สามัคคี มีผู้นำที่เก่ง เพราะ ผนงรจตกม
เจริญก้าวหน้า
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพมากกว่านี้ เรื่องของเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลง การตระหนกถึงสุขลักษณะ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมของคนไทย
รัฐบาลที่พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชน พัฒนา รื้อฟื้นเศรษฐกิจร่วมกับ Move Thailand Forward ด้วยกัน
ด้านการศึกษา อยากให้เปลี่ยนรูปแบบเน้่นตามความสามารถของเด็กตั้งแต่ประถม ด้านสุขภาพ อยากให้รัฐบาลทุกยุคเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลฟรีให้กับประชาชน รวมถึงด้านประกันสังคมก็ควรจะจ่ายเงินทดแทนให้กับประชาชนในยามวิกฤตเช่นกัน
อยากเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่กับภูมิลำเนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
ขอผู้บริหารภาพรวมประเทศ มีความสามารถในการจัดการปัญหาของคนทั้งประเทศ มีการเตรียมการณ์ ล่วงหน้าเรียนรู้และถอดบทเรียนจากอดีต ในประเด็นอื่นๆ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองการณ์ไกล
คนไทยพัฒนาขึ้น เรียนรู้การพัฒนาตัวเอง
อย่างแรกเลยคือ ด้านการเมืองคืออยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่มีศักยภาพจริง ๆ สักที ไม่ใช่เอาแต่โกงกันจนยับขนาดนี้แต่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ด้านเศรษฐกิจ วิกฤต covid คราวนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปรับตัวกันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โลกเราเปลี่ยนไปแล้ว ด้าน เทคโนโลยี จะต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในธุรกิจต่าง ๆ ตลาดจะก้าวเข้าสู่โลก online อย่างเต็มตัว ธุรกิจต้องพร้อมที่จะแข็งขันตลอดเวลา ด้านการศึกษา อยากเห็นการปรับระบบการศึกษาตั้งแต่โครงสร้างเลย เราควรให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ transform มากกว่า informs ให้เด็กรุ่นให้รู้จะกับ apply กันให้เป็น วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูก และมีศักยภาพมากพอที่จะมาแข่งขันในตลาดโลก ด้านสังคม ควรปลูกจิตสำนึกจริง ๆ จัง ๆ กันได้แล้ว ช่วง covid เห็นได้ชัดว่าคนไทยยังมีพวกที่ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ขาดความมีน้ำใจ กันอยู่ไม่น้อย ทำให้เราต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในการที่จะจัดการกับโรคระบาดในครั้งนี้ ด้านสุขภาพ trend รักสุขภาพยังคงอยู่และอยากให้มากขึ้นไปอีกในอนาคต เพราะยังไงสุขภาพก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญ หมอสามารถ รักษาโรคให้เราได้ แต่หมอไม่สามารถรักษาสุขภาพของเราเองให้เราได้ เราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราเองให้ดีที่สุด ด้วยตัวเอง เนื่องสุดท้ายเรื่อง สิ่งแวดล้อม เรื่องนี้สำคัญที่สุด โรคต่าง ๆ เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และต้องยอมรับว่ามนุษย์เราทำลายธรรมชาติไปเยอะมากตลอดหลายร้อยหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งตัดไม้ทำลายป่า ระเบิดภูเขา ล่าสัตว์บางชนิดจนสูญพันธ์ ปล่อยก๊าซพิษทำลายชั้นบรรยากาศ ฯ ผมว่านั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไวรัสหรือโรคต่าง ๆ มันกลายพันธ์แล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปโทษคนจีนหรือประเทศไหน ๆ เลย โทษตัวเองเถอะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น และหลังจากนี้ผมหวังว่าเราจะเริ่มที่จะจริงจักในการรักษา และ เสริมสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกนี้ ไม่ต้องไปคิดว่าทำเพื่อตัวเองนะ อยู่ไม่ถึงหลอกเพราะกว่าที่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจะกลับมาดเหมือนเดินคงใหช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปี คิดซะว่าทำเพื่อเด็ก ๆ ที่เกิดในอนาคตและกัน อย่างน้อย ๆ ตอนลงไปคุยกับรากมะม่วงหรือปลิวเป็นควันไป ก็ยังเหลือสิ่งดี ๆ ไว้มั่ง
อยากเห็นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง การเมืองที่โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
เศรษฐกิจดี ให้พี่น้องคนไทยมีกิน
ต้องรู้จักปรับตัว พึ่งพาตนเอง ระวังป้องกันตนเองเรื่องสุขภาพ วางแผนเรื่องการออมและใช้เงิน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงของโลก
ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้
อยากให้เข้าถึงประชากรผู้มีรายได้น้อยให้มากกว่าปัจจุบัน
การเมีองมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น
อยากเห็นประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านที่กล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่มีการตื่นตัวในการป้องกันโรคมากขึ้นเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ควรรักษาสิ่งเหล่านี้โดยการสร้างวินัยให้ประชาชนรับประทานอาหารร้อนและสะอาด ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ เป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว
พัฒนาในทุกๆด้านมากกว่านี้​
เปลี่ยนโครงสร้างเพื่อพยุงประชาชนทุกระดับไม่มีเงื่อนไข
ประชาชนเห็นใจซี่งกันและกัน
การศึกษาที่มีระบบออนไลน์มาช่วยมากขึ้น การเมืองที่ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึง
ประชาชนจับจ่ายสินค้าตามปรกติ
ทุกคนตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
ประชาชนตื่นตัวด้านสุขภาพมากขึ้น
การเยียวยาให้ทั่วถึง
เศรษฐกิจฟื้นฟูโดยเร็ว
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้นโดยเร็ว
คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มากที่สุด
1.ปรับปรุงด้านการศึกษาให้ดีขึ้น 2.การเมืองต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ไม่ทุจริต ไม่โกงกิน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 3.สังคมมีการเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว 4.ประชาชนสนใจรักษาสุขภาพ 5.ประชาชนรู้จักป้องกันตัวเอง 6.ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ 7.ท้องถิ่นต้องมีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 8.รัฐบาลต้องมีการส่งเสริมเศรษฐกิจ สนับสนุนอาชีพ ธุรกิจอย่างจริงจัง
นำเอาปัญหาที่เราเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในข่วงโควิด19 นำมาแก้ไขอย่างเป็นระบบ
อยากให้นักการเมืองไม่ขัดแย้งกัน
เศรษฐกิจ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หากินง่ายๆๆ
รับฟังเสียงประชาชน ช่วยเหลือคนจนที่ไม่สามารถออกเสียงได้
ประเทศดีขึ้น ที่เลือกการเมืองและสังคมเพราะคิดว่าเป็นข้อที่เห็นว่ามีอำนาจในการควบคุมซึ่งจะส่งผลต่อสังคม การศึกษาที่ทุกคนในประเทศต่างเรียกร้องไม่ได้มีเสียงที่ดังพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากเบื้องบนผู้มีอำนาจยังปิดหูไม่อยากได้ยิน หรือได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง สุดท้ายแล้วหากสังคมดี การศึกษาดี ทุกด้านที่มีให้เลือกข้างต้นจะย่อยสามารถพัฒนาให้ดีไปด้วยได้
รัฐบาลไม่โกง มาจากกิรเลือกตั้ง อยากได้คนที่บริหารประเทศเก่งๆเข้ามาบริหาร อยากให้เน้นเรื่องการศึกษา รร.อินเตอร์ หรือ รร ดังไม่ควรขึ้นค่าเทอมแบบโอเวอร์ทุกปี ควรรักษามาตรฐาน ให้เท่าเทียม เรื่องเศรษฐกิจ ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด่วน smeและหลายธุรกิจกำลังแย่มาก ประชาชนระดับกลาง-ล่างลำบาก เดือดร้อน ต้องหาวิธีเยียวยาแบบยั่งยืน ไม่ใช่สาดเงินให้แล้วจบ เพราะแบบนี้ มีเท่าไหราก็ไม่พอเรื่องสุขภาพ อยากให้ รพ เอกชน ไม่เห็นแก่ตัว รับรักษาผู้ป่วยโควิท ไม่ใช่เน้นแต่จะมีรายได้จากการโก่งค่าตรวจโควิทอย่างเดียวแต่ไม่รักษาไม่เอาชีวิตคนมาหากำไรอยากให้คนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปลูกฝังเปนนิสัย
การกระจายอำนาจ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง การเมืองต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สังคมไทยต้องการนักการเมืองที่มีคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สังคมไทยเป็นสังคมสันติสุข คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า คนไทยตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับจุลภาค ถึงระดับมหภาค และ ระดับGlobe มีการปกป้อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสิ่งแวดล้อมจะไม่ถูกทำลาย หรือถูกใช้ไปอย่างOver consumption เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง
มีการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการปฐมภูมิ (สาธารณสุข : การรักษาพยาบาลขั้นต้น ง่ายๆ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู ) ควรถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถานการณ์ Covid 19 การจัดการในพื้นที่ใช้ อปท. มาก โดยเฉพาะในเขตเมือง
อยากเห็นสังคมไทยที่ปราศจากระบบศักดินา และอยากเห็นการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด
การมีความรู้ สร้างทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมดุลที่ดี ต่อมนุษย์และโลก :)
เกิดการปฏิรูปโดยแท้จริง ไม่ใช่กำมะลอแบบที่ผ่านมา
เป็นรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริง
การศึกษา >> ลอกระบบที่ให้ความสำคัญกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไร้สาระและไม่จำเป็นออกไปบ้าง เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น การเมือง >> อยากให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แสดงการทำงานของรัฐได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น มีการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงๆ สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐได้อย่างเสรีมากขึ้น สังคม >> เกิดการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางออกไปสู่ท้องถิ่นเยอะขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สุขภาพ >> เพิ่มการให้ความสำคัญของมิติด้านสุขภาพจิต การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เช่น telemedicine เพื่อเอื้อให้คนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม >> ยกตัวอย่างการจ่ายยาที่ไม่จำเป็นต้องมารพ. การใช้ยาเพื่อยุติตั้งครรภ์ สิ่งแวดล้อม >> หมดโควิดแล้ว ก็อยากให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วย >> PM2.5 ไฟป่า น้ำแห้งหน้าแล้ง ฯลฯ มันไม่ใช่เรื่องไกลตัว! เศรษฐกิจ >> มีการกระจายอำนาจการต่อรองการซื้อขายสู่ธุรกิจหรือผู้ค้ารายย่อย อยากให้มีการควบคุมที่ไม่เอื้อต่อนายทุนมากเกินไป เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม *****อยากให้ประเทศไทยมีการพัฒนา โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสังคมที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำของผู้คนในมิติต่างๆ
มีการจัดการที่เป็นระเบียบและถูกต้อง ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหา
ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
เป็นสังคมมีการเอื้ออาธรณ์แบ่งปันซึ่งกันและกันบนพื้นฐานการศึกษาที่ประชาชนสังเคราะห์เป็นแบบมีเหตุผลมีหลักในการคิดโดยอยู่บนพื้นฐานในแบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองแบบพอเพียง
อยากให้เราเห็นประโยชน์ของการมีเศรษฐกิจในประเทศ พึ่งการค้าระหว่างประเทศน้อยลง
ปราศจากคนโกงและเอาเปรียบ
ดีขึ้นกว่านี้
1.ไม่มีคนจน 2. ไม่มีคนติดยาเสพติด 3. ไม่มีพวกมิชฉาชีพ 4. ไม่มีคอรัปชั่น
เมืองแห่งคณธรรมและมีความสุข
ประเทศพัฒนาขึ้น
การท่องเที่ยว การขนส่ง คึกคัก
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง เช่น การท่องเที่ยว ควรมีมาตรการที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าเมืองไทยน่าเที่ยวกว่าเดิม เช่น ดูแลควบคุมราคาค่าแท็กซี่ในเมืองท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อยากให้มีมาตรการส่งเสริมของดีประจำจังหวัด เช่น แหล่งท่องเที่ยว สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างสินค้าดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้เหล่าดีไซเนอร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม คงทน ส่วนด้านแหล่งท่องเที่ยว หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ควรมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชมในแต่ละช่วง โดยสร้างเว็บไซต์โดยเฉพาะ ในการประชาสัมพันธ์ เปิดจอง เพื่อเป็นการถนอมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทำให้ธรรมชาติทรุดโทรม ลดการแออัดของนักท่องเที่ยว
ราคายางขึ้น
หวังว่าคนจะจำเหตการณ์ครั้งนี้ได้และร่วมมือร่วมใจกันไม่มัวแต่ทะเลาะกันให้ประเทศย่ำอยู่ที่เดิม
อยากให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนี้ และมีการช่วยเหลือเยียวยาคนที่ไม่มีรายได้ คนที่ตกงานให้ดีที่สุด
เจริญขึ้นซักทีเถอะค่ะ เพื่ออนาคตของลูกหลานที่ดี
มีการพัฒนาทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเรื่องเรียน บางโรงเรียนควรมีชั่วโมงเรียนและคาบที่เรียนลดลง ตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วนำเวลาที่เหลือนั้นมาทำกิจกรรมกับเด็กที่มีประโยชน์มากกว่า
อยากให้มีนายกคนใหม่
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปี2020 มันไม่ได้มีแค่ covid-19 แต่ก็เกิดปัญหามากมาย ตั้งแต่PM 2.5 ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียลุกลามข้ามปี ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดทั้งหมดแล้วสุดท้ายเรื่องมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ไฟป่า ก็ถูกลืมละเลยจากเหตุการณ์ covid-19 และยังมีเหจุการณต่างๆ เหตุกราดยิงที่จังหวัดโคราข ด้านการเมืองการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นโยบายการจัดการที่เกิดขึ้น ระบบการสอบที่มีปัญหา แล้วการแก้ปัญหาcovid-19ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ไม่มีการจัดการวางแผน รึการสอบถามความต้องการรึปัญหาของแต่ล่ะจุดจริงๆ ทั้งปัญหาหน้ากากที่ขาด เงิน5000บาทที่กำหนดอาชีพไม่สมเหตุสมผล(ตัดสิทธิ์ เช่น อาชีพค้าขาย ก่อสร้าง อาชีพที่หาเช้ากินค่ำ คือทุกอาชีพเขาอาจจะประสบปัญหาไม่เท่ากัน เช่น นักเรียนที่ไม่ได้ทำอาชีพอย่างจริงจัง แต่เขาก็ต้องทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ควรที่จะดูรายรับจ่ายเป็นรายบุคคล มากกว่าอาชีพ) อยากให้ระบบการจัดการมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆด้าน
อยากให้การศึกษามีคุณภาพมากกว่าเดิม เเละอยากให้เศรษฐกิจราคายางขึ้น ไม่เเย่กว่านี้
การศึกษาพัฒนามากขึ้น สังคมสภาพแวดล้อมดีขึ้น สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เศรษกิจดีมากขึ้น การเมืองมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมมีต้นไม้เยอะขึ้นกว่าเดิม สภาพอากาศจะได้ดีขึ้น เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิม ลดราคาสินค้า จะได้มีลูกค้ามาซื้อสินค้ามากๆ สังคม ลดการใช้อินเตอร์เน็ต จากมากลดน้อย
เสรี
ดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคงภายในประเทศ ขอให้รัฐบาลไทยช่วยนักศึกษาที่จบยุคโควิค19 ด้วย
ดีขึ้นมากกว่าหรือก่อนเป็นโควิด ผู้นำควรเป็นแบบอย่างที่ดี การศึกษาก็ควรสนับสนุนอย่าเต็มที่ เคารพสิทธิ์ของคนกลุ่มน้อย มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิซึ้งกันและกัน คนอื่นจะช่วยเหลือก็ไม่ควรปฏิเสธหากไปไม่ไหม
บ้านเมืองสงบสุข ทุกฝ่ายเข้าใจกัน ช่วยกันแก้ปัญหา
โรงเรียนเปิดสอนตามปกติ ทำกิจกรรมได้ เดินห้างได้ คนไทยไม่ทะเลาะกัน
การศึกษา
เจริญก้าวหน้า
ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ศึกษาแบบอังกฤษ
การเมืองดีขึ้น
อยากเห็นปนะเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิม
เศรษฐกิจต้องดีกว่านี้
ประยุทธ์ไม่เป็นนายก
สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ
อยากให้ทุกอย่างพัฒนาขึ้น มีความสามัคคีมากขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ทุจริต และส่งเสริมการเรียนการศึกษาให้กับเยาวชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม เเละเเก้ปัญหาให้ตรงจุด
อยากเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศว่าจะรับมืออย่างไร
ดีกว่าก่อน
เพิ่มปริมาณงานของคนให้มากขึ้น
นายกคนใหม่
ดี่กว่าเมื่อก่อน..
ให้ท่านประยุธ ออกจากตำแหน่ง
ประยุทธ์ ลาออก
ราคายางเพิ่มขึ้น
พัฒนาดีขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าการศึกษา เศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่านี้
อยากให้คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น
อยากให้นักการเมืองคิดกับประชาชนบ้าง และอยากให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
เศรษฐกิจดีขึ้น น่าอยู่ การศึกษาดีสังคมน่าอยู่สุขภาพแข็งแรง
ก็รู้ว่าตัวไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 เกิดจากอะไร อยากให้ทุกคนออกห่างจากพฤติกรรมเหล่านั้น แล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดแบบทำอยู่ตอนนี้ กันต่อไป
มีการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิม
แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาให้ตรงจุด เนื่องจากวิกฤต covid-19 ทำให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุดเรียน จึงทำให้เกิดปัญหาในหลายๆด้าน และเตรียมพร้อมเรื่องการศึกษาให้ดีเผื่อว่าจะเกิดวิกฤตคล้ายครั้งนี้อีกครั้ง
อยากให้มีเศรษฐกิจที่ดีการเมืองการปกครองที่ดี
บ้านเมืองมีความเจริญมากกว่านี้
อยากเห็นรอยยิ้มของประชาชน ทุกวันนี้มีแต่ข่าวการฆ่าตัวตายฟังแล้วสะเทือนใจมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าประเทศไทยจะมาถึงจุดนี้ได้ อยากเห็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่นั่งแxกภาษีประชาชนไปวันๆอยากให้เอาเงินไปลงทุนกับคุณภาพชีวิตประชาชนมากกว่าซื้อเรือรบไร้สาระเหมือนมีปมวัยเด็ก อยากได้รัฐบาลชุดใหม่ที่ดีกว่านี้และเห็นหัวประชาชนเป็นที่หนึ่งค่ะ นี่คือเสียงเล็กๆจากเด็กนักเรียนคนนึงค่ะ
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากเห็นบ้านเมืองเราอยู่ดีมีสุขในทุกๆวัน ไม่อยากเห็นการก่อการร้ายอะไรหลายๆอย่าง อยากไห้ประเทศเราก้าวหน้ามากยิ่งขี้น ทั้งในด้านการศึกษา​ เศรษฐกิจ​ เเละอีกหลายๆอย่าง.​
อยากให้เศรษฐกิจ​ดีขึ้นกว่าเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น น่าอยู่ การศึกษาดีสังคมน่าอยู่สุขภาพแข็งแรง
ปัญหาโคหวิดหมดไป กลับไปใช้ชีวิตปกติได้
มีระบบสาธารณสุขที่ดี
มีมาตรดูแลประชาชน
มีการให้ความรู้ต่อการแพร่ระบาดโรงต่างๆ ในโรงเรียน
การศึกษาที่มีการเอาแน่เอานอนมีระบบมากขึ้นกว่านี้ การลดงานของคุณครูที่ไม่จำเป็นเพื่อมีเวลามาโฟกัสกับการสอน การเลือกครูที่มีประสิทธิภาพ การเมือง ไม่ออกความเห็น สังคม เป็นสังคมที่มีสวัสดิการที่ควรจะมี
ร่วมมือกันในสังคม ปลูกฝังเด็กให้มีความเป็นผู้ใหญ่
อยากให้พัฒนาเรื่องการศึกษา สังคม การเมือง อยากให้รัฐบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง บางมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ อยากให้เปลี่ยนระบอบการดูแลประเทศใหม่
รัฐมีมุมมองเหลียวแลช่วยเหลือคนไร้บ้านและหาเช้ากินค่ำ พร้อมทั้งหามาตรการรองรับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ภายในประเทศ เพราะพวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด 19 ที่กำลังแพร่หลายโดยตรงดังนั้นควรมีมาตรการป้องกันเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินแบบนี้ แล้วก็หากเกิดเหตุการ์ณแบบนี้ขึ้นควรมีนโยบายข่วยเหลือคนทุกคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆ การศึกษาเล็งเห็นการเรียนออนไลน์ รูปที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ทุกแบบในมหาวิทยาลัยรัฐแต่มีการสอบเป็นเครื่องยืนยันผลการเรียนและได้ใบประกอบวิชาชีพ และเรื่องสุขภาพหวังว่าหน้ากากอนามัยจะมีพอให้คนไทยได้ใช้งานทั้งหวังอีกว่าคนไทยจะมีสิทธิ์ตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลเพื่อไม่ให้คนกลุ่มกอบโกยผลประโยชน์ในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน เช่น ข่าวที่ออกกักตุนหน้ากากอนามัย เอาทหารคลุมโรงงานผลิตหน้ากาก หน้ากากอนามัยจีนส่งมาช่วยเหลือแต่นำไปขาย หวังว่าโรงพยาบาลจะพอรองรับผู้ป่วยและค่ารักษาไม่แพง เหมือนตอนนี้ที่ตรวจโควิด 3000-7000
มีการจัดการในเรื่องต่างๆที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ประเทศไทยจะเห็นโอกาสจากวิกฤตนี้ และกำหนด Direction ของประเทศให้ชัดเจนขึ้น (ควรมีการทำ Foresight ของประเทศอย่างจริงจัง) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต เพราะประเทศไทยต้องเร่งกำลังอีกมากเนื่องจากหนี้จากวิกฤตโควิต อยากให้มีการทำแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ เพราะเชื่อว่าแนวคิดนี้จะทำให้ทุกคน ทุกระดับ ทุกชนชั้น อยู่รอดจากทุก ๆ วิกฤต (และเพื่อเป็น Model ให้กับสังคมโลกได้เห็นถึงพลังของปรัชญานี้) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำตอบนี้จะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ประเทศไทยหลัง COVID-19 ที่อยากเห็นมีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องหลัก เรื่องแรกคือ เศรษฐกิจ เป็นเรื่องแรกที่รัฐบาลและสังคมทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมามีสมรรถนะทางการค้าขายและการแข่งขันเหมือนเดิม การฟื้นฟูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติ และสำคัญที่สุดคือการให้ความช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ค้าขาย ผู้ให้บริการทุกประเภท รวมถึงนิสิต นักศึกษาให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ทั่วถึง ครบทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมาตรการช่วยเหลือต้องทำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายค่อนข้างระยะยาว จึงต้องมีการแผนการช่วยเหลือและดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่ต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม และอีก 2 เรื่องหลักที่สำคัญตามมาและควรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้เห็นคือ "สุขภาพ" และ "สิ่งแวดล้อม" กล่าวคือ เมื่อประเทศไทยมีประสบการณ์จากการเผชิญเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว ควรมีการวิจัยและถอดบทเรียน (Lesson learned) เพื่อเพิ่มมาตรการรับมือและการป้องกันทางด้านสุขภาพในอนาคตที่ไม่ใช่เฉพาะแค่การระบาดของ COVID-19 ที่ในอนาคตอาจจะยีงมีอยู่ แต่รวมถึงโรคระบาดอื่นในอนาคตที่อาจจะเกิดได้ ทั้งนี้ การวิจัยและการถอดบทเรียนต้องดำเนินการจริงจังอย่างต่อเนื่อง และนำมาปฏิบัติใช้จริง ๆ ในการวางมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหารับมือโรคระบาด แม้กระทั่งภัยพิบัติในอนาคต เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ ถัดมาคือเรื่องสิ่งแวดล้อม แน่นอนเป็นปัญหาที่ผ่านมากี่ศตรวรรษ กี่ทศวรรษ หลายคนทุกคน ทุกภาคส่วนยังกลับมองข้ามและไกลตัว จึงไม่มีการอนุรักษ์และการป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องหันกลับมาต้นตอของปัญหาทั้งภัยพิบัติ PM2.5 และโรคระบาดที่เกิดขึ้น ที่ควรแก้ไขที่ต้นเหตุคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นที่นอกเหนือจากการสร้างพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การส่งเสริมการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนงานค้นคว้าศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การเปิดพื้นที่ให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีสิทธิมีเสียงในการดูแลและรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ การเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำผิดรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปะละเลยทางด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นต้น
มีการจัดการที่ดีกว่านี้ โดยเฉพาะการบริหารงานในสภาวะวิกฤติ
กระจายอำนาจ มีแผนเชิงสั้น กลาง ยาว บูรณาการการทำงานทุกส่วน
มีการจัดการด้านสวัสดิด้านต่าง ๆ ของประชาชนดีขึ้น เช่น ระบบสุขภาพ ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานได้รับผลกระทบจากภาวะไม่ปกติ ฯลฯ
เข้าใจคนอื่นมากขึ้น(กติกา) รับฟัง ช่วยเหลือ รู้รับผิดชอบ แนวคิดเปิดกว้าง ยอมรับ เรียนรู้ และชื่นชม แบ่งปันความคิดเห็นจริงๆ
ผู้คนมีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขียว (Green Economy) และส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก
มีการกระจายอำนาจในทุกมิติ ภาครัฐมีการความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีแผนการรับมือภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ
เห็นปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำชัดเจนขึ้น
อยากเห็นการทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น โรคระบาด ภัยภิบัติ และในแผนฯ นี้ครอบคลุมถึงข้อปฏิบัติในการเยียวยาโดยทันทีสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
ท่ามกลางปรากฎการณ์ที่พบเห็นในช่วงเวลาที่มนุษย์หยุดนิ่งเพื่อกลับมาดูแลตัวเอง เราแอบเห็นว่าโลกใบนี้กำลังยิ้มเหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อน เราแอบเห็นว่าโลกเริ่มลดความรุนแรง โลกมีลมหายใจ และโลกได้หายใจคล่องขึ้น แต่อีกไม่นานเราไม่แน่ใจว่าเราเราเองจะส่งมอบอนาคตของโลกใบนี้อย่างไรบ้าง มนุษย์เราจะเอาเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนหรือไม่ เราอยากเห็น ว่าคนไทย รักโลกใบนี้มากขึ้น โดยไม่ทำลายธรรมชาติ เราอยากเห็นคนไทยศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือบนฐานสายกลาง ยืดหยุ่นแต่ไม่เปลี่ยนศรัทธา เราอยากเห็นคนไทยใส่ใจเรื่องสุขภาวะมากขึ้น เหมือนที่เราล้างมือในสถานการณ์นี้
เกิดกลไกความมั่นคงทางอาหารเพิ่มมากขึ้น
อยากเห็นผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเด็นทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะการณ์ปัจจุบัน และร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในทุกมิติ
มีวินัย เห็นแก่ส่วนรวม คอรัปชั่นน้อยลง
ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเกษตรยั่งยืนปลอดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม แรงงานกลับบ้านเกิดมีงานทำ
ประชาชนระดับล่างมีอาชีพที่มั่นคง การดูแลสุขภาพเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีภาครัฐสนับสนุนอย่างแท้จริง
พัฒนาระบบการศึกษาให้ดีขึ้น และเข้าถึงทุกกลุ่มคน รัฐบาลบริหารบ้านเมืองโดยคิดถึงประชาชนเป็นหลัก มีการรักษาที่ดีที่ทั่วถึงคนทั้งประเทศ เศรษฐกิจดีขึ้น น่าเชื่อถือ
อยากเห็นนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของประชาชนและเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงและรวมไปถึงการแจกเงิน บางคนไม่ได้จนถึงขนาดต้องรับเงินจากรัฐบาล ควรเช็คข้อมูลให้ละเอียด และควรตอบแทนให้กับคนที่เสียภาษีให้แก้รัฐบาลบ้าง
มีความเป็นอยู่ด้าน เศรษฐกิจ การศึกษาที่ดีขึ้น
ดีขึ้นในทุกด้านและมีผู้นำที่ดี
ทุกคนมี คุณภาพชีวิตในทุกๆด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่วนอยู่ในทุนนิยมมากเกินไป
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ และประเทศไทยเจริญขึ้น
เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไปในทางที่ดีขึ้นและประชาชนในสังคมมีภูมิกันกับโรค Covid-19
ไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การพัฒนาให้ประสิทธิสูงสุด
อยากให้รัฐบาลที่มีความสามารถจริงๆมาทำหน้าที่และสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ สามารถดูแลประชาชนให้เกิดความสงบสุขได้
อยู่ดีกินดี มีรัฐบาลใหม่
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการงานอาชีพมากขึ้น
แก้ไขและรับมือสถานการณ์วิกฤติให้ดีกว่านี้
มีเศรษฐกิจทีดีขึน เพิ่มพื้นทีทำงานให้เเก่คนในประเทศของตนให้มีมากขึน
อยากเห็นประเทศได้พัฒนาในหลายด้าน และตระหนักถึงประชาชนให้มาก ในทุกๆอาชีพ
เปลี่ยนการปกครอง. การเมืองที่ดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากให้นายกคนปัจจุบัน ออกจากตำแหน่ง
รัฐบาลชุดนี้ไม่ควรที่จะบริหารประเทศต่อไป เพราะสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำให้มีแต่จะพาประชาชนตายกันหมด
ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ
สภาพทุกอย่างฟื้นตัวเร็วขึ้น ประชาชนมีประสบการณ์พร้อมรับมือเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต ภาครัฐบาลควรมีมาตรการที่เข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้น ประเทสมีความพร้อมรับมือเกี่ยวกับโรคต่างๆมากขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงสาธาณสุขมากขึ้น เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่
อยากให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีเพราะตอนนี้แย่มาก แล้วนักศึกษาจบใหม่ก็ไม่สามารถทำงานได้
อยากให้เศรษฐกิจฟื้นฟูไปในทางที่ดีขึ้น หวังว่าจะมีมาตการใดๆมาช่วยเยียวยาเด็กนักศึกษาที่จบใหม่
เป็นประเทศที่พัฒนาค่ะ เเละ มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ฟื้นฟูไปในทางที่ดี
เศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้น
อยากเห็นคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่ดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นและอยากให้รัฐออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ให้ฟื้นตัวโดยเร็ว
เศรษฐกิจดีขึ้นคะ ตอนนี้ไม่มีไรจะกินแล้วคะ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม
อยากให้มีเศรษฐกิจของประเทศกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง เพราะตอนนี้เป็นนักศึกษาจบใหม่ หากเศรษฐกิจยังเป็นเหมือนเดิมหรือแย่ลง จะทำให้นักศึกษาจบใหม่ว่างงานจำนวนมาก เพราะในขณะนี้ในภาคเอกชนมีการให้พนักงานพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเป็นจำนวนมาก
เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก เปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่ ประเทศสงบและสะอาด
มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้า การเมืองและสังคมดีส่งผลให้เศรษฐกิจบ้านเมืองดี มีสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งแวดล้อมฟื้นฟู
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและต้องดีมากๆ เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้น ทุกคนมีงานทำไม่มีคนตกงาน ประชาชนมีความสุข กินอิ่มนอนหลับ ขอบคุณค่ะ
มีการพัฒนา ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดีขึ้น อยากให้คนรุ่นใหม่มาดูเเลประเทศ
เศรษฐกิจพื้นตัวเร็ว เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข สุขภาพดี
อยากให้เปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในประเทศคะ
เศรษฐกิจดี
อยากให้เลือกคนเข้ามาทำงานเพื่อประเทศให้มีความสามารถตรงกับตำแหน่ง Put the right man on the right job เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเฉกเช่นประเทศแคนนาดา จากเหตุการณ์ covid-19 ทำให้รู้เลยว่าประเทศทำงานได้ช้ามาก กว่าจะดำเนินแต่ละเรื่องทำให้มีผู้ติดเชื้อที่เร็วมาก นั้นก็เพราะว่าประเทศเราไม่ได้เลือกคนให้ตรงกับงานนั่นเองเลยดำเนินการช้า กว่าจะคิดได้แต่ละเรื่อง
มีการเยียวยาสำหรับประชาชนในทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีแบบแผน
ค้าขายดีขึ้น
เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับชอคในครั้งต่อไป สภาพแวดล้อมได้รับความเอาใจใส่จากทุกคนมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตในทุกรูปแบบ
จะแย่ลงกว่าที่เป็นอยู่หรือดีขึ้น
อยากให้กลับสู่สภาพปกติที่ดีกว่าเดิม
มีเศรษฐกิจทีดีขึ้นพัฒนาให้ประชาชนมีงานทำมีงานรอรับมีค่าแรงขั้นต่ำทีสุงขึ้นมากๆ
อยากให้คนไทยเห็นคุณค่าของประเทศตัวเอง ไม่เอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศใด อยากให้คนไทยรักกันไม่ต่อว่ากันเอง ให้ความร่วมมือกับข้อนโยบาย เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน หากเราร่วมมือและมีจิตสำนึกเร็วขึ้นเท่าไหร่โลก COVID-19 จะหายไปเร็วขึ้นเท่านั้น อยากคุณหมอคุณพยาบาลและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พักสักทีค่ะ สู้ๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันประเทศไทยไม่ได้เก่งแพ้ชาติใดเลยค่ะ ขอแค่เราร่วมมือกัน :)
อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ทุกคนทุกอาชีพมีกินมีใช้ อยู่ดีกินดี เเละอยากให้ทุกคนในประเทศไทยรักกัน
อยากให้ประเทศเข็มแข็งและคนไทยต้องรักและสามัคคีกัน และท้ายที่สุดอยากได้ผู้นำที่เป็นผู้นำจริงๆมีสภาวะการเป็นผู้นำที่ก้าวทันโลกและมีไหวพริบที่ดี และระบบประชาธิปไตยกลับคืนมา
ผู้นำประเทศคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
อยากให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนวนตนและอยากให้ไม่มีการคอรัปชั่น
อยากเห็นประชาชนกลับมามีความสุขเหมือนเดิมและอยากให้ระบบเศรษฐกิจกลับมารุ่งเรื่องมั่งคั่งและผู้คนได้มีงานทำค่ะและอยากได้ท่านผู้นำคนใหม่ค่ะ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น มั่นคงขึ้น ให้โอกาสในการทำงานของคนจบใหม่มากขึ้น ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น และไม่ควรขัดแย้งเรื่องการเมือง เพราะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อ อยากให้การศึกษาพัฒนามากขึ้น ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการศึกษา
การศึกษา
มีเศรษฐกิจที่ดีร่ำรวย
อยากให้เศรษฐกิจฟื้นฟูเร็วๆ
เศรษฐกิจดีขึ้น สินค้าถูกลง ส่วนการเมือง อยากได้รัฐบาลชุดใหม่ค่ะ
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาดีขึ้น
มีผู้นำที่มีความรู้ทางการบริหารบ้านเมืองมากกว่านี้
อยากเห็นประชาชนมีอาชีพ​ และมีรายได้ที่มั่นคง​ และมีความเป็นอยู่ที่​ เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒาที่ยั่งยืน​ และอยากได้ผู้นำประเทศที่มีความสามารถในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง​
อยากให้ทุกๆด้านมีการปรับเปลี่ยนจุดด้อยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้
ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแค่อยากให้กฎหมายเข้มกว่านี้และอยากให้พัฒนาให้ดีต่อไปข้างหน้ารักษาสุขภาพให้ดีกว่านี้ด้วย
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจจะดีขึ้น
อยากให้คัดกรองในการเดินทางข้ามประเทศที่ปลอดภัยมากขึ้น เพราะถึงโควิค 19 จะหายได้แต่ก็เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อีกอย่าง คือเรื่องของเศรษฐกิจ อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและอยากให้สถาบันองค์กรต่างเปิดโอกาสในการหางานที่มากขึ้น ส่วนตัวเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบพอเกิดโควิค 19 ทำให้นักศึกษาที่จบมีการตกงาน หรือหางานได้ น้อย จากปกติที่ประเทศไทยมีการอัตรานักศึกษาตกงานมากขึ้น และเชื่อว่สปีนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเช่นกัน
ต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่
ทุกพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม ไม่ใช่แย่ลงเรื่อยๆ
อยากให้ทุกอย่างดีขึ้นมากกว่านี้ ที่สำคัญคือเศรษฐกิจ
อยากเห็นประเทศไทย​ผ่านพ้นวิกฤ​นี้ไปด้วยกัน​ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมรวมถึงการพัฒนา​ทางด้านเศรษฐกิจ​ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง​ได้จะต้องมีผู้นำทางการเมืองที่มีความสามารถ​มากกว่านี้
อยากเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัว มีการกระจายรายได้ให้คนที่มีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำมากกว่านี้มากกว่าที่เอื้อประโยชน์ส่วนใหญ่ให้กับนายทุนและอยากเห็นรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จริงอยู่ที่สถานการณ์มันยากที่จะควบคุมแต่ตอนที่สามารถควบคุมได้กับไม่ทำ แผนการรับมือกับปัญหาก็ค่อนข้างที่จะเสมือนวัวหายล้อมคอก ไม่มีการวางแผนรับมือแก้ปัญหาล่วงหน้าใดๆเลย ประชาชนและภาคเอกชนต้องช่วยเหลือกันเองมากกว่าที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือประชาชนเสียอีก
อยากให้กระทรวงสาธารณะสุขมีการซัพเพอร์บุคลากรทางการแพทย์มากกว่านี้ อยากเห็นสปีริสซ์ของคณะบริหารมีคุณภาพมากขึ้นในส่วนของการแก้ไขปัญหา และการจัดการปัญหาที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่แค่ด้านสาธารณะสุข แต่รวมทั้งด้านกาเมือง การศึกษา สังคม และใส่ใจความต้องการของประชาชน
เศรษฐกิจของไทยไปในทางที่ดีขึ้น
รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยากให้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยดีขึ้น
ดีขึ้นกว่านี้
เศรษกิจดี สังคมดี เเละรู้เเนวป้องกันต่อโรคต่างๆที่ดี
อยากเห็นคนในประเทศไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในช่วงการฟื้นตัว ไม่ฉวยโอกาสจากวิกฤต รัฐบาลมีนโยบาที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือประชาชน
อยากให้โรครักษาหายขาด ผู้คนจะได้ออกมาใช้ชีวิตแบบปกติออกไปไหนมาไหนได้แบบไม่ต้องกลัวติดโรค
เป็นการเริ่มต้น และเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการแยกขยะของแต่ละบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงนี้คือขยะติดเชื้อไม่ถูกแยกจัดการอย่างถูกต้องในภาคครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้การนำขยะที่สามารถรีไซเคิลกับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยากขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.อยากเห็นการเมืองที่โปร่งใส รัฐบาลที่ไม่เอาเปรียบประชาชนเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบัน 2.สิ่งแวดล้อมอยากเห็นการจัดการของภาครัฐเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมถึงการให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องฝุ่นควัน ไฟป่า ต่าง ๆ อยากเห็นสภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่ดีขึ้น อยากเห็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น 3.เศรษฐกิจ อยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมากกว่า 5-6 ปีที่ผ่านมานี้
มีการพัฒนาให้ทุกด้านดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งชนบท เมืองเล็กๆในต่างจังหวัด ไม่ใช่แค่ดีแต่ในเมือง หรือนายทุน ไม่ก็ เปลี่ยนผู้นำในการบริหารประเทศที่มีทัศนคติที่ดี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดีกว่าตอนนี้
ทุกคนมีการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไว้เป็นบทเรียน โดยเฉพาะ ผู้นำ
อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเเล้วส่งเสริม การศึกษาการท่องเที่ยวให้กับสังคมเเละเด็กด้อยโอกาศ เเละพัฒนาการเมืองให้ไปในทางที่ชอบที่ควร เพราะทุกวันนี้การเมืองหรือหน่วยงานบางอย่างไม่ได้ช่วยให้เศนษฐกิจของประเทศดีขึ้น เเต่กลับเเย่ลงครับ
อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมากกว่านี้ สิ่งเเวดล้อมอยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงอยากให้เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศได้ ไม่ใช่การย่ำอยู่ที่เดิม
ทุกคนเลิกโทษคนอื่นเพราะบทเรียนครั้งนี้คือการรับผิดชอบต่อสังคมดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเอง..หันมาให้คุณค่ากับคนรอบตัว
เปลี่ยนคณะรัฐบาล
มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจดีขึ้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ใส่ใจประชาชน เพิ่มมาตรการความปลอดภัยของประชาชน รับฟังเสียงและปัญหาของประชาชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่
คนรวยเพิ่มขึ้น
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
อยากให้ทุกคน ช่วยกันรักษาความสะอาดให้มากกว่านี้
อยากให้เศรษฐกิจไทยฟื้นฟูขึ้นให้เร็วที่สุด
อยากให้รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของประชากรในประเทศมากยิ่งขึ้น
-อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ เพราะจากสถานการณ์ COVID19 แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งการบริหารงานในการแก้ไขปัญหา COVID19 ของรัฐบาลชุดนี้ เป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ มีการจ้างงานลดลง การใช้จ่ายลดลง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต ประชาชนที่ไม่มีรายได้ช่วงกักตัว หรือช่วงเคอร์ฟิว เพราะไม่สามารถออกไปทำงานได้ ทำให้ขายรายได้ไป อาจจะก่อให้เกิดความเครียดและส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ รวมถึงประชาชนไม่ได้รับเงินชดเชิดจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลต่อไปถึงปัญหาสังคม คนว่างงาน ขาดรายได้ อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความวุ่นวายในสังคมได้ ดังนั้น การเปลี่ยนรัฐบาลให้รัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการจัดการออก จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนค่ะ ประเทศไทยหลัง COVID19 ควรได้รับการฟื้นฟูจากรัฐบาลที่มีความสามารถในการจัดการ เมื่อปัญหา COVID19 จบ ประเทศไทยจะได้ไม่เจอปัญหาอื่นๆตามมาอีก
ประเทศไทยหลังพ้นวิกฤตนี้ไปหวังว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งการศึกษาทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม อยากให้พัฒนาเหมือนกับนานาประเทศหลายๆประเทศที่พัฒนาไปแล้ว
มีวิธีจัดการที่ดีกว่านี้
อยากให้คณะการทำงานของนายกรัฐมนตรีออกทุกคน
มีเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรือง
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
การศึกษาที่ดีขึ้น
คณะต่างๆ กระทรวงต่างๆ ทำงานดีกว่านี้ ไม่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอก
เห็นการบริหารของเหล่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพ​ มากกว่าการแจกเงินเยียวยาที่ไม่ทั่วถึง​ การจัดการที่ตรงจุดให้เข้ากับปัญหา​ ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ​ ควรให้งบสนับสนุนการแพทย์ให้ดีที่สุด​อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ควรเพียงพอ​ ง่ายต่อการเข้าถึง​ ราคาไม่แพง​ อยากให้ผู้นำศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนออกมาพูดหรือแถลงต่อสื่อมวลชน​ ไม่ใช่พูดไปในด้านลบแล้วออกมาขอโทษในภายหลัง​ ประเทศไทยมีประชากรที่รู้รักสามัคคี​ แต่ผู้นำที่ดีจะทำให้ความสามัคคีนั้นมีคุณภาพประสิทธิภาพที่สูงสุด
อยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย
อยากเห็นประเทศไทยในเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจในประเทศไทยดีขึ้นกว่าเดิม การค้าขายทำได้มากขึ้น
การเมืองพัฒนาดีขึ้นกว่านี้ การศึกษาก้าวหน้า เศรษฐกิจคงที่ สิ่งแวดล้อมสะอาดอากาศบริสุทธิ์มากกว่าที่เจออยู่กว่านี้เยอะๆ
พัฒนาขึ้นในทางที่ดีในทุกๆด้าน
บ้านเมืองเจริญขึ้น
ปรับปรุงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของสังคมให้มีแบบแผนที่มั่นคงกว่านี้เพื่อให้ประชาชนได้ขับเครื่อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสนในด้านปัจจัยและการค้าขายการลงทุนปัญหางานว่างงาน
เศรษฐกิจเฟื่องฟู
ไม่มีคนโง่
อยากให้คนในประเทศไทยรักสุขภาพตัวเองมากขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้
เศรษฐกิจดีกว่านี้
เศรษฐกิจการงานดีมากกว่านี้
อยากให้มีการฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจมากกว่านี้
อยากให้การเมืองพัตนามากกว่านี้
อยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบันออกไปที บริหารจัดการ พัฒนาประเทศไม่ได้เลย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไรไม่ได้ทำไมยังไม่ลาออกไปสักที
อยากให้เศษฐกิจและการศึกษามีคุณภาพและมั่นคงให้มากกว่านี้
เศรษฐกิจฟื้นตัวดี
อยากให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้รับความเสียหายมากระหว่างอยู่ในช่วง COVID-19 หากได้รับการพัฒนาเยียวยา จะส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น
ดีขึ้นทุกๆด้าน
ไม่ทุกข์ยาก
อยากให้ประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีกินแทบจะอดตายอยู่แล้วเงินก็ไม่มีจะกินแล้วอยากเห็นรัฐบาลคนใหม่อยากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เอาคนใหม่มาบริหารประเทศให้พัฒนาที่ดีมากกว่านี้เถอะค่ะ
มีสิ่งที่ดีขึ้น
อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นและสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น
เห็นทุกๆอย่างดีขึ้นให้กลับมาเป็นปกติ ไวรัส Covid 19 ตัวนี้จะไม่แพร่กระจายแล้ว พัฒนาในทุกๆด้านหลังสถานการณ์คลี่คลาย เช่น เศรษฐกิจฟื้นฟู เป็นต้น
เปลี่ยนนายกฯและคณะรัฐบาลทั้งหมด
เศรษฐกิจดีขึ้น หมดปัญหาทางการเมือง
โควิดหายไปแล้ว ก็อยากให้บางคนออกไปด้วย
รัฐบาลลงมือทำงานแก้ไขสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากกว่านี้ การสร้างงานควรมีมากขึ้นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงาน ไม่ใช่ตกงาน
อยากเห็นนักการเมืองมีคุณธรรม การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี สุขภาพของคนในสังคมดี
เศรษฐกิจกับสังคมที่ดีขึ้น
รุ่งเรือง
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ไม่งั้นเราจะไม่เหลืออะไรให้ใส่ใจแล้ว
ดีขึ้นในหลายๆด้าน ไม่ทำให้ประชาชนลำบาก ในทุกด้าน
อยากเห็นประเทศมีการพัฒนาในทุกๆด้านให้ดีขึ้นให้มากกว่าที่ผ่านมา
พัฒนาในด้านของการรักษาให้มีคุณภาพ การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับทุกโรงพยาบาลในประเทศ
เป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณะสุขที่พร้อมให้บริการต่อประชาชนทุกคน อย่างเข้าถึง ทั่วถึง เท่าเทียม (บริการสาธารณะสุขดี ๆ สำหรับคนชั้นกลาง และรากหญ้า) เศรษฐกิจที่ดีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ฐานรากอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่มีโครงการไว้เอาผลงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดูแล ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง มีระบบจัดการขยะที่ดีในทุกพื้นที่ ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพที่จะทำให้ประชาชนลดใช้รถส่วนตัว สุดท้าย ของสำนึกการเมืองที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่เล่นเกมส์การเมือง แต่ต้องจริงใจต่อการแก้ปัญหา ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ต้องให้กฎหมายปกครอง มิใช่ ใช้กฎหมายปกครอง
ภาวะสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุกอย่าง
การศึกษา แก้กันมานานแล้ว ไม่คืบเท่าที่ควร ทำไมค่านิยมการเรียนเยอะ ๆ นอกเวลาในเด็กประถม มัธยม ถึงกลับมาแข็งขันกันอย่างดุเดือด เมื่อ covid มาถึง สิ่งเหล่านี้หยุดชะงัก ผู้เรียนได้หยุดอยู่กับครอบครัว แม้จะเป็นช่วงสั้น ๆ ก่อนปรับตัวไปเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ก็ตาม ยังไงก็ตาม ผมยังเชื่อว่า เวลาเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าเอาไปเรียนพิเศษ ผมเชื่อว่าเวลาที่ได้เลือกทำในสิ่งที่ต้องการ สามารถต่อยอดความรู้ ความคิด และโอกาสในอนาคตมากกว่าการเรียนแบบไม่มีจุดหมายเพียงเพราะกลัวไม่ทันคนรอบข้าง การเมือง พูดยากมาก ช่วงcovid มีให้เห็นเยอะมากว่าคนที่เอาเปรียบ ก็ยังเอาเปรียบอยู่ คนก็เห็นดีเห็นงามกันด้วย มันแสดงให้เห็นว่าคนที่ขาดวิจารณญาณทางการเมืองนั้นมีเยอะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไร แต่นั่นคือการโดนเอาเปรียบโดยชอบธรรม สุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข กรมควบคุมโรค เป็นกระทรวงที่ทำง่นได้ดีมาตลอด การแก้ปัญหาในหลาย ๆ อย่างที่ทำเพื่อประชาชนยังนำเนินต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม แต่การขาดอุปกรณ์สนับสนุนก็ยังมีให้เห็นเรื่อยไป อยากให้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในสายตาของผํยำ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจริงด้านสุขภาพเหมือนกัน
อยากเห็นประเทศไทยหลัง COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ซึ่งการระบาดของโควิด 19 ทำให้เราต้องมีการปรับตัวหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ทำให้การศึกษาด้วยตนเองและการศึกษาในรูปออนไลน์ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้การศึกษาในรูปแบบนี้ควรได้รับการประเมินถึงประสิทธิภาพและนำมาปรับใช้ควบคู่กับการศึกษาภายในห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ ลดต้นทุนและเวลาในการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆได้อีกด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้ชัดว่าเมื่อทุกคนลดการเดินทาง ลดกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งสภาพอากาศและการใช้ชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติกลับมาให้เราพบเห็นได้มากขึ้นเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงควรมีการพิจารณารูปแบบการเปิด/ปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อการฟื้นตัวของธรรมชาติ อีกหนึ่งประเด็นคือการจัดการขยะในครัวเรือนที่ไม่เกิดการแยกขยะ ซึ่งในการกักตัวของประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ควรมีการรณรงค์หลังผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการคัดแยกขยะให้มากขึ้น รูปแบบใหม่ๆในการจัดการขยะออกมาให้ประชาชนได้ทำตามมากขึ้น เช่นการทิ้งขยะตามวัน เป็นต้น
หลังcovid-19 ประเทศไทยควรเร่งเห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกลายละเอียด อยากให้ประเทศไทยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ฟื้นฟูให้น่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สนับสนุนโครงการที่รักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติ เน้นการตรวจสอบควบคุมสิ่งก่อสร้างที่ทำลายและรบกวนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจริงจังกับการปล่อยควันพิษทั้งควันรถยนต์และควันจากการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดคือ คลองทุกสายในกรุงเทพมหานคร ใสจนเห็นตัวปลา เหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในด้านของการศึกษาอยากให้ทุกฝ่ายใส่ใจเรื่องการศึกษามาขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางบุคคลากรจากต่างประเทศมีสูงมากแต่คนในประเทศไทยกลับตกงานเยอะ ด้านการเมืองอยากให้ทุกฝ่ายฟังเสียงจากประชาชนมากขึ้น ไม่เห็นแก่ตัว หรือเห็นแก่ได้ หรือเห็นแต่การเอาชนะ ด้านสุขภาพ อยากให้มีการเช็คหรือตรวจเชื้อหรือสุขภาพฟรี เนื่องจากบางคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆแต่กลับไม่กล้าไปตรวจเนื่องจากกลัวเสียเงินค่าตรวจหรือค่าตรวจมีราคาสูงเกินไป จึงอยากให้มีหลายๆฝ่ายสนับสนุนด้านนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสถานการณ์โควิดนี้ผู้คนนิยมซื้อของออนไลน์หรือสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นทำให้มีขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จึงอยากให้สนับสนุนหรือวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
หลักๆเลยคือเศรษฐกิจ การหางาน
สภาพการศึกษากลับมาเป็นปกติ การเมืองมีมาตรการการป้องกัน รักษามากกว่าเดิม สุขภาพทุกคนดูแลสุขภาพกันมากขึ้น
-มีการจัดระบบของเศรษฐกิจทั้งระดับล่างและระดับบนโดยไม่จัดเฉพาะระดับบนเพียงอย่างเดียว -สิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อน มีมานานแล้วยิ่งช่วงนี้เกิดวิตกฤ ทำให้ไม่ได้คีอบคลุมอย่างจริงจังทำให้ต่างจังหวัดยังเห็นการเผาอยู่ -หลังโควิดหมด น่าจะมีนโยบายให้ทุกคนตรวจโรคโควิดทุกคนเพื่อกรั่นกรองอีกที -ระบบการศึกษาจากที่ได้สัมผัสมในฐานะผู้เรียน ภาษาและหลักสูตรการเงินไม่ใช่ของคณะใดคณะหนึ่งที่มีงบมากพอแล้วเรียนได้ น่าจะเป็นหลักสูตรที่กระทรวงเพิ่มเข้าของทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย ที่เข้มงวดกว่านี้ -การเมือง ในความรู้สึกในเมื่อการศึกษามีหลากหลายสาขา การเมืองคือกลุ่มที่รวบรวมคนพวกนี้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหา และเข้าใจคนในสาขาที่เรียนมา ควรให้เค้าได้แสดงศักยภาพได้ดีกว่านี้
เศรษฐกิจดีกว่าก่อนมี COVID-19 เมืองมีการพัฒนามากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ภาษีต่างๆกับประชาชนรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ การศึกษาก้าวหน้ากว่าเดิม สนับสนุนเรียนออนไลน์ ประชาชนรู้จักการวินัยที่สังคมพึงมี เเละรักษาสิ่งเเวดล้อม ทะเล ภูเขาไม่ทิ้งขยะลงน้ำ ลดถุงพลาสติก หรือเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นพลาสติกเเบบย่อยสลายธรรมชาติให้หมด
อยากให้ สังคมลดเหตุการณ์ปล้นหรือฆากรรมน้อยลง ด้านการเมืองอยากให้เลิกการทุจริตและคอรับชัน ด้านเศรษฐกิจอยากให้ลงมาสนับสนุนเกษตรกรให้มากกว่าภาคอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาอยากให้ลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านสายอาชีพให้บุคลากรที่จบอออกมามีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นอย่างจริงจัง สร้างกฎเกณฑ์เข้มงวดให้มากขึ้น ด้านสุขภาพ คาดหวังให้ประชาชนเข้าถึงจิตแพทย์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่เพียงเฉพาะในรพ.ในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าหากไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่คนผิดปกติ แต่เป็นการรักษาทางจิตใจที่มีประโยชน์ ด้านการเมือง ต้องการความโปร่งใสในการบริหารเลือกตั้งและประสิทธิภาพในการทำงานของนักการเมืองทุกคน ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้ดีขึ้น เพิ่มและจัดระเบียบการให้รถสาธารณะให้เข้าถึงง่ายมีระเบียบที่ดีกว่านี้ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจายตัวของประชากรไม่ให้เพียงกระจุกในเมืองหลวง อาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าหากมีเป้าหมายและวิธีการที่ดีก็จะสำเร็จได้
ดีขึ้นกว่านี้และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และพัฒนา
มีการปรับเปลี่ยนในทุกด้านให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพราะในช่วงโควิดผู้คนได้อยู่บ้านแต่เนื่องด้วยความหลากในรูปแบบออนไลน์ยังมีประสิทธิภาพยังไม่พร้อมที่จะรับมือในส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่ ควรมีการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาsoftware ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยได้พัฒนาได้รวจเร็วหลังจากสถานการณ์COVID19ได้จบลง และสอดคล้องกับยุค5Gที่จะมีการพัฒนาต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความก้าวหน้าในอนาคต ยิ่งเตรียมพร้อมเร็วความเป็นผู้นำในด้านนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นขอเพียงไม่หยุดพัฒนา
พัฒนา
พัฒนาขึ้นกว่านี้ เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าตอนนี้
ดีขึ้นทุกอย่าง
อยากให้ได้เกิดการจ้างงานที่กระจายรายได้ไปทั่วทั้งระดับภาคและระดับประเทศอย่าง มั่นคงเเละยั่งยืน และมาตรการคุ้มกันในทุกด้านอย่าง เข้มงวด และอยากให้การวางแผนในทุกด้านใช้แผนระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
เศรษฐกิจดีขึ้น ระบบสุขภาพดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ
ธรรมชาติ​ดีขึ้น​
มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและมีความพัฒนาด้านสังคม
เศรษฐกิจดีขึ้น ให้สนับสนุนการศึกษามากขึ้น
ข้าวของถูกลงค่ะ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่
เปลี่ยนรัฐบาลแล้วส่งเสริมคนไม่มีรายได้
บ้านเมืองสงบสุข มีความสุข ค่าครองชีพถูกลง
เปลี่ยนรัฐบาล แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น
เดินไปข้างหน้า ประชาชนเข้าถึงการรักษาสุขภาพ เข้าถึงระบบประกันสุขภาพมากขึ้น มีการจัดระบบคนในสังคม การใช้ชีวิต(จัดระเบียบคนเร่ร่อน) ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดการปัญหากับคนว่างงาน
การจัดการที่มีความพร้อมกว่านี้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อพร้อมมือกับภาวะต่างๆ และการบริหารประเทศ​ที่เป็นระบบมากกว่านี้
เศรษฐกิจไม่พัง การเกษตรรุ่งเรือง
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น คนดูแลสุขภาพมากขึ้น การศึกษาดีขึ้น และในด้านการเมืองอยากให้เข้าใจประชาชนมากกว่านี้
พัฒนาในทุกๆด้าน
อยากให้เศรษฐิจดีขึ้นเรื่อยๆ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเช่น เศรษฐกิจ รายได้ ความเป็นอยู่ของคนในประเทศ เครื่องมือทางการแพทย์มีความพร้อมในการรับมือกับเชื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก
มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม แก้ไขทางด้านการศึกษาที่เวลาเรียนอาจไม่พอ เรียนไม่สะดวก เนื้อหาการเรียนอาจไม่ครบถ้วนและปัญหาจำนวนคนว่างงานที่อาจมีผลกระทบมาจากปัญหาเรื่องโรคโควิด และมีการป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคต่างๆอีก อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเป็นอยู่ต่างๆของทุกคนในประเทศได้
อยากเห็นรัฐบาลตระหนักเรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพภายในประเทศให้มากกว่านี้ควรมองการระยะยาวและควรจะจัดสรรผู้บริหารแต่ละภาคส่วนให้มีความรู้ในด้านนั้นๆจะได้แก้ปัญหาแต่ละปัญหาให้ถูกจุด
อยากให้ทุกด้านดีขึ้นกว่าเดิม
อยากเห็นสังคมดีขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
มีผู้นำที่ดี ประเทศมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี
บ้านเมืองดูแย่
การปฏิรูปการศึกษาไทยและระบบการเมือง-เศรษฐกิจ-กฎหมาย ให้มีความน่าเชื่อถือ และไม่ล้าหลัง ในด้านการศึกษาไทยนั้น มีความล้าหลังเอามากๆ มีแค่เด็กต้องเข้าไปเรียนในห้อง ไม่เข้าเรียนก็ไม่ผ่าน อยากให้ความสำคัญกับการศึกษานอกห้องเรียนและ ใส่ใจเด็กไร้โอกาสต่างๆ อีกทั้งยังควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีจุดยืนได้ ไม่ถูกกดราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง มีความเป็นอยู่ที่ดี มีโอกาสที่จะได้รับรู้-เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ในเรื่องของระบบการเมืองและกฎหมาย อยากให้การเมืองมีการทุจริตน้อยลงจนไม่มี หารใครก็ตามในหน่วยงานทำผิดก็คือผิดไม่ว่าจะตำแหน่งใด ยศใดก็ตาม ควรได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ตนทำ ในด้านกฎหมายก็เช่นเดียวกันควรทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั่งยิ่งใหญ่
ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
สวยงามน่าอยู่แบบเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น คนใส่ใจสุขภาพเเละความสะอาด
พัฒนา มีความสงบ ไม่มีปัญหาด้านการเมืองเพราะผู้นำขัดแย้งกันและสร้างปัญหาให้คนในประเทศ
มีเศรฐกิจที่ดี เเละมีสิ่งเเวดล้อมที่ปลอดภัย
อยากให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปในทางที่ดี
เปลี่ยนรัฐบาล และทุกฝ่ายร่วมกันทำงานฟื้นฟูในทุกๆด้าน
ส่งเสริมการศึกษา อยากให้มีบริหารประเทศที่มีวิสัยทัศน์กว้างกว่านี้ใส่ใจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ​ดีขึ้นของใช้ราคาถูก​ ราคายางดี​ เปลี่ยนนายก
อยากให้ทุกคนได้กลับไปทำงานแล้วมีตังค์ เพราะหนูขายของออนไลน์ ตั้งแต่มีโควิด คนไม่ค่อยมีตังซื้อ
อยากเห็นทุกด้านดีขึ้นหมดในประเทศไทย
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ไม่จัดการเรียนแบบออนไลน์
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรง
มีความฟื้นฟูของเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น
มีการพมากกว่านี้
การเมืองดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะตอนนี้ค้าขายอะไรก็ไม่ได้
อยากให้ประเทศเป็นเหมือนตอนมีโควิดไม่ค่อยมีรถไม่ทำลายบรรยากาศ
สุขภาพดี
ดีขึ้น
ตระหนักมากขึ้น แค่กลับมาเหมือนเดิมก็พอ
ดีขึ้น
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่
ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
มีผู้นำประเทศที่ดี จริงจัง จริงใจ ซื่อสัตย์ เเละฉลาดครับ
ดีขึ้น
Okay
อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาขึ้นทั้งในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ
กลับปกติเหมือนเดิม
ระบบการสาธรณะสุขดีขึ้นระบบการศึกษาไทยมีการพัฒนาก้าวไกลกว่าเดิม ทันเหตุการณ์เทคโนโลยีก้าวไกล
ไม่โกง
อยากเห็นความสมัคคีของคนไทยในด้านพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหม่แบบเปิดเผยมากขึ้น
นายกคนใหม่ทันที
อยากให้สังคมดีขึ้น ปลอดขยะ และทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด และนายกคนปัจจุบันออกจากการเป็นนายกเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในด้านต่างและปัณหาที่เกิดขึ้น และการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียน และมีการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากขึ้น ส่วนด้านเศรษฐกิจก็อยากให้พัฒนามากขึ้นในทุกๆด้าน และสภาพแวดล้อมของโลกกลับมาอุดมสมบูรณ์
สามารถออกไปไหนได้อย่างสบายสังคมปลอดเชื้อโรคต่างๆ บ้านเมืองสะอาดไร้สิ่งสกปรก
มีนายกคนใหม่
พัฒนาขึ้นในเรื่อง เศรษฐกิจ ระบบการศึกษาไทย
กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่ระเเวงต่อกัน
อยากให้มีการดูแลและระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ขอให้บริหารเศรษฐกิจให้ดี ใส่ใจเกษตรกร บูรณาการศึกษาให้ดีขึ้นดีขึ้นปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น​ครับ
ดีขึ้น
อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อประชาชน และนึกถึงประชาชนเป็นลำดับแรก
อยากให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี
มีความปรองดองกัน
อยากให้มีการพัฒนาทางการเมืองการปกครองค่ะ เพราะถ้ามี่ผู้นำดีเชื่อเถอะค่ะว่าทุกอย่างจะดีตามสภาพเเละเวลาของมันค่ะ หากผู้นำปกครองดี เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีตามขึ้นไป ส่งผลให้สังคมเริ่มมีผู้คนที่เต็มไป มีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่าย สังคมก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ประชาชนมีกำลังทรัพย์ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ และจ่ายค่าการศึกษาต่างๆและรัฐบาลจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนการดารศึกษาได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะ ทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่อาหารค่ะ หากมีต้นทุนที่ดี การเมือง การปกครองที่ดี ทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ ขอบคุณคะ
ประเทศกลับสู่สภาวะเดิม
เจริญยิ่งขึ้น
ลดค่าเทอมนศ.
ดีขึ้นกว่าเดิม
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และ ใส่ใจคนทุกรากหญ้า
อยากให้ทุกคนร่วมมือกันและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะระบบการปกครองประเทศเพราะสิ่งนี้คือกลไลที่พาด้านอื่ขึ้นไปด้วย
อยากให้คนไทยรักกัน ไม่แบ่งแยกกัน มีนํ้าใจต่อกันและอยากให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจไปพร้อมๆกับฟื้นฟูเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่
อยากให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางส่วนในสามจังหวัด เนื่องจากการใช้ชีวิตคนในพื้นที่หวาดกลัว ซึ่งนำเหตุที่ไม่สงบสุข
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและการเมืองที่ใส่สะอาด
อยากเห็นสังคมตระหนักถึงความสะอาดมากขึ้น
การเงินดีขึ้น คนได้งานมากขึ้น
เป็นประเทศก้าวหน้าทั้งหลายๆด้าน เหมือนฟ้าที่สวยงามหลังจากช่วงฝนตก
อยากให้โลกสดใสขึ้น​ ผู้คนไม่เห็น​เเก่ตัว
ดีขึ้น คนจนมีชีวิตดีขึ้น
เศรษฐกิจรุ่งเรือง ขี้ยางโลละ60
เจริญยิ่งขึ้น นายกประยุทธ์ ออกไป
เปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
อยากจะเห็นศักยภาพของรัฐบาลในการเเก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีกว่านี้ การตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งควรมีความรอบคอบ รัฐบาลควรเอาบทเรียนที่ตัดสินใจผิดพลาดไปมาเป็นบทเรียนในการบริหารประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก
ผู้คนหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น
การเมืองที่สามารถเอาประเทศดียิ่งขึ้น
กลับมาอยู่ร่วมกันมีสุขเหมือนเคย
ก้าวทันโลกคับ
พัฒนาจากเดิมที่เป็นอยู่ อยากให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อยากให้ประเทศมีความเจริญขึ้นไม่ใช่ถ้อยต่ำ อยากให้เปลี่ยนแปลงนายกครับ อยากให้มีการเลือกตั้ง อยากให้มีประชาธิปไตย หยุดการคอรัปชั่น
การเงินดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น การศึกษาสดวกขึ้น สังคมเข้าสู่ยุคไหม่
การบริหารดีกว่านี้
ไม่ขอคาดหวังอะไรครับ เจ็บมากพอแล้ว ขอให้นายกออกจากตำแหน่งก็พอครับ
เศรษฐกิจรุ่งเรือง
การค้าขายอะไรๆดีขึ้น
อยากได้ผู้นำที่ดีกว่านี้
อยากเห็นทุกๆอย่างดีขึ้น​ ถ้าจะให้ดีก็ควรเลือกตั้ง​ใหม่​ ต้องการวิ่งที่เกิดประโชน์​กับประเทศชาติครับ
อยากให้ราคายางขึ้นและลดภาษี
สุขภาพสำคัญ มาตรการที่จะสามารถรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาจจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดก่อนจะพบวัคซีน ว่ามนุษย์​ควรสามารถป้องกันเชื้อได้ในขณะที่กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ​ยังคงดำเนินไปอย่างปกติมากที่สุด
รัฐต้องมีการวางแผนล่วงหน้า หากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
ก็คือรูปแบบการทำธุรกิจและการเรียนการศึกษา การใช้เทคโนโลยีได้ครอบคลุมมากขึ้นรวมไปถึง ระบบการเมืองการปกครองให้เป็นระบบมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยค่ะ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมดีขึ้น
พัฒนาๆๆๆ
อยากให้กลับมาเป็นปกติครับ และถ้าดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้น
อยากเห็นประเทศไทยกลับมามั่นคง
พัฒนาไปในด้านที่ดี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และสัตว์ต่างๆ สามารถเดินไปมาปะปนกับเรา
คนไทยกลับมามีชีวิตที่ดี
คนไทยได้งานมากขึ้น
การเมืองมีคุณภาพ
เศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ดี
กลับมาสดใสเหมือนเดิม
บอกว่าเปลี่ยนนายกได้ไหม
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามปกติ
เปลี่ยนนายก
อยากเห็นประเทศไทย มีเศษฐกิจทีดี เพื่อคนไทยทุกคน
มีผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
ประยุทธ์ ลาออก
เอาคนที่บริหารเป็นมาบริหารประเทศ
เศรษฐกิจ​กิจดีขึ้น​ ทุกคนอยู่ดีกินดี
น้ำมันยังคงราคาเดิม
บริหาดีกว่านี้
ทุกอย่างที่เลือกข้างบ่นอย่างให้มันดีขึ้น
ยางพาราแพงขึ้น
คนไทยสุขภาพแข็งแรง
ดีกว่าเดิมครับ
หลักสูตรการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น
เป็นปกติและการพัฒนาหลายอย่างเช่น เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม (อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งเลย)
รัฐบาลชุดใหม่
ประเทศไทยกว้างเกินไปครับ ผมขอให้หลังโควิดพ่อแม่ผมมีตังค์เยอะๆก็พอ
ไม่ตกต่ำกว่านี้ก็พอแล้วครับ
ขอน้ำมันอยู่แบบนี้นานๆนะคับ
สิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือการบริหารประเทศที่ดีขึ้น ไม่เอาเปรียบคนจน ฟังเสียงประชาชน และนำไปแก้ไข (ผมขอเยอะเกินความสามารถไปไม)ขอโทษTT
อยากเห็นมีการพัฒนาด้านการแพทย์ ที่มากกว่านี้
ปรับตัว เเละเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการรับมือกับวิกฤตต่างๆ
อยากให้ประเทศไทยหลังจบ Covid-19 อยากให้รัฐบาลแก้ไขในจุดนี้คือคนที่เขาไม่ทำงานเขาไม่มีตังค์เขาจะหากินแบบนี้มันจะยากลำบากช่วงแรกๆก็อยากให้ช่วยมาแก่ไขปัญหาเรื่องนี้เปลี่ยนแนวคิดของคนในรัฐบาลใหม่กรุณาช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้
ดีขึ้น
รัฐบาลประกาศลาออก
อยากเห็นสิ่งเเวดล้อมสังคมและการเมืองเป็นปกติ
เป็นปกติ
หวังว่าหลังโควิทประเทศ​ไทยจะดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง
รัฐบาลกำลังทำอะไรนะตอนนี้
มีการเมืองการปกครองที่ดีขึ้น ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี
อยากให้ประเทศควรเลือกผู้นำใหม่เพื่อพัฒนาให้ดีกว่า และควรอย่างยิ่งให้เปลี่ยนนายก คนใหม่ ที่มีประสิทภาพในการบริหารประเทศชาติ
หวังว่าเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเหมือนปกติ ประชาชนได้กลับไปทำงาน และเรียนได้ตามปกติ
เจริญ
สะอาด มีวินัย
อยากเห็นประชาธิปไตย
เศรษฐกิจ​กิจดีขึ้น​ ทุกคนอยู่ดีกินดี
อยากเห็นประเทศไทยหลังจากนี้ในด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและก็ในการเมืองให้เปลี่ยนรูปแบบปกครอง
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากเห็นประเทศมีการพัฒนาในทุกด้าน ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย
กลับมารักกัน เข้าใจกัน รัฐบาลเมตตาปรานีแด่ประชาชนมากกว่าเดิม การศึกษามั่นคง ทุนการศึกษานักเรียนและนักศึกษาที่ยากจน
พลิกการศึกษาการช่วยสังคมให้มาก
อยากให้การศึกษาพัฒนาขึ้นเช่นในด้านเทคโนโลยีต่างๆเเละรัฐบาลเองก็ช่วยในการเเตกจ่ายเน็ตฟรีให้กับนักศึกษาทุกคน
อยากให้เปลียนแปลงตัวเอง
อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
อยากให้ประเทศไทยแจกเงินให้กับทุกๆคน
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น​กว่าเดิม
การแพทย์ก้าวหน้า เศรษฐกิจดีขึ้นมากกว่าเดิม
อยากเห็นเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่ดี
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น​ครับ
รัฐบาลมีแนวทางช่วยประชาชน
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ประยุทธ์ ลาออก
ดูแลคนยากจน ที่รายได้น้อยรวมถึงเกษตรกร
อยากเห็นการเข้ามาเยี่ยวยาของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทั้งถึง โดยไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องรายได้ ประกันสังคม หรือการเป็นนักศึกษาเป็นตัวพิจารณ อยากให้มีนโยบายที่ออกมาตอบสนองประชนได้ในด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น การให้เงินเปล่าแก่ประชาชน 10000 ต่อคน การลดค่าไฟค่าน้ำทุกครัวเรือน มากว่า3 เดือน การพัฝหนี้เกษตรกรทหรือการลดร่ายได้_าษาสิทธิส่วนบุคคล ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น
เรียนรู้​ ปรับตัว​ เปลี่ยนแปลง​ อยู่รอด​ อยู่ร่วม​ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ​โลก​ คนมีทักษะพื้นฐานและใช้เทคโนโลยี่​ได้เหมาะสม
มีการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั้งชุมชนในกรุงเทพฯ ให้มีการพึ่งพาตัวเองในทุกๆ ด้านมากขึ้น เพราะการมีคลัสเตอร์ทั้งในด้านอาหาร พลังงาน การรักษาพยาบาล การศึกษา การสื่อสาร ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ผู้คนมีชีวิตรอดได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่เกิดตอนนี้ในอนาคต และหวังว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อเราจะได้มีผู้บริหารที่เหมาะกับการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต ด้านสิ่งแวดล้อม หลังเกิดวิกฤตโควิดสิ่งแวดล้อมได้ฟื้นตัวขึ้นมาก อยากให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเช่นนี้และคิดใหม่เรื่องการท่องเที่ยวเกินขนาด ด้านสุขภาพวิกฤตโควิด น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างงานทั้งสร้างบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มเติมรวมทั้งการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ เพื่อที่เราจะพึ่งพาตนเองได้ยามเกิดวิกฤตอีกครั้ง
รวย ขายของดี
1 รัฐบาลและนโยบายจากประชาชน ( Open Gov ) 2 กระจายการปกครอง คืนอำนาจให้ท้องถิ่น 3 สร้างรัฐสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ / แก้ปัญหาทุนผูกขาด และการยึดโยงอำนาจรัฐ-ทุนใหญ่ 4 Upskill ให้คนทุกวัยใช้ดิจิตอลเป็น Re-skill ส่งเสริมการสร้างอาชีพในถิ่นฐานตนเอง 5 รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาหนี้เงินกู้จากรัฐบาลเผด็จการได้เร็วกว่าคาดการณ์ ย่นเวลาในการใช้หนี้ลง ด้วยการปรับระบบเศรษฐกิจไทยเป็นรูปแบบใหม่ เช่น เปลี่ยนจากแรงงานรับจ้างผลิตเป็นการผลิตและสร้างเทคโนโลยีด้วยตัวเอง
มีการจัดการทางสาธารณสุขที่ทั่วถึงและเข้าถึงได้ทุกคน มาตรการรองรับแรงงานนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล การสร้างและจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน การให้การช่วยเหลือกิจการทุนขนาดเล็ก-กลางให้ฟื้นตัวได้
การศึกษา : อยากเห็นการศึกษาเเบบเปิดมากขึ้น เรียนออนไลน์ เเละเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เฉพาะในระบบ สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิชา ศึกษาหลายทักษะออนไลน์ หรือผ่าน Video Conference การเรียนเพื่อเน้นด้านสิทธิพลเมืองโลกที่ไม่เเบ่งเเยกชาติ เพราะ Covid-19 สอนว่าทุกชาติจะโดนหมด การเรียนที่ไม่เเบ่งชนชั้น เพราะทุกชนชั้นได้รับผลกระทบจาก Covid-19 หมด เเละสิ่งเเวดล้อม การดูเเลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพราะหลังจากนี้ สภาวะโลกร้อนจะมีซีนาริโอคล้ายกับ Covid-19 ในระยะเวลาที่นานกว่า ด้านการเมือง อยากเห็นการกระจายอำนาจมากขึ้น อำนาจในการตัดสินใจอยู่ในชุมชน ไม่จำเป็นต้องรอส่วนกลางจัดสรรเเจกเเจง การเมืองที่เอื้อต่อทุกชนชั้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การตัดงบประมาณทหารออก เเทนที่ด้วยงบประมาณอย่างอืนที่สำคัญกว่า เช่นสุขภาพเเละการศึกษา การเมืองที่ไร้อำนาจนิยม ไม่สนับสนุนเผด็จการ จัดสรรค์งบป ด้านสังคม อยากเห็นสังคมเเห่งการเเบ่งปัน การเข้มเเข็งเป็นหนึ่ง บรรยากาศ Covid-19 ดีที่รัฐบาลเองไม่มีศักยภาพ ทำให้ประชาชนใช้ Creativity ของตนเองออกมาเพื่อสังคมให้มากที่สุด มีการเเข่งขันกันทำเพื่อสังคม ในขณะเดียวกันเเบ่งปันกันเติบโต มี Open Society เเลกเปลี่ยนความเข้มเเข็งกัน ทางด้านสุขภาพ การดูเเลสุขภาพเเบบทั่วถึง ภาคประชาชนเเอคทีฟในการดูเเลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนตัวเอง ด้านสิ่งเเวตลอ่อมอยากเห็นการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับปัญหาสิ่งเเวดล้อมดั่งเป็นเรื่องฉุกเฉินเหมือน Covid-19 ด้านเศรษฐกิจมีการดูเเลเเรงงานนอกระบบ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละนวัตกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น จนสามารถเติบโต ยืนอยู่บนลำเเข้งตัวเองได้
อยากนักการเมืองพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจภายหลังจากนี้ให้ดียิ่งขึ้น
อยากเห็นเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น
มีสภาพคล่องทางอาชีพและการเงิน
เศรษฐกิจ
มีการตื่นตัวด้านสาธารณสุข และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
ดีกว่านี้
พัฒนาดีขึ้นรับฟังประชาชนากขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองที่ดีขึ้นกว่าเดิม ให้ความสำคัญการศึกษากับสุขภาพมากขึ้น
มีการศึกษาและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ลดค่าเทอมให้นิสิตให้แจกเงินชดเชยให้ได้ทุกคนเพราะทุกคนจ่ายภาษีและมีปากมีท้องกันหมดเลิกให้รัฐบาลกู้เงินไปซื้อรถถัง
มีการพัฒนาดีขึ้น
เป็นประเทศที่พัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม
การศึกษาที่ได้มาตรฐานและเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีรายได้นิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีและได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดี
อากเห็นประเทศไทย​ดีขึ้นทุกทางหลังผ่านCovid-19
มีการเยียวยาทุกภาคส่วน
ไปในทางที่ดีขึ้น
พ้นวิกฤตทุกอย่าง
เศรษฐกิจดีขึ้น และมีการ รับสมัครงานมากขึ้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ผู้คน นักศึกษาที่จบใหม่มีงานรองรับ มีค่าจ้างสูง มีการจัดการประเทศที่ดีกว่านี้ มีกฎหมายที่เข้มงวดไม่ปล่อยปะละเลย สินค้ามีราคาถูก ใส่ใจในชีวิตของผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เลือกปฏิบัติ
มีการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ เปลี่ยนการจัดตั้งผู้บริหารประเทศใหม่ที่บริหารเป็นและลงมือทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามบทบาทที่ได้รับ
กลับมาเป็นประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม​ ในทุกๆด้าน
เศรษฐกิจ​ การศึกษา​ ดีขึ้น
มีสวัสดิการถ้วนหน้า
เศรษฐกิจดี ปชช ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด
ให้เศรษฐกิจของปนะเทศฟื้นตัวอย่างรวดเร๋ว
ทุกคนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและนำไปใช่หลังจากสถานการณ์ดีขึ้น เลิกเห็นแกตัว รักกันมากขึ้น
มีการเดินทางที่สะดวกสบาย ราคาประหยัด
ดีขึ้นในทุกๆด้าน
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมไม่วุ่นวาย
เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคล ผลักดันให้มีมาตรการร้องรับให้ครบถ้วน ทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
ผู้คนหันมาสนใจการสื่อสารทางไกลเพื่อติดต่อกันมากขึ้น
ปรับเปลี่ยน ฟื้นฟูในทุกภาคส่วน
มีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ความยุติธรรม ในบรรทัดฐาน​เดียวกัน มีการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรม ฟังเสียงประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ด้านการศึกษา มีระบบการศึกษาที่ทำให้คนเข้าใจชีวิต และความต้องการองตัวเอง ไม่ว่าจะรวยหรือจน มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรงบประมาณและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เด็ดขาด โดยเฉพาะต้นตอของปัญหาหมอควัน คืนพื้นที่ป่า สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐกิจ เน้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น จำกัดการลงทุนของนักลงทุนภายนอก ส่งเสริมสินค้าจากผู้ผลิตรายย่ิย กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สุขภาพ การเข้าถึงการรักษา งบประมาณด้านสาธารณสุข ปริมาณแพทย์ งบประมาณด้านการวิจัย รู้จักใช้บทเรียน และวางแผนสู่อนาคต
ผู้นำประเทศมีความสามารถตรงสายงานที่ได้ดูแล ประชาชนรู้จักหน้าที่และการป้องกันตนเองและผู้อื่น หาทางลดปัญหาขยะติดเชื้อ
เจริญหลายฯด้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อยากเห็นคนภายในประเทศมีความรับผิดชอบค่อสังคมต่อตนเอง มากขึ้นจากเหตุการณ์ covid-19 มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะคนหรือสัตย์ก็ตาม และเหนือสิ่งอื่นใด อยากเห็นการเปลี่ยนของระบบการเมืองการปกครองที่ทำเพื่อส่วนรวม เพื่อประชาชนแบบจริงๆ รู้ผิดชอบชั่วดีแบบจริงๆ ไม่โกงกินจะดีที่สุด
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเมืองและชนบทด้วย
พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้คนไม่ตกงาน
รอยยิ้มของทุกคนและความสุขกลับมา
เป็นสังคมที่เอื้ออาทร ดูแลใส่ใจกันและกัน ภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่นร่วมใจดูแลสุขภาพคนทุกวัยและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยากให้แก้ไขทุกปัญหาให้ตรงจุด จริงใจ โปร่งใส สุจริต
Social responsibility than the past
ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากแบะคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความเป็นปชต.ที่สมบูรณ์
แนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในประเทศ และมาตรการในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากโรคระบาดที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน
การศึกษา - ไม่ได้วัดผลที่คะแนนทางวิชาการอย่างเดียว แต่ควรวัดผลที่ทักษะชีวิต ทักษะการคิด และจิตอาสาด้วย การเมือง - สนับสนุนคนดี คนเก่ง คนกล้า เข้ามาบริหารประเทศ สังคม - สร้างเครือข่ายทางสังคมทางกายภาพ เช่น เพื่อนบ้าน คนในซอยเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน สุขภาพ - คนหันมาใส่ใจด้านอาหารปลอดภัย กิจกรรมกลางแจ้ง เวลาพักผ่อน สิ่งแวดล้อม - การจัดการขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย Face shield เศรษฐกิจ - การกระจายรายให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
รัฐบาลจัดการเลือกตั้งใหม่
อยากให้มีระบบสวัสดิการที่เอื้อให้ทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และอยากเห็นการรื้อถอนโครงสร้างเชิงระบบ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม ในหลวงร.9
ให้การศึกษาที่ไม่ใช่เน้นแต่ตำรา ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ นี่ตะหากจะสร้างประเทศให้เจริญ จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันโดยดี และด้านอื่นที่ดีๆก็จะตามมา 4สิ่งเหล่านี้ที่ขาดไป ทำให้เกิดปัญหามากมาย แก้ที่ต้นเหตุ คือ "คน"
ดำรงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9
มีความสามัคคี ร่วมมือกัน และระดมความคิดทุกภาคส่วน.ให้มากกว่านี้
มีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน และสิทธิต่างๆ ที่ปชช ควรไดรับอย่างเท่าเทียมกันทุกคน. โดยไม่ต้องแยกบัตรเป็นหลายประเภท. แต่ให้ยึด บัตร ปชช เป็น big data ตัวเดียวที่ทุกหน่วยงาน เอาไปใช้ เป็นเกณฑ์
ฟื้นได้เร็ว พัฒนาต่อยอดจากความเปลี่ยนแปลงจากการปรับตัว เพื่อให้ยั่งยืนมากขึ้น
ระมัดระวัง เรื่องโรคติดต่อมากขึ้น
ยากจน เพราะผู้นำขาดความคิดสร้างสรรค์ และควรเปลี่ยนเป็นผู้นำยุคใหม่
สิ่งแวดล้อม มลพิษดีขึ้น รถไม่ติดเหมือนเดิม ให้เศรษฐกิจดีเหมือนเดิม
อยากให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็วๆ
มี WFH มีการรักษาระยะห่างทุกที่ เน้นส่งเสริมสุขภาวะมากขึ้นในทุกกลุ่มคน
เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมและดีขึ้น
รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิ ของตนเอง เคารพกฎกติกาทางสังคม การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาตามบริบทถิ่นที่อยู่ของตนเอง
เศรษฐกิจดีขึ้น เงินคล่อง
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
เปลี่ยนรัฐบาล เอาคนมีฝีมือเข้ามา
มีสิ่งแวดล้อมแบบพอเพียง ไม่นำเทคโลยีมาใช้บังคับธรรมชาติ
เงินทองไหลมาเทมา
มีเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ​
อยากเห็นสังคมคนไทยทุกระดับ (ระดับบุคคล ระดับองค์กร)ตระหนักด้านสุขภาพ การรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแม้จะผ่าน covidไปแล้ว การเคารพและให้เกียรติผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะในแต่ละวันของตัวเอง ส่งเสริมความเป็นอยู่แบบ zero wasteให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะคนในเมืองต่างๆ เพื่อให้องก์ความรู้และอุปกรณ์เข้าถึงคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แคบ สนันสนุนให้มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่ไม่เป็นภาระโลก และราคาสมเหตุผล แพงไปคนไม่ซื้อ ถูกไปคนไม่เชื่อมั่น ให้การศึกษาที่เน้นตระหนักสิ่งแวดล้อม และความรู้ภูมิปัญญาไทยทุกมิติ เน้นด้านการเกษตรพื้นฐาน คหกรรมพื้นฐาน วิชาช่างพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยม
เศรษฐกิจดีขึ้น เปลี่ยนนายก
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและเศรษฐกิจต้องดีกว่านี้
ราคาน้ำมันถูกแบบช่วงโควิด เศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้น คนมีงานทำ
เศรษฐกิจดีขึ้น มีการฟื้นฟูผลกระทบในทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผนได้อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน
อยากให้ระบบประกันสุขภาพดีกว่าเดิม ระบบเศรษฐกิจดีกว่าเดิม
คนไทยมีความรับผิดขอบต่อตัวเองมากขึ้น พัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้น
มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขึ้น
สภาพเศรษฐกิจ ฟื้นตัวได้กลับมาเป็นปกติ
ใช้ระยะเวลาฟื้นตัว พัฒนาประเทศสักพัก เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศดำเนินการเพิ่อก้าวต่อไป
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบไปพร้อมๆกันทุกๆด้าน
ตั้งแต่เกิดจนตาย ประชาชนต้องได้รับสิทธิ์ความเป็นคนที่เขาพึงมีพึงได้ในทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค
มีแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นระบบมากขึ้น
มี การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนของลูกจ้าง และนายจ้างขนาดเล็กขนาดกลาง ส่งเสริมการเรียน การทำงานที่บ้านให้มากขึ้น ด้านสุขภาพ เน้นให้คน ป้องกันเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมระบบการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างจริงจัง ด้านการเมืองอยากให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคาน ร่วมกันทำงานเพื่อ ให้พ้นช่วงวิกฤตไปก่อน เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้ง อย่าเพิ่งทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพราะสถานการณ์เรายังไม่พร้อม
ขอให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ดีและเท่าเทียมกัน
ทุกคนเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือประชาชน
เศรษฐกิจดีขึ้น นักท่องเที่ยวเข้ามา
การเมืองและเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้
อยากให้ทุกคนเป็นมิตรร่วมสังคมเข้าใจ กันมากขึ้น
เปลี่ยนนายก
1.ระบบออนไลน์​เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น work from ​home study from home 2.เห็น​คนไทย​ใส่ใจ​สิ่งแวดล้อม​มากขึ้น
อยากให้ฟื้นฟูได้เร็วที่สุด
เปลี่ยนรัฐบาล
เศรษฐกิจประเทศไทยกลับมาฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ขอให้มีวัคซีนที่รักษาโรคนี้ได้ อยากให้รัฐบาลมีมาตรการณ์ในการจัดการปัญหาต่างๆให้ดีกว่านี้ รวมไปถึงการฟื้นฟูและคิดนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เอื้อแต่ประโยชน์ส่วนตัว
อยากให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม
ไม่มึรัฐบาลทหาร
คนไทยกลับมารักกัน. ช่วยเหลือกัน. ไม่ทะเลาะกัน นักการเมืองเลิกเอาเปรียบประชาชน
ความเด็ดขาด ในการปรับปรุง ประเทศ
อยากให้เศรษฐกิจดีขื้นตลอดไป
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น สิงแวดล้อมการเมือง ดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยเจริญ อยากให้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้มีการงานอาชีพที่ดี
เศรษฐกิจดีขึ้น
เปลี่ยนผู้นำประเทศ
ดี
ด้านเศรษฐกิจ ต้องมีความชัดเจน ตั้งเป็นเกณฑ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า ประเทศได้อะไร มากน้อยแค่ไหน ประชาชนได้อะไร การดำรงชีวิตค่าครองชีพ ต้องอยู่ได้ ส่วนสังคมต้องเยียวยากัน ห้ามซ้ำเติมกัน ประคองกัน ทุกภาคส่วน การเมืองเลิกได้แล้วมาแฉกันไปแฉกันมา จับมือร่วมกัน ใครเก่งด้านไหนมาช่วยกัน อย่างอีเดียจกันเลย สู้เพื่อชาติได้แล้ว
อยากเห็นประเทศไทย การเมืองโปร่งใส พิสูจน์ได้ สาธรณสุข การศึกษา เท่ากันทุกที่ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาและ การรักษาที่เท่าเทียมกัน ถ้าทุกอย่างดี เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนดี คนก็ไม่ตกงาน ไม่มีโจร พอใจที่ตัวเองมีที่ทำได้ สังคมก็สงบ
รักษาความสะอาดมากขึ้น
ดีขึ้น
อยากเห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน และดีกันทุกฝ่าย
อยากเห็นประชากรไทยอยู่ในระบบการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนว่าเป็นใคร อาชีพอะไร รายได้เท่าไหร่ ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นมาก เพราะในยามวิกฤตเหมือนช่วงcovid รัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ใครมีรายรับมาก ก็ควรต้องเสียภาษี เพื่อที่การแก้ไข เยียวยา สนับสนุน เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และ ทันเหตุการณ์ ร้านเล็กๆควรมีการรับเงิน ผ่านe-payment..ลดการสัมผัสเงิน ตรวจสอบรายได้ และอาชีพ ได้
เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว
อยากให้ดีขึ้นในทุกๆเรื่อง
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ลดค่าเทอม
ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไม่ใช่นโยบายประชานิยม
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำหน้าที่ตัวเอง เพื่อพัฒน ยกระดับประเทศไปข้างหน้า
เศรษฐกิจดีขึ้น ผู้คนมั้งมี และมีความสุข
เศรษฐกิจเจริญ
รัก สามัคคีกันมากขึ้น
1. สิ่งแรกที่กังวลสุดคือ สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะพลาสติกติดเชื้อ จากชุด PPE Coverall และอุปกรณ์การแพทย์แบบ disposable ต่างๆ อยากให้มีการจัดการที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากไปกว่านี้ อยากให้มีแผนการจัดการล่วงหน้า และแม้หลังจากที่คนออกจาก lockdown การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก็ยังจำเป็น เช่น PM2.5 การเผาป่าต่างๆ อยากจะเห็นมาตรการในการแก้ไขระยะยาว 2. เรื่องสุขภาพ อยากให้มีแผนการจัดการสำหรับการรับมือ มี lesson learned การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อใช้ในอนาคต 3. เรื่องเศรษฐกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจน่าจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่อยากให้เพียงอัดฉีดเงิน แจกเงินเข้าไปโดยไม่ได้มีการสร้าง productivity อะไร ไม่ได้พัฒนาฝีมืออะไร อยากเห็นการใช้เงินแก้ปัญหาโดยสร้างทักษะด้วย ขอร้องว่าอย่าแจกเงินเปล่าๆ อีกเลย
ทุกคนหันมาร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตต่างๆไปได้
มีการปลูกฝังวินัยและจรรยาบรรณทางสังคมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ใส่ใจ เข้าใจ สามัคคี คือพลัง
รัฐบาลและราชการทุกๆฝ่ายดำเนินการอย่างสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนแบบองค์รวมอย่างมีรายละเอียดไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติของทุกๆฝ่าย ไม่ใช่มีแต่นโยบาย แต่ไม่มีรายละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่ขั้นปฏิบัติการทุกฝ่ายทุกด้าน มีการศึกษาวางแผนสำหรับสถานการณ์ในอนาคตที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติได้โดยมีความเข้าใจหลักการและเหตุผลในการปฏิบัติด้วย
ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น
อยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ต่อสาธารณะ ต่อสังคมที่ตัวเองอยู่ และไม่เห็นแก่ตัว
เศรษฐกิจดีขึ้น สิ่งแวดล้อมสะอาด
เศรษฐกิจกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว
อยากให้การท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ทุกอย่างดีขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น อยากให้คนในสังคมรักสามัคคีกัน ช่วยเหลือกันหยุดเอารัดเอาเปรียบกัน
อยากให้ไทยมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและจะต้องมาการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองมากขึ้น
เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วและมีนโยบายภาครัฐมาสนับสนุน
เงียบ และ ประชาชนมีชีวิตที่มีคุณภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น สุขภาพคนดีขึ้น
ทุกคนหันมาร่วมมือกัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตต่างๆไปให้ได้
อยากให้มีการจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณะสุขให้ดีขึ้น และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้
การประคับประคองผู้ที่ได้รับผลกระทบหลัง COVID-19
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดี สร้างสังคมแห่งการภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยที่มีมาช้านาน สร้างสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง ให้น่าอยู่ มีพื้นทีสีเขียวมากขึ้น โดยการออกกฎหมายอย่างเข้มข้น ใช้บังคับ ในระดับเอกชน ระดับองค์การ ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดย่อม เพื่อลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยการละเลยสภาพแวดล้อม ปล่อยมลพิษของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ระดับประชาชนก็ให้ปลูกจิตสำนึก การไม่ทิ้งขยะ ลงแม่น้ำลำคลอง เพราะตอนนี่ ถ้ามองทุกคนมองอย่างคนมีวิสัยทัศน์ถึงลูกหลานที่กำลังเติบโต หรือแม่กระทั่งเราเองที่จะกลายเป็นผู้สูงวัย ในอนาคตอันใกล้ ถ้าอยู่อย่างมีจิตสำนึก ก็จะตระหนักและเห็นความวิกฤตของสภาพสังคม สภาพแวดล้อม จากฝีมือมนุษย์เราเอง ต้องเริ่มจากตัวเองและเริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ คำว่าพรุ่งน้สายเกินไปแล้ว กับยุคปัจจุบันนี้ (ประสบการณ์ล้วนๆ) เพราะเชื่อสนิทใจว่า ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ช่วยหล่อหลอม สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ให้อยู่ต่อได้ ถ้าไม่ใช่ซะทีเดียว แล้วทำไมต้องจ่ายราคาแพงๆ กันเพือให้ได้มาซึ่งการครอบครองเป็นของตนเอง?
ทุกคนควรมีระเบียบวินัยมากกว่านี้
เศรษฐกิจฟื้นตัว บุคลากรแพทย์และพยาบาลได้พักผ่อน
การพัฒนาด้านเศรฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน
ขอคืนประชาธิปไตย กลับมาให้คนไทยทั้งประเทศเถอะ การเมืองจะกลับมาดี เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จะดีตามมา
1.การศึกษาที่ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมของเด็กในเรื่องของความดีมีค่ามาก กว่า วัตถุนิยม 2.การเมืองแบบที่ไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเอื้อต่อพวกพ้อง 3.สังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แบบอบอุ่น คนมีอำนาจ ไม่เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส 3.สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นระเบียบ บ้านเมืองสะอาด ไม่มีมลพิษ 5.เศรษฐกิจ ดี แบบกระจาย ไม่กระจุกอยู่ ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดีขึ้นกว่าเดิม
คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง
เรื่องเศรษฐกิจ ค้าขาย
ระบบเศรษฐกิจกลับมาเดินได้อีกครั้ง และ ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเอง
เศรษฐกิจดีขึ้น คนตกงานน้อยลง ผลักดันสภาพสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น อย่างเร็ว และอยากให้ประชากร มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนสุขภาพดีมีงานทำ
คนใส่ใจสุขภาพ มีพื้นฐานความรู้มากเพียงพอ
ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลับมา สดใส ดีงามในทุกๆ เรื่อง เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม สวยงามสะอาด เศรษฐกิจ กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด และ อยากให้นักการเมือง เร่งพัฒนาบ้านเมืองให้ตรงจุด และ ใช้ กฎหมาย ให้เข้มข้น ต่อ ผู้กระทำความผิดกฎหมาย อยากเห็นบ้านเมือง สงบสุข ไม่นั่ง แบ่งฝ่าย แบ่งสี เร่งพัฒนาศักยภาพ ของคนในชาติ และ เศรษฐกิจ ร่วมถึง สร้างพื้นฐานการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และ ทุกๆ ด้าน ให้มีศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน
อยากเห็นความมีวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศของเราและการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ผู้คนตระหนักถึงการจัดการวางแผนล่วงหน้าและการเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการเมืองการปกครอง อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ปรับปรุงสิ่งที่สูญเสียไปให้ดีขึ้น พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ลดช่องว่างระหว่างชนชั้น คำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกคนทุกระดับ
อยากเห็นเศรษฐกิจไทยกลับมาเข้มแข็ง
อยากคนเห็นเข้าถึงโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกัน
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น พื้นฟูและพัฒนา และมีแผนการรองรับที่ดีกว่าเดิม
เศรษฐกิจดีขึ้น คนตกงานน้อยลง
ไม่โกงกินชาติ จะได้เจริญซะที
หลังโควิด อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะทุกอาชีพได้รับผลกระทบ สังคมตระหนักถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนัก และเรื่องการใส่แมสไม่ใช่เฉพาะคนป่วย และแก้ปัญหาพวกกักตุน ส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน่าได้พักในช่วงโคหวิดเพราะฉะนั้นหลังโควิดก็อยากเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างนั้น
ธุรกิจ sme ค้าขายดีขึ้น
เป็นบ้านเมืองที่มีเหตุผล มีน้ำใจงดงาม มีศีลธรรมที่ดี มีวัฒนธรรมที่ดี มีสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่ดี บทเรียนครั้งนี้อยากให้ทุกคนนำกลับมาพัฒนาด้านจิตใจและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ระบบการศึกษาก็ต้องปรับให้ทันสมัย การเมืองใสสะอาดและน่าเชื่อถือขึ้น
บ้านเมืองเริ่มดีขึ้น เศรษฐกิจการค้าดีขึ้น
อยากเห็นรัฐบาลใส่ใจประชาขนโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพ เอาเงินมาใช้ในเรื่องวัคซีนมากกว่าเรื่องทางทหาร อยากให้มีความเข้มงวดอย่างแท้จริงเรื่องการเผาป่า ให้มีการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
อยากมีรัฐบาลใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ เสียดายภาษีที่เสียไปมาก
ประเทศและประชาชนปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในอนาคต
ทุกคนมีความสุข
1. สังคม - ขอให้ประชาชนมีเห็นแก่ตัวน้อยลง ช่วงโควิดระบาด เราเห็นถึงความเห็นแก่ตัวและคนที่ให้ความร่วมมือเยอะแยะมากมาย ทุกคนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า อยากได้ความช่วยเหลือกันถ้วนหน้า แต่สิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงก่อนจะทำอะไรก็ตาม ต้องดูสิ่งที่เราทำจะส่งผลกระทบในส่วนรวมหรือเปล่า อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อาธิเช่น การบริจาคเป็นสิ่งที่ดีทั้งผู้ให้และผู้ที่เดืดร้อน แต่ก่อนจะบริจาค สิ่งที่ควรกระทำก่อนคือการเตรียมความพร้อม คนที่มาอยากได้ของอยากได้เงินเพราะเขาเดือดร้อน ดังนั้นก่อนแจก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดก็ได้ ขอความร่วมมือ ให้มาช่วยกันจัดระเบียบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และขอให้เพิ่มโทษคนที่ไม่ปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน 2. การเมือง - ทราบว่ารัฐบาลจัดการได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ การแก้ไขปัญหาไปที่ละเปลาะๆๆ เราทำได้ดีมากกว่าประเทศอื่นเยอะ เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่พอใจ แต่การโกงกินในระดับย่อยและใหญ่มีให้เห็นเยอะเหมือนกันอันนี้สมควรจัดการขั้นเด็ดขาด การให้ความช่วยเหลือยังช้าบ้าง แต่เข้าใจเพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้นต้องใช้เวลาและจำนวนเงินมหาศาล 3. การศึกษา - สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดทำให้รู้ว่าการศึกษาสมควรุ่งเน้นการปฏิบัติ มากกว่าวิชาการ เพราะเราเห็นได้ว่าถึงมีการศึกษาขนาดไหน แต่ทำอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ได้แต่อ้าปากรอความช่วยเหลืออย่างเดียว และเด็กสมัยนี้ไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ สมควรถูกลงโทษเช่นผู้ใหญ่ 4. เศรษฐกิจ- มันไม่ใช่แค่เราประเทศเราประเทศเดียวที่ดำเนินการฟื้นตัวเศรษฐกิจเองได้ มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เราอยากขายหรืออยากซื้อ แต่ถ้าภายนอกยังทำไม่ได้ ก็ไร้ประโยชน์ สิ่งที่สมควรทำคือการทำการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สินค้าสำคัญควรได้การสนับสนุน หรือ สิ่งที่ตลาดภายนอกต้องการก็สมควรได้รับสนับสนุนควบคู่กันไป สนับสนุนให้ประชาชนออมเงินมากขึ้น 5. สิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมได้มีการฟื้นตัวในช่วงการระเบิดอย่างดีมาก ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์คือผู็ทำลายอย่างแท้จริง อยากให้เรารักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแบบนี้ต่อไป 6. สุขภาพ - โควิด-19จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเป็นเป็นเชื้อไวรัสที่มีการรักษาสภาพตัวเองภายนอกได้ดีมากจนหน้ากลัว กว่าจะมีวัคซีนออกมาก็อีกนาน ดังนั้นยังต้องให้ทุกคนระมัดระวังกันต่อไป
มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่
ฟื้นฟูได้เร็ว
เศรษฐกิจฟื้นฟู ผู้คนสนใจใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคนส่วนใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็กหลายๆบริษัทมีความสามารถในการใช้เงินหรือลงทุนลดลง ดังนั้นหลังจากสถานะการณ์การระบาดของไวรัสนี้สิ้นสุดลงอยากเห็นสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้น ผู้คนมีความสามารถในการใช้เงินเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ
ถอดบทเรียนช่วยวิกฤต การพึ่งพาอาศัยกันโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อยากให้มีนโยบายและการดำเนินการรวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงที่ชัดเจนและจริงจังในด้านต่างๆได้แก่ 1.การศึกษา ปรับวิธีการเรียน การสอน การประเมินผลหลังการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับการเข้าเรียนในห้องเรียน และสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนทุกคนที่มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน เพื่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย เช่นลดการเดินทาง 1วิชาใช้ผู้สอน1คน ใช้ทรัพยากรเต็มคุณค่าและน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นต้น 2.การเมืองและเศรษฐกิจ: put the right man on the right job ในงานวางนโยบาย action plan การประเมินผล และปรับปรุงงาน 3.สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม: ถือโอกาสจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันใหม่ การดูแลสุขภาพของส่วนตัวเอง ของส่วนภาครัฐ การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และมากขึ้น เน้น ทำได้จริง และวัดประเมินผลได้
ให้เศรษฐกิจ กลับมาเหมือนเดิม ทุกคนมีงานทำ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
แก้ไขเศรษฐกิจได้โดยเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเพื่อรองรับโรคระบาด
เปลี่ยนนายกใหม่
ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีการงานอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
อเมริกา
อยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น รักสุขภาพมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีขึ้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับประชาชนที่ยังมีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาใช้จ่ายในครอบครัว
1. มีการซื้อขาย online รวมถึง Delivery มากขึ้น 2. concern เรื่องสุขอนามัยมากขึ้น 3. ใช้ technology ในการสื่อสารมากขึ้น
หลุดพ้น จากรัฐบาลทหาร อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรเกษียณจากการเป็นนักการเมือง ให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยและเปิดเผยผลการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมบริหารประเทศ มีรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงที่มาจากสายงานอาชีพที่เหมาะสมตามเนื้องาน ประชาธิปไตยควรเป็นสิทธิของประชาชนโดยแท้จริง จริงจังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ยาเสพติด และอาวุธปืน เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ใส่ใจความเป็นอยู่และส่งเสริมแนวคิดที่ประโยชน์แก่สถานบัน ครอบครัว ที่เป็นรากฐานของสังคมที่แท้ การไปดูงานต่างประเทศ ควรเห็นผลที่เป็นรูปธรรมและนำกลับมาใช้จริง เพราะในหลายๆประเทศ มีระบบการจัดการที่ดีมาก ไม่ว่าจะ สาธารณูปโภค หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ การศึกษา ควรมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังตั้งแต่ รถเก็บขยะจนถึงปลายทาง เพราะต่อให้ตามครัวเรือนพยามยามช่วยเหลือในคัดแยกแล้วก็จริง แต่ในบางส่วนที่ไม่ได้คัดแยก ก็รวมกันในที่เดียวอยู่ดี ขอบคุณค่ะ
อยากให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีเงินหมุนเวียนเยอะขึ้น
การศึกษา: อยากให้การศึกษาเข้าถึงทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึง​ สถานการณ์​โควิด19​ ทำให้เห็นว่า​ ประชาชนตามพื้นที่ชนบท​ห่างไกลความเจริญ​ พวกเขาเหล่านั่นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้น้อยมาก​ (จึงอยากให้ข้อมูลข่าวสาร​หรือแม้แต่การศึกษาเข้าถึงพวกเขาเหล่านั้น​ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องโควิด​ แต่เป็นทุกความรู้ความสามาที่คนทั่วๆไปได้รับ) การเมือง: ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้นำทางการเมืองมีหน้าที่สำคัญในที่ควบคุมออกคำสั่งต่างๆ​ ดังนั้น​ ผู้นำจำเป็นต้องเห็นประชาชนเป็นสำคัญ​ ไม่เหยาะแหยะ​ทำอะไรครึ่งๆกลางๆ​ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้​ (ดังคำกล่าวที่ว่า​ โควิดคือโจทย์​ที่ผู้นำทั่วโลกต้องแก้​ และโจทย์​นี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์​ว่าผู้นำเหล่านั้นเหมาะสมกับตำแหน่งของเขามากแค่ไหน) สังคม: เป็นสิ่งสำคัญ​มากๆในสถานการณ์​นี้ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องพบปะกันมากๆ​ แต่การเว้นระยะต่างหากที่สำคัญ​ หากเรารู้แล้วเข้าใจการรับผิดชอบต่อสังคม​ ไวรัสนี้จะระบาดได้ยากขึ้น สุขภาพ: คือปัจจัยหลักในเหตุการณ์​ครั้งนี้​ จะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสหรืออาจถึงขึ้นเสียชีวิต​ เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือคนชราซะส่วนมาก​ หากเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงโรคนี้จะถูกขจัดออกไปในที่สุด​ ฉะนั้นการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ​ นั่นคือสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้อง​ สิ่งแวดล้อม​: แน่นอนว่ามีกระแสเกี่ยวกับการเว้นระยะทางสังคมและการเก็บตัวอยู่ในบ้านของมนุษย์​ทำให้สิ่งแวดล้อมกับมาดีขึ้น​อากาศดีขึ้น​ แต่มันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเสียทีเดียว​(ชีวิตมนุษย์​ไม่สามารถแลกกับธรรมชาติ​ที่ดีขึ้นได้หากมนุษย์​ที่ยังแยู่ใช้ชีวิตแบบเดิม​ ทำลายโลกนี้เหมือนเดิม)​ มนุษย์​สามารถใช้ชีวิตควบคู่ไปกับสิ่งว้อมแวดที่ดีขึ้นด้โดยลดขยะทำลายธรรมชาติให้น้อยลง เศรษฐกิจ​: หลังจบเหตุการณ์​นี้เศรษฐกิจ​คงต้องฟื้นตัวอีกเป็นปีๆอย่างแน่นอน​ เพราะตอนนี้คนเริ่มตกงานไม่มีเงิน​ คนทำงานหาเช้ากินค่ำไม่มีรายได้​ นักธุรกิจ​สูญเสีย​กำไรบางธุรกิจ​ต้องปิดตัว​ ธุรกิจ​ท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจ​หลักของไทยหยุดชะงัก​ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปากท้องของประชาชนราก​หญ้า​ ที่อาจไม่ฟื้นตัวง่ายๆหลังจากเหตุการณ์​นี้ ***สรุป​ จริงๆทุกเรื่องเชื่อมโยงกันเป็นพีระมิด​ถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งระบบ***
ขอให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น อยากได้นักการเมืองที่มุ่งมั่นพัฒนาประเทศไม่เล่นแต่การเมือง
มีกฎหมายที่ทันสมัยมากขึ้น
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ การเมืองมีการพัฒนาไปในเชิงบวก
มีการปลูกต้นไม้ สร้างสวนในกทม.มากขึ้น เพราะถึงแม้คนไทยจะปลอดภัยจาก COVID-19 แล้ว เราก็ยังมี PM2.5 อยู่อีก ซึ่งทำลายสุขภาพระยะยาว มีการจัดการขยะที่ดีขึ้น ไม่สร้างกลิ่นรบกวนชุมชน
อยากให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนำมาใช้กับการทำงานมากขึ้น มีความ Flexible และมีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้นและอาจระบุการทำงานที่บ้านอยุ่ในกฎหมายแรงงาน และเศรษฐกิจดีและพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม
เปลี่ยนผู้นำหรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนทีมงาน ให้ความสำคัญกับด้านการแพทย์มากกว่าเดิม
การศึกษาเท่าเทียม คนมีความรู้ มีความคิด มีวิจารณญาณ การเมืองสร้างสรร มีคนวิจารณ์เพื่อพัฒนา และรัฐบาลก็ฟังแล้วไปทำจริง สิ่งแวดล้อมที่คนเข้าใจปัญหา สิ่งแวดล้อม ขยะ มากขึ้น การลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเศรษฐกิจที่เติบโต ความเหลื่อมล้ำทางราบได้ที่ลดลง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยในทุกๆ ด้าน
- การศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น ไม่ยึดติดกับแค่ปริญญา เน้นการนำความรู้มาประกอบอาชีพ - ผู้คนใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น - มีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ตัดสินกันจากภาพลักษณ์ภายนอก (ช่วงวิกฤตCovid-19 คนรวยกับจนก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน) - ผู้คนให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้น - เศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างก้าวกระโดด มีอาชีพ ใหม่ๆที่เน้นนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย งานแรงงานลดลงใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่
อยากใหเภาครัฐจัดการปัญหาแบบเด็ดขาดและทันเหตุการณ์ แล้วปัญหาต่างๆจะไม่ตามมา ขอให้ทำงานบนพื้นฐานที่ไม่คอรัปชั่น ถ้าไม่มีคอรัปชั่น ทุกปัญหาจะถูกแก้ไขแบบมีประสิทธิภาพ
ค่อยๆฟื้นฟูจนถึงแบบเดิม หรือดีกว่าเดิม
อยากให้มีการเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก ประชาชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19 ที่ขาดรายได้ในช่วงนี้ได้กลับมาทำมาหากินกันได้อย่างสะดวกเหมือนเดิมโดยเร็ว และอยากให้มีการทบทวนในเรื่องของสาธารณสุขของประชาชนควรให้ความสำคัญให้มากกว่านี้ โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ ควรให้มีเพียงพอ และทันสมัย เพื่อไว้คอยรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดคิดเหมือนเช่นในวันนี้
ฟื้นคืนกลับสู่สภาพปกติได้
เตรียมพร้อมรับมือและฟื้นฟูทุกด้านค้ะ
การเมืองเข็มแข็ง สุขภาพประชาชนแข็งแรง และให้คนในประเทศรู้สำนึกต่อสังคม นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
สวัสดิการของรัฐและความเสมอภาคของประชาชนทุกๆครัวเรือนที่เสียภาษี ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้
มีประชาธิปไตยที่แท้จริง ปชช.มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการรักษาสวล.ที่ยั่งยืน มีระบบและความเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดแบบเป็นระบบ
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน การเมืองควรในความสำคัญกับประชาชนมากกว่านี้และให้ความสำคัญกับทุกระดับ ไม่ใช่แค่คนจน
ภาครัฐปรับตัวในการบริหารเชิงรุก
เศรษกิจที่ดีขึ้น
นักการเมืองเลิกเล่นการเมือง
มีนโยบายที่ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน มีการครอบคลุมด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น มีการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวดขึ้น
สังคยานารัฐบาล​ครับ​ ต้องมี​รบใหม่ที่เก่งรับมือวิกฤติ​เพราะจะวิกฤติ​กว่านี้​ เช่น​ ศก​ ฝืดเคีอง​ นโรคระบาดยังมี​แรงกว่าเดิม​
อยากให้ระบบตำรวจตรวจสอบได้ การใช้นโยบายปฎิบัติสอดคล้องความเป็นจริง นโยบายการเมืองดีกับประชาชนจริง การใช้กฎหมายเข้มงวด ประชาชนมีเศรษฐกิจเข้มแข็ง มีกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง
อยากเห็นประเทศไทยคนคุยกันอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เรื่องสังคมและเรื่องอื่น ด้านการศึกษามีการปลูกฝังการเรียนการสอนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (systemmatic thinking) ผู้คนมีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และดูแลสุขอนามัยตัวเองเหมือนตอนมีโรคระบาดต่อไป อยากเห็นประเทศไทยปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทึ่คำนึงถึงคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป
มีการพัฒนาชุมชนแออัด ที่เป็นจุดเปราะบางของสังคม แหล่งรวมผู้มีรายได้น้อย ที่เมื่อเกิดวิกฤติที่ต้องทำให้เกิดการลดการจ้างงาน ก็จะกระทบหนัก
อยากเห็นเศรษฐกิจมีสภาพคล่องมากขึ้นกว่าเดิม
อยู่ดีกินดีมั่งคั่งร่ำรวย
การศึกษา: มีระบบการเรียนรู้และการประเมินผลออนไลน์มากขึ้น และใช้เทคโนโลยีขยายไปสู่การเรียนรู้ทางไกลของผู้ด้อยโอกาส การเมือง: ให้มีระบบที่โปร่งใสมากขึ้น ตรวจสอบได้ เพราะก็เห็นกันแล้วว่า trust เป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงวิกฤติ สังคม: ทำให้การทิ้งระยะห่างเป็นเรื่องไม่น่าเกลียด เช่น เอาไปใช้ในการจัดสัมมนา ขนส่งสาธารณะ การเข้าแถว ถ้าเป็นไปได้ ให้คนไม่คิดว่าเรารังเกียจกัน สุขภาพ: ลงทุนในด้านการทดลอง วิจัย เพิ่มแผนการรับมือช่วงโรคระบาด เช่น ระบุโรงแรมภาคสนาม ที่ดัดแปลงมาจากโรงแรม รีสอร์ท เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรตรงนี้แล้วจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมทรัพยากรคนจากภาคบริการ เช่น พนง โรงแรม แอร์โฮสเตส มารองรับการช่วยในโรงพยาบาล โดยทำ training และให้ certificate คนที่ผ่านคอร์ส สิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาไฟป่า การเผาจากเกษตร ควัน pm 2.5 ให้เด็ดขาด เศรษฐกิจ: ไม่พึ่งพิงจากธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก diversify risks ทำให้ธุรกิจด้านอื่นๆ เข้มแข็ง รวมถึงในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพ เพื่อรองรับกรณีวิกฤติเศรฐกิจ
เศรฐกิจฟื้นตัวไว
เศรษฐกิจพื้น ปลอดนักการเมืองคอรัปชั่น และการศึกษาต้องมีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ให้เป็นระบบ
อยากใด้ผู้บริหารประเทศที่มีความสามารถมากกว่านี้
เศรษฐกิจดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกๆคนโดยเฉพาะคนตกงาน มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัว
เจริญรุ่งเรือง
คนไทยมีสติ ใช้social media บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่า อารมณ์เป็นที่ตั้ง
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น ควัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา นักการเมืองเลิกโกงกิน
ประชาชนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมากขึ้น
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
บ้านเมืองสงบสุขเศรษฐกิจดีๆ
เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครอง ผู้นำต้องมาจากเสียงของประชาชน
สามัคคีกันมากขึ้น
-ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น เช่นสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ - การศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์มากขึ้นเปิดโอกาสให้คนทุนวัยสามารถเลือกเรียนคอร์สระยะสั้นระยะยาวได้และมีใบรับรองเป็นมาตราฐานรับรอง
ปฏิรูปการสาธารณสุข สุขภาพ การศึกษา ให้เข้าถึงได้ทุกคน จริงๆ
มีการนำ เทคโยโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาวงการวิชาการและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามากขึ้นอย่างจริงจัง
ระบบป้องกัน และรับมือกับโรคระบาดอย่างยั่งยืน
การศึกษา อยากให้การศึกษาเป็นการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Life long Learning อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาจะทำได้ต่อเนื่องเมื่อทุกสถาบันการศึกษามีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้าย รายการบริหารการศึกษาของแต่ละสถาบันเกิดจากความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนและกำหนดทิศทางของสถาบันการศึกษาเพื่อการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษา และของท้องถิ่น การเมือง อยากได้การเมืองที่เกิดจากการตัดสินใจของประชาชนและมีการเลือกตั้งตลอดจนการจัดการการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ไปรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆทำงานเพื่อประชาชนและให้อาหารอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือน สังคม อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนที่ต่ำ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีระบบอุปถัมภ์ สุขภาพ อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสุขภาพที่ดี มีการให้การรักษาพยาบาลที่ดีจากภาครัฐ มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการระบาดของโรคภัยหรืออันตรายอื่นๆ สิ่งแวดล้อม อยากให้ประชาชนไทยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่บริสุทธิ์มีน้ำที่สะอาดปราศจากขยะ มีมลพิษที่น้อยลง จะให้ประชาชนไทยร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลและประชาชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันและไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในกระบวนการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ อยากให้ประเทศไทยปลอดจากระบบการผูกขาดโดยกลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่กี่คนที่สนิทกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในบ้านเมือง อยากให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน มีศูนย์ในการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การใช้บังคับกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าต้องมีการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสมดุลย์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายการเมืองที่มองไป ข้างหน้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือพวกตน
อยากให้คนไทยใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะการที่มีโควิด19ระบาดทำให้กิจกรรมของมนุษย์น้อยลงทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวดีขึ้น
อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก และช่วยเหลือเกษตรกร คนตกงาน ให้มีงานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดสถานการฉุกเฉินเช่นโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ
วางแผนระบบสวัสดิการอย่างรอบคอบ ไม่เฉพาะแจกเงิน ซึ่งไม่ใช่แนวทาง
การเมืองระดับประเทศ​ ส่งผลต่อการจัดการเรื่องต่างๆ​ ในประเทศ​ทุกเรื่อง​ เพราะรัฐสามารถใช้อำนาจในการตัดสินใจนโยบายด้านต่างๆ​ ได้ทั้งหมด​ จากบทเรียนที่เกิดขึ้นในตอนนี้​ เห็นแล้วว่ารัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์​และความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนเองดำรงตำแหน่ง​ ได้นำพาให้การจัดการกับวิกฤติ​ที่เกิดขึ้นในทุกด้านล้มเหลว​ การเมืองจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอำนาจอย่างจริงจัง​ เพื่อให้กลไกต่างๆ​ สามารถดำเนินการไปได้อย่างโปร่งใส​และตรวจสอบ​ได้อย่างเป็นธรรม
รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
ทุกอย่าง มีระบบดูแลที่เป็นที่ยอมรับ มีการประกันสุขภาพทั่วทุกคน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา การกระจายอำนาจการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ปราบโกง ปราบคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมพอเพียงในการดำเนินชีวิต
รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับทุกด้านอย่างจริงจัง โปร่งใส ในทุกระดับของสังคมไทย
คนไทยร่วมมือกันทำประโยชน์ให้สังคมไทยโดยไม่แบ่งค่ายการเมือง นักการเมืองหยุดแบ่งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านชั่วคราวหันมาร่วมมือกันฟื้นฟูประเทศ การศึกษาที่สร้างความเข้าใจถูกต้องเรื่องเสรีภาพกับหน้าที่พลเมืองต่อรัฐ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้
ระบบเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Public Wifi) การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และสังคม Inclusive Society ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (งดเผา ปลูกเพิ่ม นโยบายลดค่าฝุ่น PM2.5)
ผู้คนกลับมามีงานทำด้วยค่าตอบแทนที่อยู่ได้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ จัดการระบบสาธารณสุขให้ทั่วถึงและตอบรับการการมาระลอกใหม่ของโรคระบาดใหม่ นักเรียนนักศึกษาได้กลับเข้าห้องเรียนพูดถึงประสบการร์การเรียนนอกห้องเรียน ครูปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ผู้คนกล้าแสดงออกความคิดเห็นต่อเรื่องความเป็นอยู่ของบ้านเมือง
ทุกด้าน..เดียวกับสังคม เช่น เรื่องอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพด้านเศรษกิจ และการเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน ..เพื่อประชาชน ..ทุกหมู่เล่า...ครับ
อยากเห็นประเทศไทยเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนโดยเฉพาะการยกระดับจิตใจของคนในสังคม ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมไปสู่ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี ที่บูรณาการกับภูมิปัญญาของไทยได้ด้วยควรให้ความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนโดยกระบวนการ How to มากกว่า ปราถนาให้ประเทศไทยเน้น และเชื่อมั่นในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาสู่การดำเนินชีวิต
ปฏิรูปการศึกษา และสังคม
เศรษฐกิจการค้าดีขึ้น มีการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ
มีรัฐบาลที่มีความสามารถจริงๆ
ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเอาประสบการณ์ตอนที่มีโควิดเป็นตัวสอน จะได้เติบโตอย่างมั่นคงทุกด้าน
ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา รองลงมาเศรษฐกิจ
เป็นเหมือนเดิม
ผู้นำต้องมีความสามารถหลายด้านเก่งกล้าคิดตัดสินใจ
ปัญหาฝุ่นควัน เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุขดีขึ้น
การดูแลด้านสาธารณสุข การขนส่ง ความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีรุ่งเรือง ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน คนจนรวยขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนี้ครัวเรือนลดลง ดัชนีความสุขและสุขภาพของคนไทยดีขึ้น
มีวัคซีนแก้โรคโควิด-19 มีสถานกักตัวผู้สงสัยว่าติดเชื้อหรือผํติด้ชื้อที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ขอให้มีการพัฒนาในทุกด้าน อยากได้นักการเมืองที่ดี มีคุณธรรม ตั้งใจทำงาน เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง
มีการบริหารการจัดการที่ดีในเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง อย่างเป็นรูปธรรม
ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ดีขึ้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสุขภาพของคนในประเทศดีขึ้น
มั่นคง. อยู่รอด. ปลอดภัย ไร้อาชญากร
ด้านการศึกษา อยากเห็นระบบการศึกษาที่เน้นด้านการเรียนรู้ตามความสนใจและส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับชีวิตประจำวัน อาชีพ และความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สำคัญควรคัดสรรและส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรดเานการศึกษาที่เก่งและมีคุณภาพที่ดียิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาก่อนปฐมวัย และปฐมวัย รวมถึงความเชื่อมโยงสัมพันํ์ต่อเนื่องของการจัดการศึกษาทุกระดับให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ด้านสุขภาพ อยากเห็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ การรณรงค์ด้านการป้องกันโรค สุขอนามัย ที่นำไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่ห่างไกลเมือง รวมถึงการเข้าถึงและการกระจายทรัพยากรที่จำเป็นพื้นฐานด้านสาธารณสุข สร้างและรักษาความแข็งแกร่งของชุมชนด้านสาธารณสุขให้ต่อเนื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม อยากเห็นการให้ความสำคัญ การปลูกฝังความตระหนักและจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งในส่วนของครอบครัว การศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก ที่สำคัญเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องมีความชัดเจน และเน้นย้ำให้ประชาชนรับทรายและปฏิบัติ การลงโทษการละเมิดกฎหมายต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงและเคร่งครัดเท่าเทียมเสมอภาค ด้านเศรษฐกิจ สร้างและส่งเสริมค่านิยมความประหยัดมัธยัสถ์ความพอเพียงในสังคมตั้งแต่ระดับคนครอบครัว ชุมชน และสังคม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความแข็งแรงของเศรษกิจชุมชนและกลไกให้สามารถต่อรองกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ รสมถึงสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวดที่เป็น niche และหรือเหมาะสมกับสังคมไทย สังคมโลก
ผู้นำมีวิสัยทัศน์แก้ปัญหาถูกจุด
เกิดความสามัคคี ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้
รักษาความสะอาด ทุกอย่างต้องมีแอลกอฮอล์ ฉีดพ่นalgohol ทุกวัน วันละ3เวลา
ต้องดีกว่าที่เป็นอยู่แค่นั้นพอ
ทุกด้านที่เกี่ยงกับ สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน..ต้องเป็นไปในทางดี..
ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และการศึกษาก้าวไกล
อยากให้สินค้า พืชผลทางการเกษตรราคาสูงขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
การศึกษา - ให้มีการฝึกงานของเด็กตั้งแต่ม.3เข้ามาในหลักสูตร - ปรับหลักสูตรการเรียนให้กระชับ และวางเป้าหมายลง ไปและอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ สังคม - ค่านิยม มุมมอง แบบทุนนิยมควรจะลดลงในสังคมไทย - ผลิตนักคิดเพื่อไว้แกและปรับปรุง - ผลิตนักลงมือทำเพื่อขับเคลื่อน สิ่งแวดล้อม - เพิ่งงบประมาณเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม - มีกฏหมายที่แข็งแรงและบังคับใช้จริงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ - ถ้าการศึกษามีคุณภาพ ผลิดบุคลาการที่มีแนวคิดและรู้ว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรหลังจากจบการศึโทษ - สังคมลดระบบทุนนิยม มีความพอดีมากขึ้น กินใช้เที่ยวไทยเป็นหลัก (หรือถ้าเที่ยวเมืองนอกไม่ใช่เงินบัตรเครดิต) - สนับสนุนการเกษตร - เพิ่มงานวิจัย - สร้างมาตรฐานราคาของแต่ล่ะสินค้า แต่ล่ะชุมชน ให้เหมาะสมไม่เกินความลื่มล้ำ การเมือง - ลดทุนนิยมได้ - ทุกนโยบายทั่ออกมามีการว่างแผนที่ชัดเจนอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ปกปิด คุยตามเหตุและผล ทำให้ง่ายแม้แต่คนไม่มีการศึกษาก็เข้าใจได้
ฟื้นฟูในทุกด้านให้เร็วที่สุด
มีวินัย​ ใส่ใจสุขภาพ​ กวดขัน​การรักษาสิ่งแวดล้อม​ กระจายการบริหาร​จัดการที่เป็นธรรม​ มีการให้ความรู้​วิกฤติการณ์​โลกแ่ประชาชน​ที่กว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิม
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง วิพากษ์วิจารณ์ได้ เห็นความสำคัญของชีวิตประชาชน
ประชา​ชนมีการศึกษา มีความรู้และให้ความสำคัญ​ในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ฝ่ายการเมืองทุกๆฝ่ายมีความจริงใจ ตั้งใจ และมีสำนึกรักที่จะช่วยประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เลือกข้าง
ดีกว่านี้ในทุกด้านค่ะ
อยากให้เศรษฐกิจ​ดีขึ้น
คนสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมสามารถทุกเรื่องฟื้นตัวจากผลกระทบนี้โดยไวภายใน 1-2 ปี
ผู้นำประเทศ ลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ และมีนโยบายที่ใช้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
หวังให้เศรษฐกิจดีขึ้นมากๆ ทุกคนได้กลับมาทำงาน และรับเงินเดือนตามปกติ
อยากให้เหตุการณ์กลับมาเป้นปกติ ทุกคนหันมาสนใจภาคสังคม ส่วนรวมมากขึ้น
มีเศรษกิจที่มั่งคง และระบบการศึกษาที่ดีกว่าเดิม และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีระเบียบและไม่รบกวนธรรมชาติมากเกินไป
แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนกับระบบสุขภาพมากขึ้น และมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีตัวแทนยึดโยงกับเสียงประชาชน
เศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิม
ประชาชนมีความตระหนักเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม มากขึ้น ผู้นำประเทศเร่งการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาโดยเร็วที่สุด
สามัคคี ทำงานเป็นทีม
พัฒนาขึ้นทุกด้าน ไปในทางที่ดีมีคุณภาพ
คนไทยมีวินัย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
พูดความจริงต่อกัน รัฐซื่อสัตย์ต่อประชาชน
ทุกคนรักและสามัคคี ปรองดองกัน เศรษฐกิจดี สังคมดี
ทุกอย่างควรมีการฟื้นฟู และพัฒนา ภาครัฐควรออกจัดการให้ทุกอย่างเข้าที่ อาจจะทำการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เช่น การศึกษา มีมาตรการที่สามารถจัดการเวลาที่สูญเสียไปอย่างไร ไม่ว่าจะในระดับชั้นประถม มัธยมหรือมหาลัย
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ดูปลอดภัยและมั่นใจกับการใช้ชีวิต
เห็นความสำคัญของการศึกษา อย่างหลากหลายวิธีการ เข้าถึงทุกชุมชน ด้วยการใช้ภาษาที่เขาเข้าใจ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยเฉพาะความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม รักใคร่ปรองดองกัน ช่วยเหลือกัน
เศรษฐกิจต้องดีกว่านี้
ดีกว่านี้ค่ะ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เจริญรุ่งเรือง
สังคมมีส่วนร่วมกันเกื้อกูลสิ่งดีๆกัน สามารถตัดการนักการเมืองไม่จริงใจออกไป
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีขึ้นแบบสุดๆ สังคมสามัคคีกัน ขอบคุณค่ะ
คนโกง คนชั่วได้รับโทษ โควิดไม่กลับมาอีก เศรษฐกิจดีขึ้น มองเห็นความสำคัญของคนรากหญ้า การท่องเที่ยวเฟื่องฟูอีกครั้ง ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล ได้บรรจุทุกคนคะ
อยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
อยากให้ลุงตู่เป็นนายกต่อเพราะสอบผ่านเรื่องจัดการกับโควิด ธุรกิจร้านค้ากลับมาเปิดปกติแต่อยากให้มีการรักษาความสะอาดของพนักงานกับร้านค้า เช่น ตั้งเจลล้างมือ ใส่แมสก์เวลาขายอาหารทำอาหาร ฯลฯ คนไทยสามัคคีกัน
อยู่ได้แบบพอเพียง
มีมาตราการดูแลสุขภาพของประชาชน
หลังจากที่มีวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ทำให้รู้ว่าประเทศของเราบกพร่องหลายด้าน ตามที่เห็นๆในข่าว ทั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ขาดความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา การมุ่งประโยชน์ส่วนตน การเห็นแก่ตัวของคนในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ได้อยากในสังคมปัจจุบัน จึงอยากเห็นการแก้ไขในสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดถ้าทำให้สังคมไทยเราเดินหน้า และพัฒนากว่านี้ได้ก็ควรทำ
อยากเห็นการทำงานของรัฐบาล​ที่ดีกว่านี้ อยากเห็นตั้งแต่วันนี้ เพราะว่าารัฐบาลไม่พัฒนา​ตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้ อนาคตหลังโควิดก็จะไม่มีคะ ขอบคุณ​คะ
การคุ้มครองสิทธิประชาชน
สนับสนุนให้ทุกคนทำประกันสุขภาพ เพื่อจะได้กล้าไปตรวจและรับการรักษาแต่เนิ่นๆ หากรู้สึกไม่สบายตัว
ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารภาวะความเสี่ยงในทุกด้าน รับฟังความคิดประชาชน และสามารถตอบได้ถึงเหตุผลที่เลือกทำอะไรไป
มีการบูรณาการด้านสาธารณสุข
มีความพร้อมรับมือกับเรื่องต่างๆมากขึ้นทุกด้าน
ด้านสุขภาพ อยากเห็น 1.การตรวจหรือปรึกษาแพทย์แบบ Realtime online ผ่านโปรแกรม เช่น zoom หรืออื่น เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น 2.การประชุมต่างๆ นโยบาย ระดับจังหวัด เขต ประเทศ ใช้ vdo conference มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรัฐบาล 3.การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างจริงจัง มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีหน่วยงานที่เป็นของรัฐที่ทำให้นวัตกรรมที่คิดเป็นจริง พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมนั้นให้ใช้แพร่หลายในประเทศ 4.ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และคนไข้ให้เป็นแบบช่วงโควิด ที่ให้กำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการศึกษา 1.อยากเห็นการเรียนจริงจังในเวลา เด็กไม่ต้องเรียนพิเศษนอกเวลา ให้ส่งเสริมการพัฒนาการทางความคิด ไม่ใช่ให้ท่องจำหรือแข่งกัน ควรส่งเสริมEQ ในเด็กให้พร้อมๆกับIQ 2.หยุดส่งเสริมการสอบแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะ ENTRANCE อาจให้เลือกเข้าเรียนง่าย แต่จะจบออกไปยาก มากกว่าสิบเข้ายากแต่จยออกมาง่ายไปทำให้บัณฑิตที่จบมาไม่ได้คุณภาพ
เศรษฐกิจดี เหมือนสมัยก่อนปี40
ทุกคนตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นกับทุกๆโรคไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียว เศรษฐกิจฟื้นตัวทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเมืองควรมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารให้ดีกว่านี้ ควรให้การศึกษากับประชาชนเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทั้งในเรื่องฝุ่นและไฟป่า
สังคมเอื้อเฟื้อ ข้ามพ้นยุค materialism ให้ความสำคัญกับความดี รักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์มีชีวิตที่มีความสุข
เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การป้องกันปัญหาสุขภาพ สังคม มากกว่าตามแก้ไข สังคมมีระเบียบวินัย การเมืองที่ไม่มาแก่งแย่งชิงดีระหว่างพรรค แต่ร่วมมือกันทำประเทศให้ดี ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการคอรัปชั่น คนรวยกระจายรายได้สู่คนจน
มีส่วนร่วมมากขึ้น มีการกระจายอำนาจ ความเหลื่อมล้ำน้อยลง โปร่งใส
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แก้ไขรัฐธรรมนูญ เลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิรูประบบราชการ ตุลาการ องค์กรอิสระ
เศรษฐกิจปรับตัวค่อยๆ ดีขึ้น
ให้ความสำคัญกับ การศึกษาของพลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน วิชาสุขศึกษา วิชาสังคม วิชาเศรษฐกิจ วิชา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ วิชาพื้นฐานเหล่านี้ โดยวัด skill -knowledge - attitude ก่อนที่จะ ไปสอบวิชาเฉพาะ เช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาคน ยำเน้น คุณธรรม มาก่อน ความรู้ เพราะเมื่อยามวิกฤต ต้องช่วยเหลือกันเสียสละแบ่งปัน อภัยกัน การรู้จักดูแลตนเอง ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการความเสี่ยง ของตนและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำลังคน วัสดุครุภัณฑ์ เครือข่าย ต่างๆ ที่เข้มแข็ง ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ ในวิกฤตเหตุการณ์โรคระบาด สิ่งใดทำได้ดี ให้ขยายผล สิ่งใดยังขาดตกบกพร่อง ต้องหาวิธีปิดจุดอ่อนและป้องกัน รวมถึงการเรียนรู้ จากประเทศอื่นๆและเหตุการณ์ในอดีตแล้วสร้างเป็น บท เปลี่ยนที่สืบค้น แนวทาง ไว้เป็นคลังปัญญาของประเทศ ในแง่มุมด้านต่างๆ ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา การต่างประเทศ เป็นต้น
มีรัฐบาลที่เก่ง ฉลาด ซื่อสัตย์ ทำเพื่อประชาชน สิ่งแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย มีสถานที่ให้คนพักผ่อนหย่อนใจ ที่ไม่มีสุรายาสูบยาเสพติด
เศรษฐกิจฟื้นตัว มีการตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้น
พัฒนาขึ้น
เปลี่ยนการปกครองและรัฐบาล
อยากเห็นคนไทยมีสติมากขึ้น
ล่มจม
อยากให้รัฐบาลชุดลุงตู่ออกไป
ทุกๆคน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติมากขึ้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ให้มีขั้นตอนที่ลดลง และมี flow งานชัดเจน ใช้คนให้คุ้มค่า ลดขนาดองค์กรรราชการบางหน่วยที่มีคนทำงานมากเกินไป และจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผล
เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนได้รับเงินเยียวยาทุกครัวเรือน
มีความสร้างสรร มีความทันสมัย ในด้านความคิด เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน อยากเลือกตั้ง และเลือกตั้งแล้วได้นักการเมืองจากเสียงของประชาชนจริงๆ
การเมือง = นักการเมืองอย่าโกงกินประเทศ สิ่งแวดล้อม =ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เศรษฐกิจ = อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะคนจนเยอะอยากให้มีกิน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ยุบสภาเลือกตั้งใหม่. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกสว องค์กรอิสระ
ทุกคนตระหนักถึงความลำบาก เพราะอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อยู่อย่างพอเพียง อดออม ใช้2 ส่วนออม2 ส่วน ค่ะ
ผลลัพธ์จากโควิดครั้งนี้ก็พอรู้แล้วว่า ประเทศไทยต้องแก้ปัญหาจุดไหน มันอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ไขรึเปล่า ประชาชนเดือดร้อน มันทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารแย่ขนาดไหน คนทั้งประเทศเดือดร้อนไปหมด เปลี่ยนรัฐบาลเถอะค่ะ ก่อนที่ประเทศจะชิบหายไปกว่านี้
ให้มีกินมีใช้
เศรษฐกิจฟื้นตัวไวที่สุด กำลังจะอดตายแล้ว
ทำทุกอย่างให้เป็นระบบ
ทุกคนรักษาสุขอนามัยกันมากขึ้น เศรษฐกิจทุกอาชีพดีขึ้น การเมืองร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างเพื่อส่วนรวม การศึกษาเรียนทันเนื้อหาที่มี
คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
อยากให้การเมือง พรรคต่อพรรคร่วมมือกันให้ปท เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษา สุขอนามัย ดีขึ้นๆ ไม่ใช่มัวแต่ทะเลาะกันเอง ขัดขากันเอง. คนทำดีต้องเชิดชู คนชั่วต้องให้ออกไป จบเส้นสายป่านให้เด็ดขาด
มีบุคลากรทางแพทย์เพียงพอ โดยเฉาะตอนนี้พยาบาลมีน้อยมาก ควรเพิ่มจำนวน
ทุกๆ อย่างดีขึ้น พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
อยากให้มีวัคซีน ให้ทุกคนในประเทศได้รับ จะได้ปลอดภัย
อยากเห็นบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน..แก้ปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้าน
อยากให้รัฐบาลดูแลและใส่ใจสุขภาพ​ สิ่งแวดล้อม​ แลเศรษฐกิจ​ ของประชากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อยากให้เศรษฐกิจประเทศไทยดี
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
กลับมาเป็นปกติ โดยเร็ว
สวัสดิการที่ทั่วถีง เป็นธรรม ทุกด้าน
เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่
เศรษฐกิจดีขึ้น
คนไทยเลิกด่า​ติเตียนกันหันมาสร้างพลังบวกในสังคม
-การศึกษาที่พัฒนาทางด้านจิตใจ จิตสาธารณะ มีวินัยและความตระหนะกในการป้องกันโรค -การเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นเศรษฐกิจพอเพียงและรากเหง้าของบรรพชนไทยเป็นหลัก คือ การเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ -สังคมที่สามัคคีกัน ผู้คนมีวินัย เคารพกฏกติกา เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ -มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคที่ชัดเจน -ลดการให้ทำรีสอร์ทหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มีการทำฝายน้ำล้น และขุดสระน้ำเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย -เน้นความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก การเกษตรมาเป็นมี่ ผ๑ การท่องเที่ยวเป็นรอง
เเก้ไข รธน พัฒนาการศึกษา เเก้ไขปัญหาหมอก็ควัน
เศรษฐกิจรุ่งเรือง
มีระบบดูแลผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจ
อยากเห็นรัฐบาลลาออกทั้งหมด
เศรษฐกิจ​ต้องดีขึ้นและศึกษา จิตใจ​ประชาชน​ต้องสดใส่มากกว่า​เดิมปกติ สู้ๆ
ชัดเจนในเรือ่งความเปนประชาธิปไตย แล้วให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษาท้งของภาครัฐและเอกชน
เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เยี่ยวยาให้ทั่วถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงและยั่งยืน
มีมาตรการช่วยเหลือคนจนที่ยั่งยืน
อยากให้ลุงตู่ลาออก
คนไทยเห็นแก่ตัวน้อยลง​ คิดถึงคนอื่น​ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รับฟังและดำเนินการตามเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง
การเมืองที่ต้องมีผู้นำที่มีมันสมอง มีความยุติธรรมในสังคมปราศจาก การคอรับชั่น ตรงไปตรงมาเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก ดูแลเรื่องสุขอนามัยให้ความรู้กับประชาชน ดูแลให้การศึกษาให้ทัดเทียมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญที่สุดคือทางด้านสังคมต้องไม่มีความอยุติธรรม และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าประชาชนไม่มีความสุขชาติก็จะถอยหลัง ล้าหลังครับ
ได้ผู้นำใหม่ที่มีประสิทธิภาพ​
ทุกคนเอาใจใส่ในตัวเอง และสังคมมากขึ้น
มีสุขภาพดี สามารถป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า
สุขภาพดี/ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
กลับมาอยู่ในสภาวะปกติโดยเร็ว
เกลี่ยทุกข์ เกลี่ยสุข สร้างคน สร้างโอกาส เรียนรู้ พัฒนา เผื่อ
เพิ่มงบประมาณของสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลและบุคลากรมางการแพทย์มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ดีและไม่ขาดแคลน เพื่อจะดูแลประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการตัดสินใจของผู้นำประเทศให้มีความเด็ดขาดมากกว่านี้ ในสภาวะวิกฤตที่เราอาจจะต้องเผชิญอีกในอนาคตข้างหน้า ควรมีแผนรองรับที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
พัฒนาให้เป็นธรรมทุกๆด้าน
อยากให้คนไทยสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน
สามัคคีกัน
มุ่งสู่ยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง
มีระบบการรักษาที่ดีขึ้น
รวย
โรคไม่กลับมาให้หวาดผวาอีก รัฐน่าจะเยียวยาทุกคนในประเทศ เพราะทุกคนได้ผลกระทบกันหมด ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อยากเห็นการบริหารแระเทศที่มีคุณภาพ และไม่ใช่กลุ่มนี้ที่ยังกล้าบริหารกันอยู่มากอบโกยกันพอแล้ว น่าจะพอสักที
อันดับแรกคือเรื่องการเมืองว่ารัฐบาลจะแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูให้กับประชาชนอย่างไรในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
มองเห็นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าแม้ต้นเหตุจะเกิดมาจากเรื่องสุจภาพแต่มันส่งผลกระทบมากมายถึงชีวิตผู้คนกลายเป็นว่าจากผู้ป่วยกลุ่มเดียวแต่กลับส่งผลกระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่และปากท้องของผู้คนมากมายโดยเฉพาะกลุ่มคนระดับล่างหาเช้ากินค่ำที่แทบจะอดตายเพราะขาดรายได้จากการทำงานมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีกดังนั่นปัญหาปากท้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะจัดการอย่างไรส่วนเรื่องอื่นๆก็ตามมาอีกที
มีระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี
เศรษฐกิจดี คนมีงานทำ สุขภาพอนามัยดี คอรับชั่นลดลง
นำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9มาพัฒนาขาติ
มีการรับรองรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีนโยบายที่ทำให้ประชาชนสามารถเลี้ยงดูตัวเองขั้นพื้นฐาน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางการเกษตรให้คุ้มค่า ดูแลสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ภูเขา ทะเล ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ถูกสุขลักษณะ มีวินัยเคร่งคัด
ให้เน้นการศึกษามากกว่างานเอกสาร
อยากให้พัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้นกว่านี้
คนในสังคมมีทักษะชีวิต เคารพกันและกัน เคารพกฎเกณฑ์ รู้เท่าทันสถานการณ์ และเอื้ออาทรกันทางเศรษฐกิจและสังคม
จัดระบบ​ สุขภาพ​ อนามัย​ ให้พร้อมกว่านี้
มีวินัย
-การศึกษา สอนให้เด็กคิดเป็น ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ ท้องถิ่นกำหนดทิศทางหลักสูตรร่วมกัน -การเมือง ที่ทำให้คนดีและเก่งแม้ไม่รวยก็สามารถเป็นคนที่ถูกเลือกไปเป็น ส.ส หรือรัฐมนตรีได้ ปราศจากการคอรัปชั่น -สังคม คนมีวินัย เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร -คนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตระหนักเห็นคุณค่า ไม่มีปัญหาฝุ่น ไฟป่า โลกร้อน -เป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูล ลดความเลื่อมล้ำ คนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ​ สังคม​ สุขภาพ​และการเมืองให้ดีขึ้นกว่านี้
ดีขึ้นและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
มีความใส่ใจ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ในเมื่อโรคใด้เกิดขึ้นมาแล้วบนโลกนี้ เราจะหวังให้มันหายไปจากโลกเรา100/คงจะเป็นไปไม่ได้ ฉนั้นผมอยากเห็นการค้นหาวัคซีนและยารักษาให้มีประสิทธิภาพ สังคมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคนี้ให้ได้ครับ..
ให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ความเลื่อมล้ำลดลง คนจนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โรงพยาบาลมีความทันสมัยมีงบที่เพียงพอ ไม่อยากเห็นการใช้งบไปซื้อของไร้สาระ เช่น เรือดำน้ำ ฯลฯ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง
คนไทยสุขภาพดี​ เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นปกติ​ ออกไปทำงานได้เหมือนเดิมพอ
ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม
ภาครัฐรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีความตระหนักในการรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า ลดปัญหาคอรัปชั่น นักการเมืองที่สร้างสรรค์และลงมือทำจริงมากกว่าใช้ปากหรือใช้สื่อโจมตีไปวัน ๆ
อยากเห็นการพัฒนาในทุกๆด้าน
เศรษฐกิจดีกว่าเดิม
ไม่ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก
อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น
ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้นมุ่งเน้นความเข็มแข็งของชุมชนและยั่งยืนให้มากขึ้นโดยใช้การศึกษาเป็นแกน
รักกัน
คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น
เศรษฐกิจดีๆๆๆ
อยากให้สินค้าราคาถูกลง ค่าข้าวและมันสำปะหลังราคาสูงขึ้น
อยากเห็นสังคมเจริญก้าวหน้า เศรฐกิจดีขึ้น อยากเห็นลุงตุ่ลาออกจากนายก
เศรษฐกิจดีๆๆ
คล่องตัว ปลอดโรค
อยากให้ของใช้ของกินถูกลง อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องสวัสดิการ การเลี้ยงดูบุตร
ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม
ไห้ดีกว่านี้
อยากให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองก้าวหน้า
เปลี่ยนรัฐบาลใหม่
เศรษฐกิจ เจริญ
สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆๆ
ดีขึ้นมีสภาพคล่อง
อยากให้นายกบริหารประเทศให้ดีกว่านี้ อยากให้ราคาข้าวสูงขึ้น
ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า
อยากให้ประเทศพัฒนา สินค้าถูกลง ราคาทองคำถูกลง
ให้เศรษฐกิจเหมือนปกติ
เศรษฐกิจดีขึ้น ยางพารามีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบันนี้
เจริญขึ้นคับ
อยากนายกคนใหม่ครับ
ดีขึ้น
ปรกติ
ผาสุข เจริญ รุ่งเรือง
เปลี่ยนความคิด​ เปลี่ยนผู้นำ
แก้รัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ไม่มี สว.
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศชาติ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการงานเปิดกว้างกว่าเดิมเมื่อคนมีงานทำสังคมก็น่าอยู่ขึ้น รวมถึงรัฐบาลต้องเอื้ออำนวยให้กับประชาชนด้วย ทั้งด้านความคิดเห็นต่างอบะความเป็นไปได้จองอยาคต
เปลี่ยนนายก
เพิ่มค่าครองชีพ
เพิ่มค่าครองชีพ
เศรษฐกิจดีกว่าเดิม
เพิ่มค่าครองชีพ
ปรับปรุงและพัฒ​นา​ให้ดีขึ้น​มีคุณภาพมากขึ้น
เพิ่มค่าครองชีพ
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
คนไทยมีความสุข
อยากให้ประเทศฟื้นฟูเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้เร็วอยากให้มีผู้นำประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยเป็นประชาธิที่มีประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก
เศรษฐกิจดีขึ้น
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
ผู้คนใสใจกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจ ดีกว่านี้
ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
ไม่มีโคหวิด
มีประกันสุขภาพที่คุ้มครองครอบคลุม
รัฐบาลสนใจประชาชนมากขึ้น
รายคนเพิ่มขึ้น
มีการส่งเสริมอาชีพ
การเมือง: ที่ไม่มีแยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในช่วงวิกฤต เพราะที่ผ่านมา ผู้คนเสียเวลากับการด่ากันไปมามากมายแทนที่จะนำเวลาที่มีประโยชน์มาช่วยกันคิดแก้ปัญหา โดยไปรัฐบาล น่าจะต้องเชิญตัวแทนฝ่ายค้านเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ทางด้านเศรษฐกิจ อยากจะสร้างระบบการผูกขาด การได้รับผลประโยชน์ในยามวิกฤต โดยต้องรีบออกมาตรึงราคาทุกอย่าง ไม่เพียงแต่ให้ไม่ขึ้นราคาแต่สินค้าบางอย่างไม่ควรมีกำไรด้วยซ้ำไปเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดเพราะธุรกิจหลายด้านเกิดภาวะขาดทุน และในด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการควรจะออกมาดูแลผู้เสียผลประโยชน์ ขาดทุนในวงการธุรกิจท่องเที่ยวรวดเร็ว มากกว่านี้ และต้องให้ความชัดเจนมากกว่านี้ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันสังคมหรือการ ช่วยค่าชดเชยที่นายจ้างต้องออกให้กับลูกจ้างบางส่วน ในส่วนธนาคารรัฐบาลควรจะ สั่งการไปเลยให้ Freeze การชำระหนี้ 3 ถึง 6 เดือน เพราะบางธนาคารดีบางธนาคารติดต่อไม่ได้ และทุกธนาคารมีขั้นตอนยุ่งยากมาก อันนี้เจอกับตัวเองเช่น SCB ไม่ยอมโทรศัพท์กลับมา
อยากให้กระตุ้นเศรฐกิจให้ดีขึ้น
คนไทยมีวินัยมากขึ้น
ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) โดยการออกแบบที่ตอบโจทย์วิกฤตต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเกิดขึ้นของธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้มากขึ้น
มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
ทุกคน​ใส่ใจ​ ด้านสุขภาพ​ ลดละเลิกการใช้ทรัพกรที่สิ้นเปลือง​ คนไทยรักกันมาก้นจ้า
ผู้นำประเทศควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันดับแรก สงเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน
เน้นการพึ่งพาตนเอง
อยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น ให้มีการจ้างงานเรื่อยๆ อยากให้ขึ้นค่าแรงให้
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะได้มีงานทำตลอด จะได้มีกินมีใช้
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น อยากมีงานทำเรื่อยๆ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น จะได้มีงานทำเรื่อยๆ มีรายได้ตลอด
รักกันเหมือนเดิม
อยากให้มีการว่าจ้างตลอด เพิ่มเงินค่าจ้างด้วย
อยากให้ราคาสินค้าถูกลง ค่าแรงเพิ่มขึ้น
อยากให้มีการจ้างงานตลอดจะได้มีเงินจุนเจือครอบครัว
อยากให้มีงานทำตลอดไม่ตกงาน
อยากให้ประเทศไทยช่วยๆกันดูแลเอาใจใส้สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ - เศรษฐกิจดีกว่านี้
ขอขอบคุณทุกท่าน
ฝื้นโดยเร็ว
มีมาตรการช่วยเหลือคนจน
เศรษฐกิจดีแล้วคนรับจ้างทั่วไปมีงานทำ
มีเศรษฐกิจดีขึ้น
ค่าแรงเพิ่มขึ้น
มีแนวทางช่วยเหลือคนจน
คนไทยสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน
แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมติวเยาวชนด้านการศึกษา
สุขภาพดี เศรษฐกิจดีขึ้น ระบบการศึกษาดีขึ้น
มีการศึกษาที่พัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น ใช้มคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ ชีวิต นักการเมืองมีวิสัยทัศน์ เห็นแก่ประโยขน์ส่วนรวม สังคมอยู่แบบพึ่วพาอาศัยกัน ประชากรมีสุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสะอาด เศรษฐกิจดี ชาวบ้านไม่เดือดร้อน ไม่มีความต่างมากทางรายได้
สินค้าเกษตรมีราคาชาวบ้านจะได้รายได้เพิ่มขึ้น
-การศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร็วให้ทัน หลักสูตรทันสมัยต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เป็นที่ต้องการของตลาดผู้จ้างงานและผู้เรียน ได้ความรู้หลายภาษา เน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงๆ -การเมือง นักการเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและความรับผิดชอบ มองการณ์ไกล ไม่ทะเลาะกัน -สังคมดีมีเมตตา มีคุณธรรม โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความยุติธรรม -สุขภาพดีทุกหมู่บ้าน ออกกำลังกาย- ทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เครียดทั้งกายและจิตใจ เน้นการใช้สมุนไพรและอาหารเป็นยา -สิ่งแวดล้อมดีทุกจังหวัด ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ช่วยกันปลูกเพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดการน้ำเสีย อากาศเสีย การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ไม่มีปัญหาขยะล้นเมือง รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยทุกจังหวัด พยายามเก็บน้ำทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกอำเภอ ใต้ดิน บนดิน สระน้ำ อ่างน้ำ ฝาย -เดินตามเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจยั่งยืนปิดประเทศก็อยู่ได้ ไม่ปิดประเทศก็หาตลาด ที่หลากหลายไม่พึ่งตลาดประเทศใดมากเกินไป ลดภาษีส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มสถานีชาร์จทั่วประเทศกำลังวัตต์ให้สูง เน้นการสร้างงานทุกจังหวัด ทุกหัวเมืองหลัก เป็นงานที่ยั่งยืน มีสวัสดิการดูแลบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ติดตั้ง 5G ทุกหมู่บ้านที่เป็นไปได้ เน้นการพึ่งตนเองของประชาชน ต้องพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการทำงานที่บ้านเกิด ส่งเสริมบุคคลากรที่ทำอาชึพเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นช่างสิบหมู่ให้มีเงินเดือนประจำในแต่ละภาค มีกองทุนสนับสนุนทุกด้านเท่าที่จำเป็น ส่งเสริมโซล่าเซลล์ทุกหมู่บ้านที่สามารถทำได้ ลดการใช้ทรัพยากร มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจริงใจ อย่างจริงจังอย่าสร้างภาพ แก้ปัญหาให้ตรงจุดและยั่งยืน พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองทุกจังหวัด สุดท้าย ประชาชนคนไทย สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ร่วมกันพัฒนา ปฎิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.๙ จังหวัดที่มีปัญหาพายุฤดูร้อนปรับแก้ทางเทคนิดให้หลังคาไม่พังเมื่อพายุมาในปีหน้า โดยเฉพาะโรงพยาบาล เชียงใหม่ต้องไม่ติดอันดับหนึงด้านอากาศเสียของโลก ถ้าเกิดภัยต้องปิดประเทศ ประชาชนสามารถอยู่ได้ ผักสวนครัวรั้วกินได้ในหมู่บ้าน ต้องแบ่งบันกัน ประเทศไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ฝนมาให้รีบเก็บน้ำ สร้างความสมดุลย์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำน้อยแต่ได้มาก ความเท่าเทียมกันในสังคม
ตื่นตัวเเละตระหนักให้ต่อเนื่อง ว่าโรคนี้อันตรายต่อชีวิต พร้อมทั้งการหาวิธีการป้องกันเเละรักษา
การศึกษาที่ครอบคลุม ไร้พรมแดนและข้อจำกัด การศึกษาทางไกลผ่านเน็ตประชารัฐเข้าถึงเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำน้อยลง จนหมดไปในที่สุด
อยากให้คนไทย สุขภาพดี เศรษฐกิจดี มีคนทำงานรับใช้สังคมดีๆ
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้ขอบเขตหน้าที่ของตน เผื่อแผ่แบ่งปีน
กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแม้บางครั้งจะมีปัญหาทางการเมืองแต่ก็ยังไปไหนมาไหนได้อยากให้ประเทศเดินทางไปข้างหน้าแบบมีความสุข
อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่าย ควรฝึกฝนให้ตัวเองมีทักษะที่ดีทางด้านเทคโนโลยีให้ดี เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องปฏิบัติงานที่บ้านหากเกิดโรคระบาดอีกครั้ง
เศรษฐกิจกลับมารุ่งเรือง
คนไทยรักกัน ช่วยเหลือกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ประชาชนมีวินัย มีความรับรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ไม่มีการคอรัปชั่น ปฏิรูปการศึกษา
อยากให้คนไทยมีจิตใจที่เข้มแข็ง อ่อนโยน มีเมตตา มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม
เศรษฐกิจกลับมาดี
การศึกษาที่เน้นเพื่อส่วนรวม การดำเนินชีวิตให้ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ที่ดี
สิ่งแวดล้อมดี ทั้งเรื่องของขยะ ไฟป่า หมอกควันลดลง ปัญหาฝุ่นลดลงไม่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สังคมของประชาชนชาวไทย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน รักสามัคคีกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย มากกว่าไปมั่วสุมยาเสพติด
มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเพียงพอ
เศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนดีขึ้น และระบบราชการต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ เช่น เปลี่ยนแปลงการจ้างงานให้มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น สิทธิ สวัสดิการ ต้องเท่าเทียมกันหมด ไม่ใช่แค่ข้าราชการที่มีสวัสดิการที่ดีอย่างเดียว ลูกจ้าง พนักงาน ต้องได้สิทธิสวัสดิการเทียบเท่ากับข้าราชการ
รักและสามัคคีกัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพด้านโรคติดต่อ ทุกอย่างเป็นดิจิตอลรัฐต้องสนับสนุนแอพต่างๆ เพื่อการทำงานที่บ้านแต่ละองค์กร หาทางป้องกันและกำจัด fake news เศรษฐกิจเิจิตอล สร้างพื้นฐานให้รู้หน้าที่พลเมืองด้านการเมืองว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่ของกลุ่มใดๆ เลือกระบอบที่เหมาะสมกับทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยไม่ควรเอาต่างชาติมาเป็นบรรทัดฐานซึ่งเกี่ยวโยงกับหน้าที่พลเมืองนั่นเอง
คนไทยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่านี้นักการเมืองทุกระดับมีจิตสำนึกในการทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนมากกว่าพวกพ้อง และไม่ทุจริตคิดคดโกง
ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์​ครั้งนี้​ มาปรับปรุงความพร้อมในการทำงานด้านต่างๆ
เศรษฐกิจ​ดี
สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สภาพแวดล้อมดี สังคมดีมีสุข
1. การศึกษา : ทุกช่องทางคือการเรียนรู้ อาจเกิดการเรียนการสอน online ที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต การใช้ชีวิตให้ balance กันระหว่างสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 2. การเมือง : การเมืองที่มีระบบในการเล่นที่สะอาด รัฐบาลมีความฉลาดในการบริหาร และจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เด็ดขาด มีประสิทธิภาพ 3. สังคม : Culture of Lawfulness ถ้าสังคมไทยเป็นได้ เท่ากับคนไทยทุกคนเคารพกติกา 4. สุขภาพ : Healthy ทั้งกายและจิต เพราะทำอาหารทานเองกันมากขึ้น ออกกำลังกายเองมากขึ้น เยียวยาหาความบันเทิงให้ตัวเองในภาวะวิกฤตได้เสมอ ที่สำคัญ รักษาความสะอาดทั้งตัวเองและสิ่งของรอบตัวมากขึ้น สุขอนามัยพัฒนามากกว่าเดิม 5. สิ่งแวดล้อม : ช่วง COVID-19 น่าจะเป็นช่วงที่สิ่งแวดล้อมทั้งฟ้า ทะเล ภูเขา ได้อยู่โดยไม่ถูกมนุษย์รบกวน มันกำลังจะสวยงามกว่าเดิม หวังว่าภายหลังความวิกฤตนี้ เมื่อคนไทยเป็นอิสระอีกครั้ง จะเคารพ รักและหวงแหนความสวยงามของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น 6. เศรษฐกิจ : จะเฟื่องฟูหรือไม่ ให้ข้อ 1-5 เป็นปัจจัยสำคัญ
คนมีคุณภาพมีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สุขภาพ
สามัคคี​ รู้หน้าที่​ มีวินัย
พัฒนาไปอีกก้าว 4G
มีแผนการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ชัดเจน. ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว
ฟื้นตัวไว เข้มแข็งจากภายใน ไม่ต้องพึ่งต่างชาติ
มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน และมีสำนึก
ค่อยๆฟื้นฟู ร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย อยากให้มีแผนการฟื้นฟูเตรียมไว้ และปฏิบัติได้ตามแผน
คนรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น งานบางอย่างถ้าทำที่บ้านได้ก็น่าจะดีเพราะถ้าไม่เดินทางการจราจรก็ไม่หนาแน่น การศึกษาระดับมหาลัยเรียนออนไลนี่ก็ดีแล้ว
เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วๆ
การจัดการเรียนการสอนแบบ online ไม่จำกัดอายุและเพศ สังคมเศรษฐกิจผสมผสานระหว่าพอเพียงและยุคดิจิจัล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกันในสังคมภายใต้วัฒนธรรมแแบบเมตตาธรรมค้ำจุนโลก รักสามัคคีคีกัน ไม่แบ่งแยกกีดกันทางสังคม
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และจัดการกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
อยากเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รวมไปทั้งการเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่านี้
การเมืองที่ดี เสถียรถาพ ไร้คอรัปชั่น
ประเทศพัฒนาอย่างมีระบบ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง. และไม่แตกแยก
ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบทุกเรื่อง
ประชาชนสุขภาพแข็งแรง อยู่ดี กินดี
สุขภาพ :- ประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น - มีความรู้เรื่องระบาดวิทยา - มีสถานที่ออกกำลังกายใกล้บ้านทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ - มีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกคน การศึกษา : - เน้นการเรียนการสอนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนมากขึ้น - สอนทักษะชีวิตและจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้เรียนมากขึ้น - เรียนออนไลน์ในสาขาวิชาทั่วๆไป ยกเว้นวิชาปฏิบัติการในห้อง Lab. การเมือง : - สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรมคุณธรรม และมีจิตใจเสียสละต่อส่วนรวมสูง โดยปลูกฝังความคิดทางการเมืองตั้งแต่เด็กๆ และในทุกๆระดับของการเมืองการปกครอง - นักการเมืองที่เคยมีประวัติด่างพร้อยในทุกเรื่อง ต้องถูกปฏิเสธโดยระบบตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ควรให้โอกาสและต้องไม่มีที่ยืนสำหรับนักการเมืองเลวๆ ฯลฯ
บริหารจัดการสุขภาพและป้องกันแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบ
มีความพอเพียง
มีมาตราการที่เ็นมาตรฐาน สามารถปฏิบัติได้จริง
1.อยากเห็นเด็กและเยาวชน ไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับความรู้ และโอกาสการพัฒนาศักยภาพที่เท่าเทียม กันจริงๆ 2.อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็น ที่มาของนายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อำนาจหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง
มีการปฏิรูปจัดการด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ดูแล แก้ไขปรับปรุง รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จัดการรัฐบาลที่โกงเข้ามาแบบหน้าด้านๆ
มีการแก้ปัญหาที่กระทบเศรษฐกิจระยะสั้น_ยาวที่ตอบสนองทุกภาคส่วน ทั่วถึง
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นกว่านี้ โดยเฉพาะสุขภาพ
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
กระตุ้นการท่องเที่ยว
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงตั้งใจทำงานเต็มความสามารถไม่ขัดแย้งกันเห็นประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน รัฐเป็นหลักในการกระตุ้นและอัดฉีดการค้า แก้ไขคนตกงานโดยมีการจ้างงานโดยรัฐ แก้ปัญหาปากท้องปชช ตรวจสุขภาพคนเข้าออกประเทศโดยละเอึยด เพื่อป้องกันโรคโควิดกำหนดรายการตรวจสุขภาพที่เป็นโรคติดต่อ ปชช ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดทุกราย พัฒนาการเมืองคู่กับเศรษฐกิจ เอาคนเก่งมาบริหารประเทศแก้ปัญหารวดเร็วตรงจุด การศึกษา อยากให้ทุกคนมีความรู้ และพึ่งตนเองในชุมชนได้ อยากให้ทุกคนมีรายได้ มีงานทำ พัฒนาให้เทียบเท่าสิงค์โปร์ กำจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งหมด
เทคโนโลยีก้าวหน้า ทันสมัย การเป็นอยู่ถูกสุขอนามัย ไม่เอาเปรียบกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นราคาไม่แพง
มีความสุข สามัคคีกัน
คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ร้านอาหารสะอาด บ้านเมืองสะอาด
เศรษฐิจดีขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวและครัวโลก
การทำงานการเรียนการสอนกลับสู่สภาพเดิม คนดูแลสุขภาพมากขึ้น ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ไม่ฟุ่มเฟือย
การศึกษาของเด็กไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งประเทศเศรฐกิจดีมีนักการเมืองที่เสียสละทำงานเพื่อพัฒนาประเทศจริงๆ
สะอาด เป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบสังคมรวมกัน
มีความสุขทั้งด้านสุขภาพ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ทุกคนมีสุขภาพดี มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล แบ่งปัน มีความคิดดีๆ ในการพัฒนาประเทศและสังคมให้มีความเป็นปึกแผ่น คิดดี ทำดี
เมืองไทยสงบไร้โรคภัย มีผู้นำที่ดี ไม่มีการประท้วง เศรษฐกิจชาติรุ่ง คนไทยจะมีความสุข
สังคมดีไม่เอาเปรียบกัน คนรวยมีเยอะๆมีคนจนน้อยๆหรือไม่มีเลย
เป็นสังคมธรรมาภิบาลโดยสมาชิกในสังคมตื่นรู้ที่จะใช้ศาสตร์พระราชาอย่างจริงจัง ทั้งยังรู้เท่าทันการแทรกแซงจาก ตปท.ซึ่งหลังวิกฤตินี้จะมีมากมหาศาล การจัดการฐานข้อมูล ปชก ของรัฐจะพัฒนาดีขึ้น การบังคับใช้กฏหมายต้องเข้มงวดขึ้นในทุกมิติ
รู้จริงในการดูแลตนเอง และมีพลังในการร่วมปกป้องสังคมของตน
ประชาชนมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เน้นผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีสุขภาพและสังคมดี
ไม่มีการเมืองน้ำเน่า
มีการเลือกตั้งใหม่ก้วยความเป็นธรรมตามระบบอบประชาธิปไตย ภาครัฐปรับปรุงการดูแลประชาชนขั้นพื้นฐาน ในด้านคุณภาพชีวิต อาหาร ยา สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง
ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยดี มีความระมัดระวังรักษาความสะอาดเป็นส่วนรวม
มีสำนึกในการปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงส่วนรวม
มีสำนึกในการปฏิบัติตนที่ดีเพื่อส่วนรวม
มีระบบการดูแลและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ปราศจากโรค​ เศรษฐกิจเข้มแข็ง​ สังคมสงบสุข
ปราศจากโรคภัย​ เศรษฐกิจดี​ สังคมสงบสุข
ใช้เทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้น ลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น ถ้อยทีถ้อยอาศัย แบ่งปัน ไม่เร่งรีบ
สังคมแห่งการช่วยเหลือ สุขอนามัยของคนในชาติดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว
ผู้คนสุขภาพแข็งแรง เศรษฐกิจรุ่งเรือง การเมืองขาวสะอสด
ปรับรูปแบบการศึกษาใหม่ สนใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
ให้ความสำคัญกับสถานพยาบาลให้มีมากขึ้นและประชาชนเข้าถึงโดยจัดสวัสดิการรักษาฟรี รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันโรค
ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
พร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ร่วมกันร่วมใจ /เอาจริงกับการคอรัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง
สังคมที่ดี เอื้นเฟื้อเผื่อแพร่ ปฏิบัติตามาตรการที่รัฐกำหนด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีทางเลือกที่จะศึกษาได้หลายช่องทางนอกเหนือจากในห้องเรียน
ฟื้นฟู เศรษฐกิจโดยเร็ว
มีมาตรฐานการศึกษา
มีการใช้สื่ออออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
ประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
พัฒนา ปรับปรุง การใช้สื่อของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป รวมทั้งแก้ไขการโพสต์ความคิดเห็นในทางที่เป็นลบ อย่างเช่นกรณีสาวด่าคนส่งอาหาร คนส่วนใหญ่ทำไมถึงเหยียบย้ำและซ้ำเติมสาวคนนี้อีก หลังจากถูกไล่ออกจากงาน ทำมั้ยไม่ให้อภัยทั้งที่เค้าออกมาขอโทษแล้ว บริษัทไม่น่าไล่ออกควรแค่ตักเตือนเค้าเลยไม่มีโอกาสปรับแก้พฤติกรรรม ทำมัั้ยสื่อถึงทำร้ายเค้าขนาดนี้ อย่างให้ช่วยวิเคราะห์และถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยปรับทัศนคติคนเสพสื่อ สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ใช้เทคโนโลยี ในการจับเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล ในด้านต่างๆ เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และทุกคนมีสิทธิ์ เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น พื้นฐานได้
งดดอกเบี้ยเงินกูู้ทุกประเภท
มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมคนว่างงาน มีระบบสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม สังคมไม่มีความเหลื่อมล้ำ เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ทุจริต โปร่งใส มีจริยธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ ยกเลิกระบบ สว. สรรหา เพื่อให้การออกแบบนโยบายมีการตรวจสอบ ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
เศรษฐกิจดีขึ้น​สิ่งแวดล้อมีมลพิษลดลงประชาชนมีจิตสำนึกดีและการศึกษาเน้นวิชาชึที่มีคุณภาพมากกว่าเะื่อสอบผ่านเอาใบปริญญา
เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกอาชีพสามารถประกอบการได้และการศึกษามีคุณภาพมากกว่านี้รวมไปถึงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Social และ ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับ เรื่องสุขภาพ
ประชาชนมีงานทำนักการเมืองควรฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่รณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกรักษ์โลก​และให้มีการศึกษาที่เน้นความรู้จริงไม่ใช่เพื่อสอบผ่านเอาใบเท่านั้น
มีงาน มีเงิน กระตุ้นเศษฐกิจทุกๆด้าน
มีการพัฒนาด้านbig data เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตมีข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา
เป็นผู้นำในเอเซียใต้ทุกๆ ด้าน
เป็นโลกที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ธรรมชาติฟื้นฟู ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล อากาศ
การเมืองโปร่งใส​เห็น​ประโยชน์​ส่วนรวมเป็นอันดับแรก
เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนสุขภาพดี
เศรษฐกิจดีขึ้นมากๆ
เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีงานทำ การรักษาพยาบาลทั่วถึง สุขภาพประชาชนดี ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สิ่งแวดล้อมดี การเมืองมีเสถียรภาพ
ประชาขนมี ค่านิยมสังคมใหม่และมีความพร้อมต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
คนในชาติมีวินัย เรื่อง หน้า และ สิทธิ
ปลอดภัยจากCovid 19 และประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีพละกำลังและสติปัญญาในการขับเคลื่อนสภาวะทางเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมนุษย์โลกต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สิ่งแวดล้อมเช่น ฝุ่น pm 2.5 ลดลง
เศรษฐกิจดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น
อยากเห็นคนไทยมีวินัยในตัวเอง มากกขึ้น เหมือนปัจจุบัน ที่ มีวินัย ในการรักษาสภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด/ติดต่อ เชื้อไวรัส โควิด 19
การศึกษา มีคุณภาพแท้จริง เด็กมีความสุขที่จะเรียนรุ้ ไม่เน้น วิชาการมากเกินไป ค้นหาความชอบของตนเอง สิ่งแวดล้อม ดี ขยาย เมือง ออกไป ไม่แออัด
ทุกคนมีสุขภาพที่ดี การศึกษาพัฒนา เศรษฐกิจมั่งคั่ง ประเทศชาติมั่นคง
มีการพัฒนาและเตรียมพร้อมแบะมีการสร้าวภูมิคุ้มกันในทุกด้าน..เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เศรษฐกิจดี พลเมืองมีสุขภาพแข็งแรง
ประชาชนทุกคนมีความสุข
เปลี่ยนนายกคนใหม่ค่ะ
พลเมืองของไทยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
การดำรงชีวิตในอนาคตจะต้องเปลี่ยนไปในทุกๆด้าน
เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น สังคมอยู่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน
การศึกษา ต้องมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทุกคนเข้าถึงระบบ online ได้ง่ายและฟรี จัดการศึกษาแบบใช้ได้จริงในชีวิต ใครชอบอะไรเรียนสิ่งนั้น และให้เรียนวิชาพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และอื่นๆ ตามที่มีความเชื่อเพื่อทุกคนจะมีศีลธรรม การเมือง เป็นประชาธิปไตยที่ยังคงพระมหากษัตริย์ มีรูปแบบการปกครองที่เข้มแข็ง ขจัดการคอรัปชั่นให้ได้ สังคม ศึกษาระบบสังคมไทยแบบพึ่งพาอาศัยในสมัยก่อน และปรับมาใช้ให้เหมาะกับยุคปัจจุบัน สุขภาพ ต้องใช้ระบบป้องกันการเกิดโรค โดยให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับทุกชุมชนอย่างจริงจัง สิ่งแวดล้อม จัดระเบียบผังเมือง เพิ่ม ปลูกต้นไม้ให้มีพื้นที่สีเขียว ทุกครัวเรือนต้องปลูกต้นไม้ในบ้าน เศรษฐกิจ ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ใครมีทักษะอะไรให้ทำงานนั้น ใครไม่มีทักษะใดๆ จัดอบรมให้มีเพื่อทุกคนจะได้มีงานทำ
อยากเห็นประเทศไทยทบทวนบริบทของประเทศให้เข้ากับประเทศที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม เศรฐกิจ สังคมให้ความสำคัญกับทรัพยาการมนุษย์ นำจุดเด่นที่มีมาใช้
ประชาชนตระหนักเรื่องสุขภาพ พร้อมกับการปรับตัวจองเศรษฐกิจที่ดี
สังคม
คนไทยสามัคคีกัน มีการวางระบบการทำงานในทุกเรื่อง
ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจนเป็นนิสัย คนไทยมีความสุข มีวินัยมากขึ้น
เป็นปกติ แค่อยากเห็นเศรษกิจดีขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างให้ดีขึ้น คาดว่ามันยากแต่ต้องทำ สาธารณสุข ต้องดีกว่านี้ /คงอยู่ที่ผู้นำด้วย
ผู้คนหันมาใส่ใจด้านสุขอนามัยมากขึ้น
มีการพัฒนาการด้านกาศึกษาและคุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหา/การวางแผาปรับปรุงของรัฐบาลที่ชัดเจน. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดไม่ควรกระทบวิถีชีวิตคนทุกชนชั้น
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม ไม่อยากให้มีข่าวคนฆ่าตัวตายรายวันเพราะปัญหาปากท้อง
มีการจัดระบบสาธารณสุข ให้มีความพร้อมทัดเทียมกันทั่วประเทศ บางโรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากร และคิดว่าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์
เน้นคุณภาพด้านการศึกษาทุกระดับขี้น
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ตามด้วยสังคม
มีเศรษฐกิจดีขึ้น มีวัคซีนป้องกันโรค
พัฒนาการเมืองให้ดีขึ้น
กินดี อยู่ดี สุขภาพดี
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
อยากให้ประชาชนทุกคนมีรายได้ที่ดีขึ้น อยากให้มอบของขวัญให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช. แพทย์ สารวัตรฝ่ายปกครอง อสม. ที่เสียเวลาเวลาส่วนตัว อุทิศร่างกายเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ในพื้นที่ อาจจะเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หรือสวัสดิการอื่นๆ
คนในสังคมให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และเอื้อเฟื้อต่อกัน
มีจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์มากเหมาะสมกับจำนวนประชากร
อยากให้เศรษฐกิจทุกด้านดีขึ้น น้ำมันลดราคา และให้รัฐช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะข้าราชการ พนักงานของรัฐ
อยากให้ทุกอาชีพมีรายได้สูงเลี้ยงครอบครัวได้
เศรษฐกิจดีขึ้น คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
อยากให้ประเทศฟื้นฟูในทุกๆด้านให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ราคายางสูงขึ้น
พัฒนาการศึกษา ให้ความรู้ทุกด้านในการเท่าทันโรคใหม่ ๆ และการป้องกัน
มีระบบการทำงานที่ดีขึ้น
ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข
แก้ปัญด้านการศึกษา (1) ด้านการเมือง (2) อย่างจริงจัง ห้ามทหารยุ่งการเมือง
มีระบบการอนามัยที่เข้าถึงคนทุกคน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
การดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกข้อที่กล่าวมา
เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมหรือดีขึ้น
ประชาชนมีควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีความก้าวหน้า
การเมืองมั่นคง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ชัดเจน ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ
ประชาชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจก้าวไกล รัฐบาลเอาใจใส่ดูแลประชาชนให้ดี
ประชาชนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง เศรษฐกิตดีขึ้น
นักเรียนไป รร ได้อย่างสบายใจ มีความสุข
ดีขึ้น พัฒนาขึ้นทุกด้าน
มีอาชีพรองรับคนตกงาน
เศรษฐกิจดีขึ้น สังคมอยู่อย่างสันติสุข
เปลี่ยนผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เห็นหัวประชาชน และโกงกินน้อยที่สุด
ตัดการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันสภาวของโลก
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ สถานที่ราชการ และสถานที่ต่างๆ เปิดให้บริการได้ พัฒนาทัศนคตินักการเมืองให้เห็นความสำคัญของประชาชนให้มากขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้สมน้ำสมเนื้อกับราคาสินค้าการเกษตรที่รับซื้อมา
มีความโปร่งใส เรืองการเมือง เศรษฐกิจ
รักและสามัคคียึดถือปฏิยัติตามกฎหทายอย่างเคร่งครัดมีวินัยมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ
มีเศรษฐกิจทีดี ทุกคนมีใช้ไม่แบ่งชนชั้น
เศรษฐกิจดีขึ้น การเป็นอยู่ในสังคมดีขึ้น
สังคมประชาธิปไตย ยกเลิกองค์กรกลางทั้งหมด ปฏิรูประบบราชการ มีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรักษาสิ่งแวดล้อม ย้ายเมืองหลวงไปแห่งใหม่ เปลี่ยนกทม.ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวห้ามประกอบอุตสาหกรรมเอาอุตสาหกรรมกระจายทั้ง4ภาค
เศรษฐกิจดี สังคมปลอดภัยจากโรคภัย
กลับมาฟื้นตัวได้เร็วๆ
ควรมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านโรคติดต่อ และมีมาตรการกาารควบคุมสินค้าจำเป็นที่ดีกว่านี้
เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชิวิต เป็นดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจดี เปลี่ยนรัฐบาล
การระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่วางอยู่พื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ ของทุกคนอย่างเท่าเทียม
สุขภาพที่ดีทุกคน
การเมืองที่ดีกว่านี้
สำนึกสังคม สำนึกชาติ มีวินัย รักชาติ
มีการปฏิรูป ระบบ โครงสร้างทางยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอย่างเข้มข้น เชิงลึก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ การแพร่ระบาด แต่ละจังหวัดให้มีห้องติดตามสถานการณ์ เมื่อประชุมได้ข้อมูล หารือ ประชุมร่วมกับกลุ่มจังหวัด ในระดับภาค มีการประชุมร่วมกับรัฐบาล ถึงแนวทางในการพัฒนา มุ่งเน้น สร้างศักยภาพรองรับปรับตัว ต่อการ ดำรงชีวิตการอำนวยความสะดวกและการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมเรียกว่าเป็นการพัฒนาเชิงระบบ รณรงค์ ชนบทมั่งคั่ง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะ ทุกคนมีรายได้ มีงานทำ สังคมสงบสุข
รู้ หน้าที่
ประเทศมีแผนการรับมือกับการเกิดโรคระบาด
ประชาชน มีรายได้ดี หาโอกาศจากวิกฤติครั้งนี้
ให้นายกลาออก
มีการศึกษาดี สิ่งแวดล้อมทีดี
รอยยิ้ม
อยากไห้เศรษฐกิจกลับไปเป็นอย่างแต่ก่อน ไห้ดีกว่าก่อนcovid -19จะมา
อยากเห็นการท่องเที่ยวและการศึกษาและการเมือเศรษฐีที่ดีขึ้น
อยากเห็นประเทศได้พัฒนาขึ้น
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เศรษกิจที่ดีขึ้น
อยากเห็นเศรษฐกิจ ของประเทศดีขึ้น
ทุกภาคส่วน เห็นประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
สังคมที่อบอุ่น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากมองเห็นประเทศกลายเป็นสังคมสงบสุข ยอมรับฟัง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่มีต่อทั่วโลก คนจะมีน้ำใจต่อคนไทยด้วยกัน รู้จักมองหาสิ่งดีๆ ของประเทศไทยที่มีอยู่ปัจจุบันบ้าง ประเทศเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย มั่งคั่ง แต่บนพื้นฐานที่มีอยู่ขณะนี้ เรามีระบบสาธารณสุขที่ดีมากกว่า หลายๆ ประเทศ มีสวัสดิการหลายๆอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้ต่ำ ดังนั้น การช่วยเหลือใดๆ ย่อมมีได้ตามกำลังและความเหมาะสม สิ่งที่ประเทศควรจะพัฒนาในระยะยาว เราควรพัฒนาคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นพื้นฐาน แต่สิ่งสำคัญต้องรู้จักความอดทน รู้จักมีสติ รู้จักความพยายาม และต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม แล้วสังคมน่าจะดีขึ้น
ก้าวข้ามไปทุกคน
พอเพียง
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ และต้องการให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกปัญหาต่อไปข้างหน้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อยากให้นายกประยุทธ์ ควบคุมบริหารรัฐบาลให้ตั้งใจทำงานเพื่อประทศชาติและประชาชน อย่าให้พวกนักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จนบ้านเมืองล่มจมอีก
เยียวยาผู้เดือดร้อน
อยู่กันอย่างปลอดภัย สบายใจ เศรษฐกิจดี
ภาคเศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียง ลดการเอาเปรียบ แย่งชิง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
คนไทยมางานทำ เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน อยากให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้น
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นมากกว่านี้
อยากเห็นโปรงใส
อยากให้ดูเเลเรื่องเกษตรกร และอยากให้น้ำมันคงราคาเเบบนี้กับอยากให้ราคาพวกข้าว อ้อย มัน มีราคาที่ดีขึ้น
ประชาชนรำ่รวย
ประเทศไทยสงบสุข เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ทำการสิ่งใดก็มีความร่วมมือกัน
ประชาชนมีกินมีใช้
ดีทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
อยากให้ประชาชนอยู่ดี มีงานมีการให้ทำ
บทเรียนเพื่อพัตณาประเทศ
เศรษฐกิจดี
ไม่มีนักการเมืองทุจริต มีศิลธรรมกันทั้งบ้านเมือง
พัฒนาด้านเศรฐกิจขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
อยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึน อยากเห็นคนไทยมีความสุข
อยากให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพ มีอุปกรณ์การแพทย์ ที่ทันสมัย มีโรงพยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ที่เพียงพอ
สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
เพิ่มค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่
มีเศรษฐกิจที่ดีผู้คนมีสุขภาพดีมีความสุข
อยากเห็น การจัดการระบบสุขภาพที่ดีขึ้น อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการในระบบต่างๆ ของประเทศ ให้มีความมั่นคง และชัดเจน ถ้าเราวางระบบไว้ดี อนาคตก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ สุดท้าย อยากเห็นคนไทยยิ้มได้ค่ะ 😄
เศรษฐกิจดีขึ้น
สุขภาพแข็งแรง มีรายได้เพิ่ม เศรษฐกิจดี
ให้ประเทศไทยลงมติเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่
ดีขึ้นเศรฐกิจทุกด้าน
อยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิม
เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจดี เงินไม่ขัดข้อง การจรากรไม่ติดขัด
1.การจัดการศึกษาทั้งระบบยอมรับ ปรับตัวใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น แต่ไม่าุดๆ แบบช่วง COVID-19​แต่ทำให้กล้าและยอมับมากขึ้น และ ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 2.การตรวจสอบการเมือง การเลือกนักการเมืองน่าจะเข้มข้นขึ้นเข้าใจมากขึ้น ในการเลือกตัวแทน 3. คนตระหนักในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รับรู้เรื่องการอยู่โดยพึ่งพาทรัพยากร มากขึ้น
สังคมที่พัฒนาในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ลดความเหลื่อมหล้ำอย่างเช่นปัจจุบัน
ทุกด้านควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.ด้านสุขภาพ-อยากให้มีระบบการตรวจสุขภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ราคาจับต้องได้ ตรวจได้แม่นยำ ว่องไว คัดกรองโรคอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรักษาโรคที่เท่าเทียมกัน 2. ด้านเศรษฐกิจ-อยากเห็นวิธีการจัดการปัญหาที่ไม่ใช่แค่การแจกเงิน อยากให้รบ.เปิดใจยอมรับปัญหาเศรฐกิจที่ตกต่ำ ประชาชนพร้อมเข้าใจไม่ซ้ำเติมเพราะทุกวันนี้มันแย่มากพอแล้ว ช่วยรับฟังเสียงประชาชนแบบจริงจังสักที 3. ด้านการเมือง-ปัจจุบันคงแก้ยาก แต่ถ้ามีการเลือกตั้งในสมัยหน้าขอให้ยุติระบบพรรคพวก อยากเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริง อยากได้ รบ.ที่มาจากเสียงประชาชนที่แท้จริง ขอบคุณค่ะ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เน้นการทำงานที่ดีกว่านี้
คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มีมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจ และการครองชีพ
ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เศรษฐกิจ สิ่งเเวดล้อม การพัฒนาประเทศที่ดีขึ้น
อยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจเติบโต ทันสมัย มีงานให้ทำ รัฐบาลรักและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
เศรษฐกิจฟื้นตัว
เศรษฐกิจดี ไม่มีคนจน
การเมืองโปร่งใส ไม่โกงกินเงินภาษีประชาชน สังคมมีความเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ำ คนจน-คนรวย แบบทุกวันนี้ สุขภาพประชาชนได้รับสิทธิ์เต็มที่จากระบบประกันสังคม ที่เก็บเงินไปเยอะแยะมหาศาล แต่ดูแลรักษาเหมือนหมาข้างถนน สิ่งแวดล้อมประชาชนต้องดีขึ้น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ราคาควรจะถูก ไม่ใช่โดนเอาเปรียบขึ้นค่าบ้าบออะไรเพิ่มเข้าไปในค่าน้ำค่าไฟ ค่ารถโดยสารก็ควรจะถูก ให้คนรากหญ้าได้มีสิทธิ์มีโอกาสในการใช้จ่าย เศรษฐกิจนี่สำคัญสุด ต้องรีบออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยด่วน ต้องรีบฟื้นฟู หาคนเก่งคนมีความสามารถเข้าใาทำงานในรัฐบาล ไม่ใช่เอาตาแก่เอย คนขาดความรู้เฉพาะทางเอย มาบริหารจัดการ
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น และให้มีการจ้างงานมากขึ้น
มีมาตรการต่างๆที่ขัดเจน และจัดการทุกอย่างได้ทั่วถึงและรวดเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
อยากให้เศรฐกิจดีกว่านี้
ชีวิตมีคุณภาพ ไม่เครียด ปากท้องมีกิน
โลกหลัง covid-19 หลายอย่างอาจต้องเปลี่ยนไป ระบบการศึกษาที่จะเปลี่ยนไป ระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป กลุ่มคนที่จะปรับตัวได้ง่ายและเร็ว คิดว่าคงจะเป็นกลุ่มคนเมืองที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่ากลุ่มคนชนบท ตอนนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะดึงเทคโนโลยีต่างๆเข้าสู่ชนบทได้อย่างไร แต่สิ่งที่อยากเห็น คือ ภาคชนบท มีเทคโนโลยี มีการศึกษา มีการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นของตัวเอง เพื่อปกป้องตัวเอง และลดการถูกเอาเปรียบจากภาคเมือง
อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ด้วยความรักความสามัคคีไม่แบ่งแยก​ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน​ในเรื่องศาสนา​ อยู่ด้วยความเข้าใจ​ และผลัดดันเศรษฐกิจให้ชาวบ้านมีงาน​ มีรายได้ไม่ตกงาน​ ไม่ยากจน​
เจริญเติบโต เป็นผู้นำเศรฐกิจพอเพียง
เป็นสังคมครอบครัว ให้เวลากับครอบครัว เปลี่ยนจากทุนนิยม วัตถุนิยม เป็นเศรฐกิจพอเพียง แบ่งปัน ไม่ค้ากำไรเอาเปรียบมากเกินไป พัฒนาพื้นที่ถิ่นอาศัย ทำงานที่เหมาะกับพื้นที่ และแชร์แบ่่งปันผ่านแอปพลิเคชั่นที่ทุกคนเข้าถึง หรือตลาดศูนย์กลางประเทศไททย
ประชาชนได้เห็นชัดเจนว่านักการเมืองคนไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร แล้วสามารถเลือกนักการเมืองน้ำดีเข้ามาได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ด้านสังคม อยากให้เป็นสังคมเอื้ออาทร ด้านสิ่งแวดล้อม อยากให้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำกัดนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งต้นเอง พัฒนาเกษตรกรรมให้เป็นพื้นฐานของประเทศ
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจการฟื้นฟู
ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม
มีเงินจับจ่ายคล่องมือมากกว่านี้
ผู้คนมีระเบียบวินัยมากขึ้น เห็นแก่สังคมโดยรวม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
รอบคอบขึ้น
อยากให้เพิ่มเงินเดือน อส.
เป็นอย่างที่ควรเป็น
รัฐบาลทบทวนตัวเองเพื่อประชาชน ในทุกนโยบาย
เศรษฐกิจ​ดีขึ้น
ดีขึ้นกว่าเดิม
เห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันแย่ไปหมดทุกด้าน เผลอๆจะมีด้านที่นอกเหนือจากที่ให้เลือกด้วยซ้ำ ขอบอกรวมๆเลยว่า “อยากเห็นประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้า” ไม่ใช่ย่ำเท้าแล้วถอยไปข้างหลังเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วยให้ระบบการศึกษามันเท่าเทียมไม่เหลื่อมล้ำกันซักที การเมืองก็ให้มันเป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เอื้อแต่ฝ่ายตนเพื่อสืบทอดอำนาจอย่างไร้คุณธรรม ปรับระบบสังคมให้เลิกเหยียดกันให้ได้ก่อน และอีกมากมาย คิดว่าเดี๋ยวก็บอกว่าพูดเหมือนง่ายแต่ทำยาก แต่ถ้าไม่แก้ไม่ทำให้มันดีตอนนี้ แล้วเมื่อไหร่มันจะดีได้เหมือนที่ขายฝันกันไว้สักที ขอให้ประเทศไทยฟื้นฟู กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลก แล้วก็ทุกคนเท่าเทียมกัน อยากได้แบบไม่ล้อมรั้วก็ไม่ต้องกลัวขโมยแบบนั้นได้ยิ่งดี สาธุ
เศรษฐกิจดีขึ้น ไม่มีโรคภับไข้เจ็บ
การเมืองที่เสถียร เศรษฐกิจที่มั่นคง การศึกษาที่ดี ระบบบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม
มีความก้าวหน้าในด้านสาธารณสุข ปรับแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับวิกฤติในแต่ละรูปแบบและบริบทของสังคมไทย ที่สำคัญคืออยากเห็นการกระจายอำนาจ หลังcovid-19
เป็นสังคมแบบพึ่งตนเองได้ในทุกด้าน ให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าการบริโภค เป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงและอยู่กันอย่างสามัคคีแบ่งปัน เดินทางสายกลางในแบบองเราเอง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9 ได้ชี้ทางไว้แล้ว
มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการทำงานฝ่ายการเมืองที่เข้มแข็งมากขึ้น รัฐบาลไทยต้องมีความเป็นผู้นำและทำบทบาทสนับสนุนให้คนไทยเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น / คนไทยปรับเอานวัตกรรมใหม่มาใช้ประโยชน์หลายด้านมากขึ้น อาทิ การศึกษา เรียนออนไลน์ หรือ ปรับรูปแบบการทำงาน เช่นใช้การประชุมทางไกล ลดปัญหาการเดินทาง ส่วนหนึ่งจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษด้วย / นวัตกรรมใหม่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิต เช่น เงินออนไลน์ การค้าออนไลน์จะเป็น life style ใหม่ของคนไทย แต่สำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกแบบมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุม ไม่ให้เกิดการผูกขาดทุนใหญ่หรือเอารัดเอาเปรียบ... เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น รถ smart พุ่มพวง ใช้ไอที มาช่วยติดต่อกับลูกค้า ที่เป็นขาประจำ ให้บริการอาหารสะอาด ปลอดภัย เข้าถึงทุกชุมชนหมู่บ้าน /ประชาชนหันมาปลูกผักกินเอง ทำอาหารกินเองและพึ่งตัวเองมากขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารและยั่งยืน / ระบบสาธารณสุขของไทย เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างแก่นานาชาติในการจัดการโรคระบาด
เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ลดบทบาททหารให้เหลือเป็นแค่กรม ตัดลดพลเอกให้มี 4 คน พลโท 8 คน พลตรี 12 คน อายุราชการทหาร 30 ปี ต่ำกว่าสัญญาบัตร 25 ปี เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทุก 4 ปีเป็นได้ 2 สมัย สส. สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ความเป็นอยู่ที่ของประชาชนที่ดีขึ้น
อยากเห็นคนไทยเคารพสิทธิของกันและกัน มีวินัยต่อคนในประเทศ เลิกเห็นแก่ตัวในยามวิกฤต และเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
อยากให้คนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่คนหยุดตามมาตรการทางรัฐ สิ่งแวดล้อมที่โดนทำลายก็ได้พักด้วย เช่น หาดทรายและน้ำทะเลสะอาดขึ้น อากาศดีขึ้น
ดีขึ้นในทุกๆเรื่อง
เร่งฟื้นฟูศรษฐกิจและระบบสุขภาพอนามัย รวมทั้งมี Platform ในการดำเนินงานที่เป็นระบบ รวดเรึกว่าปัจจุบันนี้. สั่งการได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงรูปแบบอื่น มิใช่ความมั่นคงทางทหารเหมือนหลายทศวรรษที่ผ่านมา
มีเหตุผล ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ผู้นำกล้าทำ ไม่กักตุนหน้ากาก policy มีทิศทาง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีมาตรการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น กระจายอำนาจมากขึ้น มีรัฐสวัสดิการที่ทั่วถึงและคนทุกกลุ่มได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
อยาก​ให้การศึกษา​ช่วยพัฒ​นาคนไทย​ทุกวัย​ ทุกสังคม​ให้มีความรอบรู้​ด้านสุขภาพ​เท่าเทียมกัน
รับมือกับปัญหาได้มีประสิทธิภาพกว่านี้
ผู้คนทุกวัยสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนวิถีอย่างมีความสุข
เป็นประเทศที่รักสิ่งแวดล้อม ปิดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติทุกสิ่ง นำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปฏิรูปการศึกษาเน้นวิชาดนตรี วงโยธวาทิต เพราะวงโยสร้างคน สร้างชาติได้ เด็กมีระเบียบวินัย ตัวอย่างเช่นญี่ปุ่น เขาก็ใช้ดนตรีสร้างชาติ
การศึกษาที่ใช้ออนไลน์ในการสื่อสารได้ง่าย ต่อเนื่องสะดวกรวดเร็ว มีอะไรใหม่ๆปรับตัวได้รวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนต่างก็ช่วยเหลือกันและต่างได้รับการเยียวยาทั่วถึง จากรัฐบาลและทุกส่วนอย่างเห็นอกเห็นใจกัน ด้านสังคมที่คนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะคุ้นชินจากการปฏิบัติตนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเกื้อกูลระหว่างกัน ไม่ใช่แค่รู้สิทธิเสรีภาพอย่างเดียว แต่เรื่องปลูกฝังหน้าที่ ความรับผิดชอบ นั้นสำคัญมากๆกับสถานการณ์ฉุกเฉิน บทเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาด สะท้อนถึงประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยและต่างประเทศที่มีจำนวนมากที่ยังต้องเตรียมพร้อมพัฒนาเรื่องนี้อย่างมากในทางปฏิบัติ ด้านสุขภาพ มีการใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองและคนอื่นๆมากขึ้น และระมัดระวังตัวจากโรคภัยมากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม หามาตรการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดจริงจังมากขึ้นที่สนับสนุนต่อสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองจากเผาป่า ขยะจากหน้ากากอนามัย
การเมืองเพื่อส่วนรวมและประชาชน ประชาชนสามารถทำมาหากิน มีรายได้ ประชาชน long life learning สังคมสงบสุข
ความเหลื่อมล้ำทุกมิติลดน้อยลง
อยากให้ประเทศไทยมีผู้นำที่มีปฏิภาณในการวางแผนในทุกๆด้านเพื่อรองรับสงครามต่างๆที่อาจเกิดขึ้น/กำลังจะเกิดในอนาคต เช่น ปัจจุบันเป็นสงครามที่เรากำลังต่อสู้กับเชื้อโรค ในอนาคตอาจเกิดขึ้นอีกได้ รวมถึงสงครามไซเบอร์ที่จะเกิดจาก AI สงครามขยะ สงครามเศรษฐกิจ ฯลฯ
เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดี ใช้ IT มาบริหารจัดการ Big Data พร้อมใช้ในการแก้ปัญหา
มีการเปลี่ยน platform การศึกษาที่พัฒนา digital literacy แต่อย่างไรก็ตามอยากเห็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชิงรุกเพื่อฟื้นตัวให้เร็วที่สุด
กลับมาเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความรัก ความเข้าใจทั้งต่อคนในสังคมและธรรมชาติของโลก
อากาศสะอาด ครอบครัวอบอุ่นขึ้น เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา: ผลจากโควิด ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต้องปรับการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น มีข้อเสนอ หลักๆ ดังนี้ 1.ในด้านการใช้เครื่องมือหน่วยงานต้องสนับสนุนในเรื่องการใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ ทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ 2.สร้างครู อาจารย์ให้สามารถใช้เครื่องมือโปรแกรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา (ต้องสนุก น่าสนใจ และทรงประสิทธิภาพ) แต่ทั้งนี้ ปัญหาใหญ่ก็คือ ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มิอถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียน ดังนั้น การจัดให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการเรียนการสอนต้องทั่วถึง เท่าเทียม อย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ด้านสังคม : อยากเห็นประชากรที่มีความตระหนักรู้ รับผิดชอบต่อสังคม เอื้ออาทร และ รู้เท่าทันสื่อ ด้านเศรษฐกิจ : อยากเห็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยา (ที่ไม่ใช่การแจกเงินในรายคน) การกระตุ้นเศรษฐกิจ (ที่ไม่ใช่ ขิม ช๊อบ ใช้ ) อยากเห็นการใช้ภาษีที่เป็นประโยชน์มหภาคในระยะยาว ด้านสุขภาพ : ระบบประกันสุขภาพต้องดี และ ยั่งยืน ขอรัฐบาลทุกชุดมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น อย่าลดทอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ปัญหาสุขภาพคือปัญหาการมีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตีอชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม : ต้องปลูกฝัง ย้ำ ๆ แก่ประชากรผ่านหลายๆ สื่อ หลายๆ รูปแบบ ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ด้านการเมือง : อยากเห็นการเมืองที่คำนึงถึงชาติ และ ประชาชน ตราบใดที่การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ และไม่สามารถสนับสนุนให้คนที่มีแนวคิดดีๆ มาบริหารบ้านเมือง และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ (ถูกผิด ตีความตามตัวบทกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ มิใช่อำเภอใจ หรือ หลักส่วนตัว) สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด อาจยากที่จะเกิดขึ้น แต่ยังมีความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ
ระบบการศึกษาควดีขึ้นเพราะไม่ต้องมานั่งเรียนเรียที่ไหนก็ได้
สงบ ด้านการเมือง การศึกษาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
สามารถเฟื้นฟูประเทศเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศในทุกมิติ ตี้งอยู่ในความไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกันสามารรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีความพร้อม
พอเพียง และเพียงพอ
มีความเข้มแข็ง มีพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น
ทุ่มงบประมาณพัฒนาการศึกษาของคนในประเทศ
เพิ่มการเรียนรู้​มากขึ้น ลดกิจกรรม​ลง
การพึ่งตัวเองได้
มีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโควิด
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อผลลัพธ์ด้านอื่น โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ
อยากเห็นปชช.มองการพฒนาประเทศในภาพรวม ลดอคติต่างๆ โดยเฉพาะอคติทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกประเด็นในสังคม การให้การศึกษาและความเข้าใจด้าน media literacyเป็นพื้นฐานสำคัญ และอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาประเทศและทำให้ปชช.มีคุณภาพในทุกด้านทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจฯลฯ ซึ่งคงทำไม่ได้ง่าย และอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาอันสั้น แต่ถ้าทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมในระดับมหภาคจริงๆ ก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้าง
มีแนวทางในการรับมือเรื่องเศรษฐกิจและการติดต่อของโรคโควิท
พัฒนาเศรษกิจของประเทศ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว
เปลี่ยนผู้นำประเทศที่ฉลาด บริหารประเทศเป็น
เลือกตั้งใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เอาทหารออกไป เลิกระบบอุปถัมภ์อนุรักษ์นิยมล้าหลัง เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดการบริหารปกครองบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองมากขึ้น (กระจายอำนาจ) ระบบการศึกษามีบทบาทนำในเรืองการสอนวัฒนธรรมสันติภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน และหัวใจที่มีมนุษยธรรม ตลอดจนการยีดหยุ่นปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูลทั้งระบบ มีมิติเรื่องสุขภาวะสังคมในองค์รวมมากขึ้นหมายถึง ความมั่่นคงในความเป็นมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกัน ระบบเศรษฐกิจสังคมเกื้อกูลหยุดการผูกขาดกินรวบโดยนายทุน+ทหาร มีความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้น รัฐสวัสดิการที่เป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติต่อคนด้อยโอกาสในสังคม
มีผู้นำที่มีสุขภาวะทางปัญญามากขึ้น ตั้งแต่ระบบการเมือง การศึกษา การพัฒนาคน และสาธารณสุข
ประชาชนมีสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ดี รวมถึงสิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่ดี กลับมา
รัฐบาลลาออก นักการเมืองที่กักตุนเจล กับหน้ากากอนามัยถูกจับ
ความเป็นพลเมืองนำความเห็นต่างทางการเมือง
ทหารออกจากการเมืองไทย
คงจะเป็นสังคมที่คนรู้จักเอาใจใส่กันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเมืองที่ควรจะรับฟังและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น เช่น ในด้านเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพของประชาชน
เศรษฐกิจฟื้นฟูอย่างมีสมดุลย์ไปพร้อมกับพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ
ยังไม่เห็นหนทาง เดาอนาคตไม่ได้เลย ไม่แผนเป้าหมาย อยากพัฒนาทางเรื่องของสภาพจิตใจ ให้ดีขึ้น
มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
น้อมนำปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ทุกคนหันมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเคารพซึ่งกันและกัน คนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
สุขภาพแข็งแรง มีระบบ ป้องกันและรักษารวมถึงฟื้นฟูเพื่อรองรับโรคและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายในอนาคต เช่น โรคอุบัติใหม่ พิษฝุ่น ฯลฯ
Covid-19 เป็น disruption หนึ่ง และหลังจากนี้จะมี disruption อืนๆที่ไม่คาดคิดอีกมากมาย เราจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการเครียมรับมือในทุกๆด้าน และมองภาพอนาคตไปให้ไกลกว่าเดิม คาดการณ์ให้ชัดเจนขึ้น
อยากให้ทุกคนตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพอนามัยต่อตนเองและบุคคลอื่นตลอดไป เพราะถ้าสุขภาพกายดี และจิตเข้มแข็ง จะส่งผลให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิต
มีการใส่ใจด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจมากขึ้น
มีการสื่อสารเพื่อสร้าง ระบบการสื่อสาร ประเด็นทางสังคม และสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ คิดแบบต้นจนปลาย ไม่ออกนโยบายแบบออกที่ข้างบน แต่ไม่เห็นแนวทางจนครบกระบวน ซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับภาคประชาชนในภาวะวิกฤต และหลังวิกฤต
อยากเห็นทุกคนกลับมาพัฒนาตนเองและประเทศ มีกำลังใจที่จะสร้างประเทศไทยใหม่ ๆ ที่ดีครับ...
ประเทศไทยหลัง COVID-19 ควรเริ่มปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และสุขภาพ ไปพร้อมกันก่อน จะนำไปสู่ส่วนอื่นๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม ส่วนแรก การปฏิรูปการเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการเมืองไม่ได้ความเพียงแต่การเลือกตั้ง ระบบรัฐสภา แต่ยังหมายถึงการเมืองในความหมายกว้าง เช่น การเมืองในชีวิตประจำวัน สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงสาธรณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในการได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน สิทธิเหล่านี้ประชาชนไม่ได้รับจากรัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงกับเสียงของประชาชน สิ่งที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เห็นประชาชนเป็นสำคัญ แต่กลับใช้เงินงบประมาณเพื่อเอื้อให้กับกลุ่มทุนมหาศาล ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจระดับฐานรากไม่แข็งแรง วิกฤติของคนที่ไม่สามารถทำมาหากินได้และไม่มีเงินเก็บในช่วง COVID-19 ครั้งนี้จึงเป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งของสภาวะที่เศรษฐกิจฐานรากไม่แข็งแรงมาหลายปีหลังจากการรัฐประหาร ส่วนที่สอง รัฐบาลควรคำนึงถึงการหมุนเวียนเงินภายในเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังมากกว่าการแจกเงินเพื่อให้ไปซื้อของกับบริษัทรายใหญ่ หากเม็ดเงินสามารถหมุนเวียนในระดับฐานรากได้อย่างเข้มแข็งแล้ว บริษัทขนาดใหญ่ย่อมได้รับผลประโยชน์ไปด้วย รัฐบาลควรเปลี่ยนจากการสนับสนุนทุนใหญ่เพื่อขูดรีดคนในประเทศมาเป็นสนับสนุนให้ทุนขนาดใหญ่ไปลงทุนยังประเทศอื่นๆ และแข่งขันกับตลาดต่างประเทศแทนเพื่อนำเม็ดเงินของภาคการส่งออก หรือลงทุนในต่างประเทศมาสนับสนุนเศรษฐกิจภายใน ส่วนที่สามเมื่อเศรษฐกิจ การเมือง ดี สังคมและระบบสาธารณสุข ย่อมได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วย คือ เมื่อการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมีความสำคัญขึ้นมา ประกอบระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง นั่นหมายความว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดย่อมมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ความเจริญจะไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะกรุงเทพเท่านั้น เมื่อไม่กระจุกตัว เศรษฐกิจดี ความเสื่อมโทรมของเมือง การจัดการเมือง รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดย่อมดีขึ้นตามไปด้วย ส่วนที่สี่ เมื่อประเทศมีเศรษฐกิจดี มีการกระจายอำนาจและเงินไปสู่ท้องถิ่น นั่นย่อมหมายความว่า ระบบสาธารณสุขจะได้รับการพัฒนาไปในท้องถิ่นมากขึ้น ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ภายในหัวเมืองใหญ่ นอกจากนี้ เมื่อเศรษฐกิจดี หมุนเวียนมากขึ้น หมายความว่ารัฐย่อมเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสวัสดิการอื่นๆ ของรัฐก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนสุดท้าย เมื่อดีทั้งองคาพยพ เราสามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายตามกลไกลท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วจากท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องรอจากรัฐราชการที่ส่วนกลางเป็นผู้สั่ง ส่วนภูมิภาคเดินตาม เราจะเห็นการศึกษาที่ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาให้คนในท้องถิ่นได้เรียนฟรี หรือสามารถสนับสนุนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางก็จะต้องจัดมาตรฐานและกำหนดมาตรฐานที่ให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมกันกำหนด (ซึ่งไม่ใช่การทำงานแบบปัจจุบันของ สกอ.และสพฐ) เมื่อทำให้เป็นมาตรฐานที่ดี ยืดหยุ่น เน้นคุณภาพทางวิชาการมากกว่าการคำนวนตัวเลขที่ไม่เป็นประโยชน์แบบในปัจจุบัน ประเทศก็จะผลิตคนที่มีความคิดและสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้กับสังคมและโลกได้
ดีขึ้น มีรัฐบาลมาจากประชาชน ปราศจากความทุกข์จากรัฐประหาร
เลิกขัดแย้งทะเลาะกัน
ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ เศรษฐกิจดีขึ้น ทุกคนออกมาใส่ใจสุขภาพขึ้น
สามัคคี และเศรษฐกิจดี
ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ปฏิรูปการศึกษา ให้ประชาชนเข้าถึงและได้เรียนรู้ในทุกรูปแบบเพื่อนำมาสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมต่อไป
อยากให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น
แก้ปัญหาด้วยความโปร่งใสของข้อมูล และ ยึดหลัก good governance ในการใช้อำนาจ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงใจ
เปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
คนดูแลตัวเองมากขึ้น เห็นแก่ตัวน้อยลง แคร์และรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยออกมาเป็นการกระทำ
การเมืองประชาธิปไตย เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ การศึกษาที่หลากหลาย ระบบสุขภาพเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ ครอบคลุมทุกคน และสังคมที่เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อยากเห็นรายได้ของคนที่ทำงานดีขึ้น ค่าครองชีพที่ดี ค่าของที่น้อยลง
กลับมาดำเนินชีวิตดีขึ้น อยากให้ทุกคนรักกัน อยู่แบบช่วยเหลือกัน
อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมากกว่านี้
เศรษฐกิจทุกด้านดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนไม่ตกงาน สังคมและสภาพแวดน่าอยู่ ผู้นำประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ และการศึกษาของเด็ก ๆ อยากเห็น ประชาชนคนไทยมีความสุข มีรอยยิ้มมีวัฒนธรรมที่ดีงาม
มีมาตรการ​รองรับทางสังคม เศรษฐกิจ​ การเมืองที่ลดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่​ของประเทศ​โดยเฉพาะคนตกงาน แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เป็นคนชายขอบ มีการถ่วงดุล​ระหว่างกัน รัฐใช้อำนาจในขอบเขต และรับฟัง​เสียง​ของประชาชนทุกกลุ่ม ลดปัญหา​คอรัปชั่นที่ส่งผลต่อการใช้งบประมาณ​มาฟื้นฟู​ประเทศไทย​
ดูแลตามสถานการณ์ มีสติในปัจจุบันขณะ สร้างหนทางที่สรา้งสรรค์ให้กับชีวิตตนเอง
อยากเห็นคนกลับบ้าน อยู่กับครอบครัว ใช้เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ทำเกษตรอินทรีย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากไนโตรเจน และปัญหาสุขภาพจากสารเคมี ลดความอยากได้อยากมี เลิกการอวด การเปรียบเทียบ การพนันเสี่ยงโชค สิ่งมอมเมา อยากเห็นการศึกษาที่นำไปใช้ได้จริงและพึ่งตัวเองได้
ดีขึ้นมากๆๆๆๆ
อยากให่เศรษฐกิจดีขึ้น
มีความเข้าใจในสภาวะการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับตัวให้ได้
อยากเห็นการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและในหลายๆเรื่อง ให้มันดีขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้
อยากให้มีรัฐบาลใหม่
เปลี่ยนายก เศษรฐกิจฟื้นฟู ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
อยากให้รัฐบาลจัดการเรื่องระบบการเมืองการปกครองให้ดีกว่าเดิมที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเศษฐกิจที่ตกต่ำ และที่สำคัญอยากให้ทางรัฐบาลเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาคนที่ตกอยู่ในลำบากจริงๆ โดยวิธีการตรวจสอบบ้านสู่บ้าน เข้าถึงบุคคลอย่างจริงๆจังๆ
ขอให้ได้งานที่มั่นคง จากการบริหารจัดการของรัฐจริงๆสักที อยากได้แบบยั่งยืน ทั่วถึง
เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมมากขึ้น
กลับสู่สภาวะปกติเหมือนเดิม
เป็นเหมือนก่อนจะเกิดโควิดและดีกว่าเดิม
เป็นแบบเดิม
ok
ฟื้นตัว
มีระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ดีขึ้น มีประชาธิปไตย มีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง และมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แก้ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่คิดถึงแนวที่ยั่งยืน เท่าเทียมและเป็นธรรม
ฟื้นตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการศึกษามีระบบที่ชัดเจน ตอบคำถามได้